กยท. พร้อมจ่ายประกันรายได้ล็อต 2 ส่งเป็นของขวัญปีใหม่ 28 ธ.ค. นี้ แย้มเงินไหลเข้ากระเป๋าเกษตรกรแตะ 3,000 ล้านบาท


2021-01-14 17:02:52
กยท. พร้อมจ่ายประกันรายได้ล็อต 2 ส่งเป็นของขวัญปีใหม่ 28 ธ.ค. นี้ แย้มเงินไหลเข้ากระเป๋าเกษตรกรแตะ 3,000 ล้านบาท
กยท. พร้อมจ่ายประกันรายได้ล็อต 2 ส่งเป็นของขวัญปีใหม่ 28 ธ.ค. นี้ แย้มเงินไหลเข้ากระเป๋าเกษตรกรแตะ 3,000 ล้านบาท
          โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ในงวดที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จะจ่ายให้เกษตรกรชาวสวนยางจำนวน 1,023,154 ราย เป็นเงิน 1,323.34 บาท โดยได้กำหนดราคายางพาราอ้างอิง ดังนี้ ราคายางแผ่นดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 62.83 บาท/กก. ไม่ชดเชย ราคาน้ำยางสดอยู่ที่ 49.83 บาท/กก. ชดเชย 7.17 บาท/กก. และราคายางก้อนถ้วย (DRC 50%) อยู่ที่ 19.35 บาท/กก. ชดเชย 3.65 บาท/กก.พร้อมโอนเข้าบัญชีเกษตรกรชาวสวนยางได้ภายในวันที่ 28 ธันวาคมนี้ เป็นต้นไป 
          “ขอฝากถึงเกษตรกรชาวสวนยางทุกท่านในช่วงนี้เกิดการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ และการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและผลผลิตของท่าน กยท. ได้เฝ้าระวังในเรื่องดังกล่าวควบคู่ไปกับการดำเนินงานปกติ หากเกิดข้อสงสัยหรือเกิดปัญหาใดๆ สามารถติดต่อกับ กยท. ในพื้นที่ของท่านได้ และหวังว่าเงินชดเชยรายได้จะเหมือนเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง”

ข่าวอื่นๆ

 "วราวุธ" แนะ ใช้ QueQ จองเที่ยวอุทยานฯ ลดแออัด ไม่เสียเวลารอ ปลอดโควิด-19
"วราวุธ" แนะ ใช้ QueQ จองเที่ยวอุทยานฯ ลดแออัด ไม่เสียเวลารอ ปลอดโควิด-19
เปิดรายชื่อ สถานที่ท่องเที่ยวที่ประกาศปิดชั่วคราว เพื่อควบคุมโควิด19 ระบาด
เปิดรายชื่อ สถานที่ท่องเที่ยวที่ประกาศปิดชั่วคราว เพื่อควบคุมโควิด19 ระบาด
กรมควบคุมโรค แนะประชาชนที่กำลังทยอยเดินทางกลับหลังปีใหม่ ยึดหลัก D-M-H-T-T เพื่อป้องกันตนเองจากโรคโควิด 19
กรมควบคุมโรค แนะประชาชนที่กำลังทยอยเดินทางกลับหลังปีใหม่ ยึดหลัก D-M-H-T-T เพื่อป้องกันตนเองจากโรคโควิด 19
มท.1 หารือผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง)  เน้นย้ำ สร้างการรับรู้มาตรการด้านสุขอนามัย ขั้นสูงสุด
มท.1 หารือผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) เน้นย้ำ สร้างการรับรู้มาตรการด้านสุขอนามัย ขั้นสูงสุด