กทพ.แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรช่องทางขวาบนสะพานพระราม 9 วันที่ 1 กค. 65(22.00 – 04.30น.)


2022-07-04 16:39:46
กทพ.แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรช่องทางขวาบนสะพานพระราม 9 วันที่ 1 กค. 65(22.00 – 04.30น.)
กทพ.แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรช่องทางขวาบนสะพานพระราม 9 วันที่ 1 กค. 65(22.00 – 04.30น.)
กทพ. แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรช่องทางขวาบนสะพานพระราม 9 (ขาเข้าและขาออก) ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ระหว่างเวลา 22.00 – 04.30 น.
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการปิดเบี่ยงช่องจราจรทางขวา บนสะพานพระราม 9 ขาออก 2 ช่องจราจร และขาเข้า 1 ช่องจราจร เพื่อติดตั้งคานคอนกรีดรูปกล่อง ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ช่วงเวลา 22.00 – 04.30 น.

หากมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-405-4896 ตั้งแต่ 08.00-19.00 น. และ062-912-6211 ตลอด 24 ชั่วโมง ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.exat.co.th

ข่าวอื่นๆ

จุดพักรถและห้องน้ำสาธารณะบนทางพิเศษ
จุดพักรถและห้องน้ำสาธารณะบนทางพิเศษ
พักร่างกายไปฟอกปอดที่สวนสาธารณะด้วยกันไหม ?
พักร่างกายไปฟอกปอดที่สวนสาธารณะด้วยกันไหม ?
กทพ.แจ้งเบี่ยงการจราจรบริเวณทางเชื่อมทางพิเศษเฉลิมมหานครกับถนนดวงพิทักษ์ไปถนนสุขุมวิท 28มค.-13เมย.65
กทพ.แจ้งเบี่ยงการจราจรบริเวณทางเชื่อมทางพิเศษเฉลิมมหานครกับถนนดวงพิทักษ์ไปถนนสุขุมวิท 28มค.-13เมย.65
กทพ.ปรับแผนการปิดและเบี่ยงการจราจรด่านจตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัช เพื่อติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ M-Flow
กทพ.ปรับแผนการปิดและเบี่ยงการจราจรด่านจตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัช เพื่อติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ M-Flow