กรมอนามัย ย้ำขนส่งสาธารณะเข้มมาตรการปลอดภัยลดเสี่ยงโควิด-19 รองรับเดินทางช่วงสงกรานต์


2022-04-18 11:04:43
กรมอนามัย ย้ำขนส่งสาธารณะเข้มมาตรการปลอดภัยลดเสี่ยงโควิด-19 รองรับเดินทางช่วงสงกรานต์
กรมอนามัย ย้ำขนส่งสาธารณะเข้มมาตรการปลอดภัยลดเสี่ยงโควิด-19 รองรับเดินทางช่วงสงกรานต์


    นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) สำนักอนามัย และสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ตามแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 สำหรับการเดินทาง  และใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยตามมาตรการ COVID Free Setting สำหรับการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ

                 นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง คาดว่าประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว โดยใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งการเดินทาง ด้วยระบบขนส่งดังกล่าวอาจใช้ระยะเวลานาน ทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ได้ง่าย  จึงขอให้ผู้ประกอบการปฏิบัติ ดังนี้ 1) สถานีขนส่งต้องผ่านการประเมิน COVID Free Setting 2) กำหนดทางเข้า-ออก  และมีการ คัดกรองอุณหภูมิผู้โดยสารพนักงานให้ชัดเจน 3) พนักงาน ผู้โดยสาร ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา   4) จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 5) มีการติดตามข้อมูลผู้เดินทาง  เช่น มีสมุดลงทะเบียนหรือแอปพลิเคชันตามที่ราชการกำหนด 6) มีการควบคุม จำกัด จำนวนผู้โดยสาร ไม่ให้แออัดจนเกินไปมีการเว้นระยะห่างระหว่างรอรับบริการ 7) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศสม่ำเสมอ 8) อาคารสถานีมีการทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบจุดสัมผัสร่วมกัน เช่น เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสาร   ปุ่มกดตัวเช็กอิน ปุ่มกดตู้จำหน่ายเครื่องดื่ม มือจับประตู ราวบันได ลิฟต์ เป็นต้น ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาฟอกขาว 0.1 เปอร์เซ็นต์ หรือแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ รวมถึงทำความสะอาดส้วม ทุก 2 ชั่วโมง

                 “ทั้งนี้ การปฏิบัติตัวสำหรับพนักงานขับรถ พนักงานต้อนรับ พนักงานทำความสะอาด รวมถึงผู้โดยสาร ก็ต้องเคร่งครัดเช่นกัน โดยต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำเมื่อมีการสัมผัสสิ่งของร่วมกันหรือพกเจลแอลกอฮอล์ติดตัวไว้ ระหว่างทาง และพนักงานที่ปฏิบัติงาน  ในจุดเสี่ยง เช่น พนักงานทำความสะอาด เก็บรวบรวมขยะ ต้องสวมถุงมือ รองเท้า หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ อย่างสม่ำเสมอ หากเป็นไปได้ควรอาบน้ำ และเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีหลังปฏิบัติงาน สำหรับผู้โดยสารที่มีอาการหรือความเสี่ยงสูงควรตรวจ ATK ก่อนเดินทางทุกครั้ง หากมีผลบวก ควรงดเดินทางและเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป แต่ถ้าผลเป็นลบ ขณะเดินทางให้สวมหน้ากากตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการพูดคุยโดยไม่จำเป็น หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำหรือล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ข่าวอื่นๆ

เบาหวาน เบาได้เบา
เบาหวาน เบาได้เบา
แพทย์ชวน ลดเค็ม ดูแลไตให้แข็งแรง
แพทย์ชวน ลดเค็ม ดูแลไตให้แข็งแรง
แพทย์แนะกินทุเรียนให้ได้ประโยชน์  ไม่ควรกินทุเรียนเกินวันละ 2 เม็ด
แพทย์แนะกินทุเรียนให้ได้ประโยชน์ ไม่ควรกินทุเรียนเกินวันละ 2 เม็ด
แพทย์ ชูสถิติพระอาพาธเบาหวานพุ่ง แนะญาติโยมช่วยดูแลภัตตาหารลดเสี่ยงได้
แพทย์ ชูสถิติพระอาพาธเบาหวานพุ่ง แนะญาติโยมช่วยดูแลภัตตาหารลดเสี่ยงได้