บิดเบือนอย่าเชื่อชุดตรวจ ATK เป็นอุปกรณ์ตรวจแอนติบอดี หากวัดค่าเป็นกรดจะขึ้น 2 ขีด และวัดค่าเป็นด่างจะขึ้น 1 ขีด


2022-03-01 17:47:20
บิดเบือนอย่าเชื่อชุดตรวจ ATK เป็นอุปกรณ์ตรวจแอนติบอดี หากวัดค่าเป็นกรดจะขึ้น 2 ขีด และวัดค่าเป็นด่างจะขึ้น 1 ขีด
บิดเบือนอย่าเชื่อชุดตรวจ ATK เป็นอุปกรณ์ตรวจแอนติบอดี หากวัดค่าเป็นกรดจะขึ้น 2 ขีด และวัดค่าเป็นด่างจะขึ้น 1 ขีด
ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องชุดตรวจ ATK เป็นอุปกรณ์ตรวจแอนติบอดี หากวัดค่าเป็นกรดจะขึ้น 2 ขีด และวัดค่าเป็นด่างจะขึ้น 1 ขีดนั้น นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ดังนี้                            
• ชุดตรวจ ATK (Antigen Test kit) เป็นชุดตรวจแอนติเจน ไม่ใช่ชุดตรวจแอนติบอดี
• ความเป็นกรด-ด่างมีผลต่อการทำปฏิกิริยาของชุดตรวจ ชุดตรวจแต่ละชนิดจึงมีหลอดน้ำยาบัฟเฟอร์เป็นอุปกรณ์ให้มาในชุดตรวจ เพื่อปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของตัวอย่างให้เหมาะสมกับชนิดตัวอย่างตามที่ระบุในชุดตรวจ ซึ่งเป็นตัวอย่างเก็บจากโพรงจมูก หรือน้ำลาย ดังนั้นผู้ใช้จะต้องไม่นำชุดตรวจไปใช้ผิดประเภท
• กรณีใช้งานชุดตรวจไม่ถูกต้อง เช่น ทดสอบกับสารที่มีความเป็นกรด-ด่างสูง น้ำเปล่า น้ำจากสิ่งแวดล้อม หรือสารละลายที่มีความสามารถในการแตกตัวเป็นไอออน ย่อมส่งผลกระทบต่อการเกิดปฏิกิริยา และแปลผลคลาดเคลื่อน เช่น  ผลบวกปลอม หรือผลลบปลอมได้


ข่าวอื่นๆ

เบาหวาน เบาได้เบา
เบาหวาน เบาได้เบา
แพทย์ชวน ลดเค็ม ดูแลไตให้แข็งแรง
แพทย์ชวน ลดเค็ม ดูแลไตให้แข็งแรง
แพทย์แนะกินทุเรียนให้ได้ประโยชน์  ไม่ควรกินทุเรียนเกินวันละ 2 เม็ด
แพทย์แนะกินทุเรียนให้ได้ประโยชน์ ไม่ควรกินทุเรียนเกินวันละ 2 เม็ด
แพทย์ ชูสถิติพระอาพาธเบาหวานพุ่ง แนะญาติโยมช่วยดูแลภัตตาหารลดเสี่ยงได้
แพทย์ ชูสถิติพระอาพาธเบาหวานพุ่ง แนะญาติโยมช่วยดูแลภัตตาหารลดเสี่ยงได้