อธิบดีฯ น้ำบาดาล ลงพื้นที่แก้ปัญหา น้ำกิน น้ำใช้ เสริมความมั่นคงน้ำเกษตร จ.กาญจนบุรี


2022-02-23 12:42:14
อธิบดีฯ น้ำบาดาล ลงพื้นที่แก้ปัญหา น้ำกิน น้ำใช้ เสริมความมั่นคงน้ำเกษตร จ.กาญจนบุรี
อธิบดีฯ น้ำบาดาล ลงพื้นที่แก้ปัญหา น้ำกิน น้ำใช้ เสริมความมั่นคงน้ำเกษตร จ.กาญจนบุรี
 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วยนายเฉลิม กลิ่นนิ่มนวล ที่ปรึกษากรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายทนงศักดิ์ ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี) และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่รับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดหาน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่
     1. ที่ว่าการอำเภอบ่อพลอย
     2. วัดหนองนกแก้ว ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ
     3. องค์การบริหารส่วนตำบอลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ
     สำหรับทั้ง 3 พื้นที่ดังกล่าว ต่างประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำกิน น้ำใช้ และน้ำเพื่อทำการเกษตรมาอย่างยาวนาน โดยอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ทำความเข้าใจและชี้แจงการดำเนินงานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชาวบ้าน ในการให้ความช่วยเหลือด้าน น้ำกิน น้ำใช้ ต้องไม่ขาดแคลน พร้อมเสริมความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน
ข่าวอื่นๆ

กอนช.ลงพื้นที่คลองระบายน้ำ D9ติดตามความสำเร็จการแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองเพชร
กอนช.ลงพื้นที่คลองระบายน้ำ D9ติดตามความสำเร็จการแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองเพชร
สธ.รับมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน จากมูลนิธิเอื้อรดี ส่งให้โรงพยาบาล 5 แห่ง
สธ.รับมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน จากมูลนิธิเอื้อรดี ส่งให้โรงพยาบาล 5 แห่ง
เกษตรฯยกระดับคุณภาพกาแฟอะราบิกาบ้านปางขอน จ.เชียงราย เดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสู่ระดับพรีเมี่ยม
เกษตรฯยกระดับคุณภาพกาแฟอะราบิกาบ้านปางขอน จ.เชียงราย เดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสู่ระดับพรีเมี่ยม
“วราวุธ”ลงพื้นที่สุพรรณขับเคลื่อน อปท.ลดโลกร้อนเปิดค่าย Green Youth Camp ดึงเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
“วราวุธ”ลงพื้นที่สุพรรณขับเคลื่อน อปท.ลดโลกร้อนเปิดค่าย Green Youth Camp ดึงเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม