อว. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์


2022-01-12 11:39:23
อว. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์
อว. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์
10 มกราคม 2565 -  อว. โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและการใช้ประโยชน์
 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและการใช้ประโยชน์ ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) จัดขึ้น ภายใต้โครงการ “การสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสี” โดยมี รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการ สทน. ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการ วช. และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสทน. วช. และ มรภ.

ข่าวอื่นๆ

“ดร.เอนก” ปลื้ม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ไทย ได้รับรองจาก ABET ครั้งแรกของประเทศ
“ดร.เอนก” ปลื้ม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ไทย ได้รับรองจาก ABET ครั้งแรกของประเทศ
ศธ.เปิดเครื่องฉายดาวระบบใหม่ ทันสมัยใหญ่ที่สุดในอาเซียน
ศธ.เปิดเครื่องฉายดาวระบบใหม่ ทันสมัยใหญ่ที่สุดในอาเซียน
ศธ.เปิดวิสัยทัศน์ปี 65 ชูเข็มทิศการศึกษา คือเข็มทิศประเทศไทย สร้างเด็กไทยสู่พลเมืองโลก
ศธ.เปิดวิสัยทัศน์ปี 65 ชูเข็มทิศการศึกษา คือเข็มทิศประเทศไทย สร้างเด็กไทยสู่พลเมืองโลก
รมช.ศธ.เปิดอบรมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ
รมช.ศธ.เปิดอบรมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ