“ดนุช” ผู้ช่วยรัฐมนตรี อว. เยี่ยมชมกิจการ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน


2022-01-11 14:06:24
 “ดนุช” ผู้ช่วยรัฐมนตรี อว. เยี่ยมชมกิจการ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
“ดนุช” ผู้ช่วยรัฐมนตรี อว. เยี่ยมชมกิจการ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
(6 มกราคม 2565) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม - ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะ เข้าเยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ทั้งในส่วนอิเกียคาเฟ่แอนด์อินโนเวชัน คณะวิศวกรรม คลินิกสุขภาพช้างฯ คณะสัตวแพทย์ ศูนย์วิจัยพืชผักเขตร้อน- Central Lab-เทคโนโลยีห้องบ่ม ของคณะเกษตร โดยมี รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ โอกาสนี้ได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน ทั้งในส่วนของบริการวิชาการและแนวทางที่ อว. จะสนับสนุนได้ รวมถึงโครงการ U2T พร้อมกล่าวให้กำลังใจและชื่นชมการทำงาน


 
ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรี อว. และคณะ ได้ร่วมพูดคุยหารือกับคณะผู้บริหารของวิทยาเขตกำแพงแสน ทั้งในส่วนของการแนะนำกิจการในภาพรวม การบริการวิชาการ การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในเรื่อง อว.ส่วนหน้า และโครงการ U2T โดย ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง อว. กล่าวตอนหนึ่งว่า ขอชื่นชมและให้กำลังใจคณะผู้บริหาร นักวิจัย อาจารย์ และบุคลากรทุกท่านของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ในการดำเนินงาน จากนั้นได้เริ่มต้นเข้าเยี่ยมชม อิเกียคาเฟ่แอนด์อินโนเวชัน (IGEAR Innovation and Cafe) อาคารนวัตกรรมที่มาพร้อมร้านกาแฟ ตั้งอยู่ในคณะวิศวกรรม
ศาสตร์ กำแพงแสน พร้อมรับฟังการดำเนินงานของคณะ ต่อด้วยเข้าเยี่ยมชมศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ พบกับ เครื่องตัดข้อตาอ้อยด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติ เครื่องฝังกลบปุ๋ยให้เหมาะสมกับการเจริญของรากอ้อยในแต่ละช่วงอายุการเจริญเติบโต ซองบังคับวัว และรถเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังซึ่งเป็นรถต้นแบบอัตรากำลังเก็บเกี่ยว 1.2 ไร่ต่อชั่วโมง


 
นอกจากนี้ ยังมีเครื่องบรรจุถุงสำหรับทำเสลดเป็นอาหารสัตว์และเครื่องซีลสูญญากาศ ตลอดจนนวัตกรรมอบแห้งทางวิศวกรรมเกษตร silo ข้าวเปลือก ควบคุมผ่านระบบสกาดา (scada) ใช้งานผ่านแท็บเล็ต เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมยุค 4.0ภายหลังเยี่ยมชมฝ่ายเครื่องจักรกลแล้ว ผู้ช่วยรัฐมนตรี อว. และคณะ เข้าเยี่ยมชมคลินิกสุขภาพช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ ซึ่งได้พบกับน้องเปาเปา ช้างน้อยที่กำลังรอการรักษาผ่าตัดตาอยู่ในบริเวณคลินิก โอกาสนี้ได้ร่วมพูดคุยกับทางนักวิจัยสัตวแพทย์ถึงแนวทางการขยายผลการรักษาช้างและสัตว์ป่า และการศึกษาดูงานในส่วนของการอนุรักษ์ช้างไทยด้วย


 
จากนั้นเป็นการเยี่ยมชมกิจการใน 3 ส่วนของคณะเกษตร กำแพงแสน ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของวิทยาเขต ทั้งในส่วนของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน (TVRC) ซึ่งศูนย์วิจัยแห่งนี้ มีการวิจัยและพัฒนาให้เป็นต้นแม่พันธุ์ พร้อมปรับปรุงพันธุ์และพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ ๆ ที่ทนทานต่อโรคและแมลง ทำให้เกษตรกรใช้สารเคมีลดลง รวมถึงงานด้านการถ่ายทอด การปลูก การอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรม โดยนักวิจัยของศูนย์เปิดเผยว่า ช่วงที่มีการจัดงานเกษตรศาสตร์กำแพงแสน (เกษตรแฟร์) นับแต่ปี 2560 ฝึกอบรมความรู้ในเรื่องดังกล่าวไปแล้วมากกว่า 60,000 คนเลยทีเดียว พร้อมกันนี้ คณะได้เข้าเยี่ยมชมห้องเย็นเก็บเมล็ดพันธุ์ ซึ่งมีห้อง short term storage ที่ 10 องศา และ middle term storage ที่ 5 องศา เพื่อเก็บพืชพันธุกรรมไว้ใช้อนาคต โดยห้องเย็นที่นี่นับว่ามีความหลากหลายของสายพันธุ์มาก ถือเป็นสมบัติของชาติแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้
 
 

ส่วนที่สองคือ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (Central Lab) ซึ่งมีการดำเนินงานวิจัยด้านต่าง ๆ คือ เทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงเกษตร นวัตกรรมและเทคโนโลยีสะอาด โดยศูนย์แห่งนี้ได้มีการถ่ายทอดสอนวิชา module ฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร วิเคราะห์คุณภาพน้ำ การเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรด้วย และที่สำคัญในปีนี้มีเพิ่มเติมงานบริการวิชาการทางด้าน U2T for BCG / non degree ด้านผลิตสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย และปิดท้ายด้วยส่วนที่สามคือ การเข้าเยี่ยมชมการดำเนินศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชมห้องแล็บ กระบวนการ pilot packing house และเยี่ยมชมเทคโนโลยีห้องบ่มผลไม้ ซึ่งช่วงนี้อยู่ระหว่างการศึกษาการบ่มผลไม้อะโวคาโด นอกเหนือจากผลไม้เด่น ๆ ที่มีอย่างมะม่วงหรือทุเรียน เป็นต้น
 


ข่าวอื่นๆ

ดาวเคราะห์น้อยอะโฟฟิสอาจจะมีโอกาสชนโลกในอีก 48 ปี
ดาวเคราะห์น้อยอะโฟฟิสอาจจะมีโอกาสชนโลกในอีก 48 ปี
“PETE เปลปกป้อง” เปลแรงดันลบฝีมือคนไทย ปลอดภัย ใช้ได้จริง
“PETE เปลปกป้อง” เปลแรงดันลบฝีมือคนไทย ปลอดภัย ใช้ได้จริง
"พระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย" จิตวิญญาณของชาติที่มิอาจหลงลืม
"พระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย" จิตวิญญาณของชาติที่มิอาจหลงลืม
‘ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์’ ผุดไอเดีย “Young Thai SME Network” นักศึกษาเรียนรู้งานจากผู้ประกอบการตัวจริง
‘ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์’ ผุดไอเดีย “Young Thai SME Network” นักศึกษาเรียนรู้งานจากผู้ประกอบการตัวจริง