อย. ย้ำ โฆษณาสรรพคุณอาหารต้องขออนุญาตก่อน


2021-02-18 16:54:53
อย. ย้ำ โฆษณาสรรพคุณอาหารต้องขออนุญาตก่อน
อย. ย้ำ โฆษณาสรรพคุณอาหารต้องขออนุญาตก่อน
อย. ย้ำการโฆษณาแสดงสรรพคุณของอาหารทางสื่อต่าง ๆ รวมถึงการไลฟ์สดต้องได้รับอนุญาตจาก อย.  ก่อน ขั้นตอนการขออนุญาตสะดวก รวดเร็ว ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Submission) การันตีไม่เกิน 8 วันทำการ แนะเจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้เกี่ยวข้องกับการโฆษณาศึกษาข้อกฎหมายอย่างถี่ถ้วน เพราะการฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่ อย.หรือ สสจ. ทั่วประเทศ หรือผ่านระบบให้คำปรึกษาทางออนไลน์ (Consultation  e-Services) พร้อมแนะผู้บริโภคสังเกตเลข “ฆอ.”ในชิ้นงานโฆษณาหากไม่มีอย่าเชื่อสรรพคุณ ให้ร้องเรียนที่   สายด่วน อย. 1556 หรือ Oryor Smart Application

เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากสถิติการรับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในแต่ละปีพบว่า กว่าร้อยละ 60 เป็นการร้องเรียนโฆษณาผลิตภัณฑ์ยา อาหาร เครื่องมือแพทย์ และสมุนไพรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือแสดงสรรพคุณโอ้อวดเกินจริง ซึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้จะต้องได้รับอนุญาตโฆษณาจาก อย. ก่อน จึงจะสามารถโฆษณาได้ โดยในช่วง 6 ปีที่ผ่านมาพบว่า มีดารา นักร้อง พรีเซ็นเตอร์ ยูทูปเบอร์ รีวิวสินค้าและโฆษณาสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายผิดกฎหมายและไม่ได้รับอนุญาตทางสื่อต่างๆ ทั้งทางโทรทัศน์ วิทยุ  สื่อโซเชียลมีเดีย (เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม และยูทูป) ถูกดำเนินคดีกว่า 230 คน ผลิตภัณฑ์ที่พบการโฆษณาผิดกฎหมายมากที่สุด คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกาแฟ

รองเลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่าการโฆษณาอาหารด้วยข้อความ,เสียง,ภาพที่สื่อถึงคุณประโยชน์ คุณภาพ และสรรพคุณของอาหารทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ วิทยุ สื่ออินเตอร์เน็ต แผ่นพับ ใบปลิว ป้าย พาหนะ จะต้องได้รับอนุญาตจาก อย. ก่อนทำการโฆษณาทุกกรณี โดยยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Submission) ใช้ระยะเวลาพิจารณาไม่เกิน 8 วันทำการ ทั้งนี้ เจ้าของผลิตภัณฑ์และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาควรศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการโฆษณาอาหารจากประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยหลักเกณฑ์การโฆษณาอาหารอย่างถี่ถ้วน เพราะการฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้ามโฆษณาอาหารในลักษณะที่เป็นเท็จ เกินความจริง หรือสื่อให้เข้าใจว่าสามารถบำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค ความเจ็บป่วย หรืออาการของโรคได้ เพราะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากไม่แน่ใจสามารถติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ อย. หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศหรือผ่านระบบให้คำปรึกษาทางออนไลน์ (Consultation e-Services)

รองเลขาธิการฯ กล่าวเพิ่มเติมในตอนท้ายว่า สำหรับผู้บริโภคสามารถตรวจสอบว่าโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารนั้นได้รับอนุญาตจาก อย.หรือไม่เบื้องต้นให้สังเกตข้อความ “ฆอ. …./….” ซึ่งจะปรากฏอยู่ในชิ้นงานโฆษณา และสามารถนำเลข ฆอ. ไปตรวจสอบในฐานข้อมูลการขออนุญาตของ อย. http://mauris.fda.moph.go.th/AdvertriseSearch หากไม่มีเลข ฆอ. หรือชื่อผลิตภัณฑ์ที่ทำการโฆษณาไม่ตรงกับฐานข้อมูล ให้เชื่อไว้ก่อนเลยว่าเป็นโฆษณาที่ไม่ได้อนุญาตจาก อย. และไม่ควรเชื่อเนื้อหาโฆษณานั้น หากพบโฆษณาที่น่าสงสัย อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน


ข่าวอื่นๆ

สธ.ออกประกาศ ดูแลกำกับมาตรฐานบริการการแพทย์ทางไกลสกัดโควิด-19
สธ.ออกประกาศ ดูแลกำกับมาตรฐานบริการการแพทย์ทางไกลสกัดโควิด-19
“ชัยวุฒิ” รมว.ดีอีเอส แนะนำผู้ได้รับความเสียหายจากการโดนโกงซื้อของออนไลน์
“ชัยวุฒิ” รมว.ดีอีเอส แนะนำผู้ได้รับความเสียหายจากการโดนโกงซื้อของออนไลน์
กรมการแพทย์เผยแผนเตรียมการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโควิด 19
กรมการแพทย์เผยแผนเตรียมการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโควิด 19
อย. แนะตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับอนุญาตก่อนซื้อ
อย. แนะตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับอนุญาตก่อนซื้อ