กยท. มอบหมอนยางพารา แก่บ้านพักคนชราบางแค


2021-12-30 11:08:50
กยท. มอบหมอนยางพารา แก่บ้านพักคนชราบางแค
กยท. มอบหมอนยางพารา แก่บ้านพักคนชราบางแค
(8 ธันวาคม 2564) นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายพิสิษฐ สุขอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ และ ทีม CSR จากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เดินทางเข้ามอบหมอนยางพารา จำนวน 131 ใบ แก่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ผู้สูงอายุในศูนย์ฯ โดยมี นางสาวกนกวรรณ เหลืองมงคลเลิศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯข่าวอื่นๆ

อุทยานฯเจ้าไหม จับมือ นักดำน้ำจิตอาสาเก็บกู้เครื่องมือประมงในแนวปะการัง
อุทยานฯเจ้าไหม จับมือ นักดำน้ำจิตอาสาเก็บกู้เครื่องมือประมงในแนวปะการัง
กทพ.จัดกิจกรรม " ทางด่วนชวนเรียนรู้ "
กทพ.จัดกิจกรรม " ทางด่วนชวนเรียนรู้ "
กระทรวงแรงงานดันกลุ่มเปราะบาง สร้างอาชีพ-รายได้
กระทรวงแรงงานดันกลุ่มเปราะบาง สร้างอาชีพ-รายได้
กรมประมงลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ
กรมประมงลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ