วศ.สนับสนุนโครงการ "อว. พารอด" ส่งมอบอาหารน้ำดื่ม-สิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้


2021-12-30 11:08:31
วศ.สนับสนุนโครงการ "อว. พารอด" ส่งมอบอาหารน้ำดื่ม-สิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
วศ.สนับสนุนโครงการ "อว. พารอด" ส่งมอบอาหารน้ำดื่ม-สิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย นางสาวภัทริยา ไชยมณี เลขานุการกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมคณะ สนับสนุนโครงการ "อว. พารอด" ส่งมอบอาหารน้ำดื่ม-สิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ โดยมี นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซ.โยธี กรุงเทพมหานคร( 7 ธันวาคม 2564)

ข่าวอื่นๆ

อุทยานฯเจ้าไหม จับมือ นักดำน้ำจิตอาสาเก็บกู้เครื่องมือประมงในแนวปะการัง
อุทยานฯเจ้าไหม จับมือ นักดำน้ำจิตอาสาเก็บกู้เครื่องมือประมงในแนวปะการัง
กทพ.จัดกิจกรรม " ทางด่วนชวนเรียนรู้ "
กทพ.จัดกิจกรรม " ทางด่วนชวนเรียนรู้ "
กระทรวงแรงงานดันกลุ่มเปราะบาง สร้างอาชีพ-รายได้
กระทรวงแรงงานดันกลุ่มเปราะบาง สร้างอาชีพ-รายได้
กรมประมงลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ
กรมประมงลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ