• ทส.จับมือมท.ลุย"โครงการปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน"
  นายกฯนำร่องที่อยุธยา-ตั้งเป้า10ล้านกล้าทั่วปท.

  นายกรัฐมนตรีนำครม.ร่วมปลูกต้นไม้นำร่องโครงการ"ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน"ที่จ.อยุธยาพร้อม
  เชิญชวนประชาชน ภาครัฐ-เอกชนร่วมกิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
  เฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ร่วมสืบสานแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จ
  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล
  ที่ 9 ตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวไม่ต่ำกว่า5 หมื่นไร่  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวมอบนโยบายแนวทางปลูกป่าปลูกต้นไม้แก่เจ้าหน้าที่
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ...วันนี้ รัฐบาลได้สืบสานแนวพระราชดำริในหลวง รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนาง
  เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนำปรัชญา
  เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เป็นภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงด้วยการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่ต้นไม้สามารถเติบโต
  ได้ มีคนดูแล โครงการถึงจะประสบความสำเร็จ

 
 
Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias