สมาคมศิษย์เก่า วศ.ชป. ชวนร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศล ได้ทั้งบุญและสุขภาพด

 • สมาคมศิษย์เก่า วศ.ชป. ชวนร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศล ได้ทั้งบุญและสุขภาพดี

  สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน เชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศล ส่งเสริมการออกกำลัง
  กายเพื่อสุขภาพพร้อมร่วมทำบุญ ให้สวัสดิการการศึกษาด้านวิศวกรรมชลประทาน และจัดหาอุปกรณ์ทางการ
  แพทย์ โรงพยาบาลชลประทาน


  สมาคมศิษย์เก่า วศ.ชป. ชวนร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศล ได้ทั้งบุญและสุขภาพด

  ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะประธานสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ใน
  พระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่ได้รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อ
  สุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการออกกำลังกายให้ประชาชนและศิษย์เก่า
  วิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ทางสมาคมณร่วมกับเครือข่าย
  สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยภาคกลาง จึงได้จัดกิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล RUN FOR HEALTH
  CHARITY MINI HALF MARATHON 2018 @ PasakJolasid ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
  เวลา 05.00 น. ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี

  สำหรับกิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศลในครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามระยะทางในการวิ่ง ได้แก่ FUN RUN
  ระยะทาง 5 กิโลเมตร MINI MARATHON ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และ HALF MARATHON ในระยะ
  ทาง 21 กิโลเมตร โดยจำหน่ายบัตร ราคา 400 500 และ 600 ตามลำดับ รวมรางวัลทั้ง 3 ประเภท มากถึง
  154 รางวัล โดยนักวิ่งจะได้เที่ยวชมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ พร้อมสัมผัสอากาศหนาว ท่ามกลางวิวบนสันเขื่อน
  และถ่ายภาพชื่นชมกับดอกไม้นานาพรรณตามจุดต่าง ๆ ตลอดเส้นทาง

  “นอกจากการส่งเสริมเรื่องสุขภาพแล้ว ผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ยังได้ร่วมกันทำบุญ โดยรายได้จากงานหลัง
  หักค่าใช้จ่ายแล้ว จะนำไปสนับสนุนสวัสดิการการศึกษาต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน (ทุนลูกเกษตร
  กรเข้าศึกษาต่อด้านวิศวกรรมชลประทาน) และจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ศูนย์การแพทย์ปัญญานันท
  ภิกขุ โรงพยาบาลในพื้นที่ ตลอดจนจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนใกล้เคียงอีกด้วย” อธิบดีกรมชลประทาน
  กล่าว

  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ fanaticrun.com และFacebook.com/RUKTANTAWAN
  นอกจากนี้สามารถสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 089-9011707 087-1160838 และ 081-8338044
  ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 ศกนี้


  สมาคมศิษย์เก่า วศ.ชป. ชวนร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศล ได้ทั้งบุญและสุขภาพด
  สมาคมศิษย์เก่า วศ.ชป. ชวนร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศล ได้ทั้งบุญและสุขภาพด

  สมาคมศิษย์เก่า วศ.ชป. ชวนร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศล ได้ทั้งบุญและสุขภาพด
  สมาคมศิษย์เก่า วศ.ชป. ชวนร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศล ได้ทั้งบุญและสุขภาพด

  สมาคมศิษย์เก่า วศ.ชป. ชวนร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศล ได้ทั้งบุญและสุขภาพด
  สมาคมศิษย์เก่า วศ.ชป. ชวนร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศล ได้ทั้งบุญและสุขภาพดี


  สมาคมศิษย์เก่า วศ.ชป. ชวนร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศล ได้ทั้งบุญและสุขภาพด
  สมาคมศิษย์เก่า วศ.ชป. ชวนร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศล ได้ทั้งบุญและสุขภาพดี

  สมาคมศิษย์เก่า วศ.ชป. ชวนร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศล ได้ทั้งบุญและสุขภาพดี
  สมาคมศิษย์เก่า วศ.ชป. ชวนร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศล ได้ทั้งบุญและสุขภาพดี

  สมาคมศิษย์เก่า วศ.ชป. ชวนร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศล ได้ทั้งบุญและสุขภาพดี
  สมาคมศิษย์เก่า วศ.ชป. ชวนร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศล ได้ทั้งบุญและสุขภาพดี


  Share FB

  221118Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias