• กทพ.จับมือ กลุ่มเซ็นทรัล ให้บริการเติมเงินสำรอง
  ค่าผ่านทางพิเศษบัตร Easy Pass ผ่านบริการ CenPay (เซ็นเพย์)


  กรุงเทพฯ 25 พ.ค.60 : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จับมือ เซ็นเพย์ ผู้ให้บริการจ่ายบิล
  เติมเงินของกลุ่มเซ็นทรัล เปิดตัวบริการเติมเงินบัตร Easy Pass ณ เคาน์เตอร์แคชเชียร์ที่
  ครอบคลุม 1,700 แห่งทั่วประเทศของเครือกลุ่มเซ็นทรัล ผ่านบริการเซ็นเพย์ (CenPay)
  สร้างความสะดวกรวดเร็ว ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่

  กทพ.จับมือ กลุ่มเซ็นทรัล ให้บริการเติมเงินสำรอง


  นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)กระทรวงคมนาคม (กพท.)
  กล่าวว่า กทพ. ได้เปิดให้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (Electronic Toll Collection
  System: ETC) มาตั้งแต่ปี 2553 โดยในช่วงแรก ผู้ใช้บริการสามารถเติมเงินสำรองฯ ได้ที่หน่วย
  งานของ กทพ.เท่านั้น ต่อมาในปี 2554กทพ.ได้เปิดให้บริการเติมเงินสำรองบัตรอัตโนมัติ (Easy
  Pass) ผ่านหน่วยงานภายนอกได้เป็นครั้งแรก และจากนั้นมา กทพ. ก็ได้รับความร่วมมือจาก
  ธนาคารพาณิชย์และหน่วยงานต่าง ๆ ในการเป็นผู้ให้บริการรับเติมเงินสำรองบัตรอัตโนมัติ
  (Easy Pass) ซึ่งประกอบด้วยหลากหลายช่องทาง อาทิเช่น ATM, Mobile Application Internet,
  จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส, จุดบริการรับชำระเงินของ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม
  จำกัด (Tesco Lotus), การเติมเงินอัตโนมัติผ่านบัตร VISA, การเติมเงินผ่าน Application easy
  Bills โดยใช้บัตร Master Card ของบริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด, การเติมเงินผ่าน True
  Wallet และ ล่าสุดเป็นการเติมเงินผ่านเคาน์เตอร์รับชำระ CenPay ของบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล
  จำกัด ซึ่งเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2560

  กทพ.จับมือ กลุ่มเซ็นทรัล ให้บริการเติมเงินสำรอง

  ปัจจุบัน กทพ.มียอดผู้สมัครใช้บริการบัตร Easy Passเป็นจำนวน 1,292,495บัตร หรือประมาณ
  1.3ล้านบัตร มีปริมาณรถที่ใช้ทางพิเศษจำนวน 1,911,086เที่ยว/วัน และมีปริมาณรถที่ใช้บัตร
  Easy Pass ต่อรถ 4 ล้อที่ใช้ทางพิเศษทั้งหมด จำนวน 668,551 เที่ยว/วัน คิดเป็นร้อยละ 34.98
  มียอดการเติมเงินเป็นจำนวน 780,648,000 บาท คิดเป็นยอดเติมเงินเฉลี่ย 25,182,194 บาท /
  วัน มีสัดส่วนการเติมเงินระหว่าง กทพ.กับผู้ให้บริการภาย นอกเป็นอัตราร้อยละ 56 : 44 ทั้งนี้
  กทพ. มีความพยายามที่จะจัดหาร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ให้บริการเติมเงินบัตร
  Easy Pass ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการและลดปัญหาการจราจรและความ
  คับคั่งบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอันเกิดจากการเติมเงินที่ช่องทางและที่อาคาร
  ด่านฯ"

  กทพ.จับมือ กลุ่มเซ็นทรัล ให้บริการเติมเงินสำรอง

  ทางด้าน นายมนตรี สิทธิญาวณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาท
  เมนท์สโตร์ จำกัด เปิดเผยว่า เซ็นเพย์ (CenPay) คือ บริการจ่ายบิล เติมเงินมือถือ หรือเติม
  เกมออนไลน์ต่าง ๆ ที่ลูกค้าสามารถไปใช้บริการได้ในเครือกลุ่มเซ็นทรัล ได้แก่ แฟมิลี่มาร์ท,
  ท็อปส์, เซ็นทรัล, โรบินสัน, บีทูเอส, ออฟฟิศเมท, ไทวัสดุ, โฮมเวิร์ค, บ้านแอนด์บียอนด์,
  เพาเวอร์บาย, เซกาเฟรโด และ มัทสึโมโตะ คิโยชิ ด้วยจุดเด่นค่าธรรมเนียมเพียง 5 บาทต่อ
  บิล (ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560) และเติมเงินเติมเกมแบบไม่มีค่าธรรมเนียม เติมเท่าไรใช้ได้
  เท่านั้น

  กทพ.จับมือ กลุ่มเซ็นทรัล ให้บริการเติมเงินสำรอง

  นอกจากนี้ยังสามารถนำคะแนน The 1 Card มาใช้แทนเงินสดในการจ่ายบิลหรือเติมเงินก็ได้
  อีกด้วย โดยทุก ๆ การจ่ายบิลค่าธรรมเนียม 5 บาท จะได้คะแนน The 1 Card ครั้งละ 1 คะแนน
  ทางเซ็นเพย์ (CenPay) จึงขอเชิญชวนผู้ใช้บริการบัตร Easy Pass ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม
  2560 เป็นต้นไป สามารถเติมเงินสำรองเข้าบัตร Easy Pass ได้แล้วผ่านช่องทาง CenPay ที่
  เคาน์เตอร์ในเครือกลุ่มเซ็นทรัล ได้แก่ แฟมิลี่มาร์ท, ท้อปส์, เซ็นทรัล, โรบินสัน, บีทูเอส, ออฟ
  ฟิศเมท, ไทวัสดุ, โฮมเวิร์ค, บ้านแอนด์บียอนด์, เพาเวอร์บาย, เซกาเฟรโด และ มัทสึโมโตะ
  คิโยชิ โดยสามารถเลือกสถานที่ที่สะดวกตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน พร้อมรับสิทธิพิเศษฟรี
  ค่าธรรมเนียมจนถึง 31 สิงหาคม 2560 และสำหรับผู้ที่เติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านบริการ Cen
  Pay 200 ท่านแรกจะได้คะแนน The 1 Card ฟรีรวม 150,000 คะแนน แบ่งเป็น 100 ท่านแรกได้
  ท่านละ 1,000 คะแนน และ 100 ท่านถัดไปได้ท่านละ 500 คะแนน" นายมนตรี กล่าวทิ้งท้าย.

  กทพ.จับมือ กลุ่มเซ็นทรัล ให้บริการเติมเงินสำรอง

  290517


Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias