• พาณิชย์! เตรียมจัดสุดยอดมหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย‘MOC Biz Club
  Expo 2018’ระดมกว่า 400 ธุรกิจจากทุกจังหวัด ขนทัพสินค้ามาไว้ในงานเดียว

  กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจทั่วประเทศในงาน
  ‘MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย’ งานใหญ่แห่งปี พร้อมขนทัพ
  สินค้ากว่า 400 ธุรกิจ จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศมาแสดงและจำหน่ายให้คนกรุงฯ เลือกซื้อถึงที่ไม่ต้อง
  เสียเวลาเดินทางไปไกล ถึงแหล่งผลิต พร้อมเปิดให้ช้อป ชิม ชม ได้ตั้งแต่วันที่ 26-29 กรกฎาคมศกนี้
  ที่ ฮอลล์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

  นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า สินค้าจากทั่วทุกภูมิภาคของไทย
  นั้น มีศักยภาพในการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนเป็นอย่างมาก และในทุกๆปี การส่ง
  ออกสินค้าของไทยขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดงานมหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย
  หรือ MOC Biz Club Expo 2018 ถือเป็นการแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยและยกระดับสินค้า
  และบริการของไทยให้ไปสู่วงกว้างมากยิ่งขึ้น อีกทั้งถือเป็นการต่อยอดสร้างโอกาสทางการตลาด เพิ่ม
  ช่องทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการไทยในการเชื่อมโยงการค้าและ การลงทุนทั้งในประเทศและต่าง
  ประเทศ และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายธุรกิจรายย่อยซึ่งเป็นฐานรากของเศรษฐกิจไทยให้มีความ
  มั่นคงและยั่งยืน

  “การจัดงานตลอดทั้ง 4 วัน จะประกอบไปด้วย 1) การแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการของดีของเด่น
  จากเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ 2) การเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)
  เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า และพบปะพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ 3) การให้คำปรึกษาแนะนำธุรกิจ
  โดยผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้าน เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการ การตลาด
  การเงินฯ แบบฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย 4) การสัมมนา/เสวนา และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ เพื่อสร้างองค์
  ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาด และมาตรฐานการประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ”


  พาณิชย์! เตรียมจัดสุดยอดมหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย‘MOC Biz Club Expo 2018’
ระดมกว่า 400 ธุรกิจจากทุกจังหวัด ขนทัพสินค้ามาไว้ในงานเดียว

  ด้าน ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club Thailand กล่าวว่า “งาน MOC Biz Club
  Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นปีแรกโดยได้นำสินค้าของดี
  ทั่วไทยทั้งอุปโภค-บริโภคจากเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ทั่วประเทศ มาแสดงและจัดจำหน่าย ภาค
  เหนือ เช่น กระเทียมดำลำพูน, สบู่กลีเซอรีนผสมน้ำมันรำข้าว, โทนเนอร์พฤกษาศิริใบพูลฯ ภาคกลาง
  เช่น กาญจนาชาหม่อนออร์แกนิค, นมแพะเลาขวัญ, ครกหินอ่างศิลา, เครื่องเบญจรงค์ เป็นต้น ภาค
  ตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ข้าวหอมมะลิ 105 ตรา LOVE FARMER, แก้วกาแฟที่ทำจากไม้มงคลอย่าง
  ไม้ตาล, ผ้าพันคอตะไคร้หอมกันยุง, ผ้าฝ้ายทอมือ, ผ้าไหมลายตำนานปราสาทศีขรภูมิฯ ภาคใต้ เช่น
  แชมพูบลูวาย, สบู่อันดามัน และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ ภายในงานยังยกร้านอาหารเลิศรส
  กว่า 100 ร้านจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศมาให้เลือกชิมอย่างจุใจ พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม จาก
  ทุกภูมิภาค และพลาดไม่ได้กับมินิคอนเสิร์ตสุดมันส์จากศิลปินชื่อดัง กัน-นภัทร, ปุยฝ้าย-ณัฎฐพัชร์
  และ ฝน ธนสุนธร”

  รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า “การจัดงาน MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรม
  เชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย” จะเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการไทย และสนับสนุนเครือข่ายธุรกิจ MOC
  Biz Club ให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น เป็นศูนย์รวมของกลุ่มธุรกิจที่จะคอย
  ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็น พี่เลี้ยงและที่ปรึกษาให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย Micro SME ผ่านการเชื่อมโยง
  เครือข่ายธุรกิจทั้งในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ซึ่งจะร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
  เชื่อมโยงกันในเครือข่าย พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจร่วมกัน นับเป็นโอกาส
  ที่ดีของผู้ประกอบการทุกระดับที่กำลังมองหาโอกาสทางการค้า เรียกว่ามางานนี้งานเดียวได้ครบเครื่องเรื่อง
  ธุรกิจ

  ในส่วนของประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องชาวกรุงทั้งหลายยังจะได้เลือกชมและซื้อสินค้าของดีมีคุณภาพจาก
  ทั่วประเทศโดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าเดินทางไปไกลถึงแหล่งผลิต มางานนี้นอกจากได้สินค้าของดีทั่วไทย
  ติดมือกลับบ้านแล้ว ภายในงานยังมีอาหารตา เช่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมและการแสดงของ ดารา
  ศิลปินชื่อดังให้เลือกชมอย่างอิ่มตาอิ่มใจแบบฟรีๆ อีกด้วย”

  ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน ‘MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย’
  ได้ตั้งแต่วันที่ 26 - 29 กรกฎาคม 2561 นี้ ณ ฮอลล์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี แบบฟรีฟรี ไม่มีค่าใช้
  จ่ายใดใด โดยติดตามข่าวสารและรายละเอียดการจัดงานได้ที่ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน
  โทร. 0 2547 4445 หรือ เว็บไซต์ www.bizthai.org


  พาณิชย์! เตรียมจัดสุดยอดมหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย‘MOC Biz Club Expo 2018’
ระดมกว่า 400 ธุรกิจจากทุกจังหวัด ขนทัพสินค้ามาไว้ในงานเดียว  พาณิชย์! เตรียมจัดสุดยอดมหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย‘MOC Biz Club Expo 2018’
ระดมกว่า 400 ธุรกิจจากทุกจังหวัด ขนทัพสินค้ามาไว้ในงานเดียว

  พาณิชย์! เตรียมจัดสุดยอดมหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย‘MOC Biz Club Expo 2018’
ระดมกว่า 400 ธุรกิจจากทุกจังหวัด ขนทัพสินค้ามาไว้ในงานเดียว

  พาณิชย์! เตรียมจัดสุดยอดมหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย‘MOC Biz Club Expo 2018’
ระดมกว่า 400 ธุรกิจจากทุกจังหวัด ขนทัพสินค้ามาไว้ในงานเดียว  Share FB

  170718Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias