จัดหนัก! มหกรรมอาหารปลอดภัย
ยกทัพของดี 5 จังหวัดภาคกลางตอนกลาง ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค
3-7 พฤษภาคม นี้ ห้างโลตัส อยุธยาซิตี้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา่ภาคกลางตอนกลาง จังฟวัดอยุธยา

 • จัดหนัก! มหกรรมอาหารปลอดภัย
  ยกทัพของดี 5 จังหวัดภาคกลางตอนกลาง ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค
  3-7 พฤษภาคม นี้ ห้างโลตัส อยุธยาซิตี้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา่

  จากกระแสการบริโภคของคนไทยในปัจจุบัน ที่มุ่งให้ความสำคัญต่อเรื่อง “ความปลอดภัย” ของอาหาร
  อย่างแพร่หลาย ส่งผลให้ภาคการเกษตรในฐานะผู้ผลิต “ต้นทาง” จำเป็นต้องปรับตัวและปรับกระบวน
  การผลิต เพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย สอดรับต่อความต้องการต่อผู้บริโภค
  ยิ่งขึ้น


  จัดหนัก! มหกรรมอาหารปลอดภัย
ยกทัพของดี 5 จังหวัดภาคกลางตอนกลาง จังฟวัดอยุธยา

  โดยเฉพาะใน “กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง” ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ
  ปราจีนบุรี สระแก้ว และนครนายก ซึ่งเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญของ
  ประเทศหลายชนิด ทั้งพืชผัก ผลไม้ การประมง และการปศุสัตว์ เช่น มะม่วงน้ำดอกไม้ และมะพร้าว
  น้ำหอม จ.ฉะเชิงเทรา, มะยงชิด และมะปรางหวาน จ.นครนายก, ทุเรียน และสมุนไพร จ.ปราจีนบุรี,
  แคนตาลูป และไก่พื้นเมือง จ.สระแก้ว, กุ้งเหยียด และปลาสลิด จ.สมุทรปราการ นอกจากนี้ยังมีสิน
  ค้าเกษตรสำคัญ เช่น หน่อไม้ตง ไก่เนื้อ ไก่ไข่ และพืชผักผลไม้ต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก

  จัดหนัก! มหกรรมอาหารปลอดภัย
ยกทัพของดี 5 จังหวัดภาคกลางตอนกลาง จังฟวัดอยุธยา

  นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า การที่ “กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง”
  เป็นแหล่งผลิตสินค้าเศรษฐกิจการเกษตรที่สำคัญระดับประเทศ จึงมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒ
  นาการผลิตทางการเกษตรให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานความปลอดภัย ตั้งแต่ “ต้นทาง” คือ แปลงของ
  เกษตรกรที่ต้องมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน เช่น มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือ
  GAP (Good Agriculture Practices) ขณะที่ “กลางทาง” คือ การแปรรูปและขนส่งไปจนถึง “ปลาย
  ทาง” ที่มือของผู้บริโภค ก็ต้องมีความสะอาด ถูกหลักอนามัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้น
  ตอน ซึ่งตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางได้ดำเนินงาน
  ตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวอย่างเข้มข้น โดยได้รับความร่วมมือจากเกษตรกร ผู้ประกอบการ และภาค
  ส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย


  จัดหนัก! มหกรรมอาหารปลอดภัย
ยกทัพของดี 5 จังหวัดภาคกลางตอนกลาง จังฟวัดอยุธยา


  ดังนั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายนอกพื้นที่ได้รับรู้ถึงคุณภาพ รวมทั้งส่งเสริมช่องทาง
  การตลาดสินค้าของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ตลอดจนสร้างความตระหนักให้ผู้ผลิตและผู้บริโภค
  เล็งเห็นความสำคัญของการเลือกซื้อผลผลิตที่เหมาะสม ได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย รวมทั้งนำผลผลิต
  ของเกษตรกรและผู้ประกอบการในจังหวัดมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง
  จึงได้ร่วมกันจัด “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง” ในระหว่างวันที่ 3-7
  พฤษภาคม 2561 บริเวณชั้น 1 หน้าโลตัส (โซนศูนย์อาหาร) อยุธยาซิตี้พาร์ค ตั้งแต่เวลา 10.00 –
  21.00 น. ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

  นายสุวิทย์ กล่าวต่อว่า การจัดงานครั้งนี้ เป็นกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าขึ้นชื่อของ 5 จังหวัดภาค
  กลางตอนกลาง โดยมีการคัดสรรสินค้าคุณภาพ อาทิ ทุเรียนปราจีน มังคุด มะยงชิด-มะปรางนครนายก
  มะม่วงแปดริ้ว น้ำดอกไม้สีทอง ขายตึก มหาชนก มันขุนศรี แคนตาลูปสระแก้ว กุ้งเหยียด สมุทรปราการ
  มานำเสนอให้ผู้บริโภคในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา และใกล้เคียงได้สัมผัสและเลือกซื้อโดยตรง


  จัดหนัก! มหกรรมอาหารปลอดภัย
ยกทัพของดี 5 จังหวัดภาคกลางตอนกลาง จังฟวัดอยุธยา

  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ อาทิ การเปิดหลักสูตรสอนการทำอาหารไทยแบบสบายๆ
  ทั้งคาวและหวาน ประกอบด้วย หมูโสร่ง ทองหยิบ ลูกชุบ กุ้งทอดซอสมะขาม วุ้นหลากสีผลไม้
  หลากรส และยังมีกิจกรรมฝึกอาชีพ เช่น การทำสบู่ผิวเนียน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมรื่นรมย์
  บันเทิงทุกยามเย็น เช่น การแสดงวงดนตรีไทยร่วมสมัย มายากล ชาลีโชว์ ลำตัดสาวสะบัดช่อ
  และการแสดงจาก ชีส เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ เป็นต้น

  ดังนั้นจึงของเชิญชวนประชาชนใน จ.พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร และใกล้เคียง รวมทั้ง
  ผู้ที่มีโอกาสเดินทางไปยัง จ.พระนครศรีอยุธยา ในช่วงระหว่างวันที่ 3-7 พฤษภาคม 2561 อย่า
  พลาดเข้ามาร่วมชิม ร่วมชม และร่วมอุดหนุนสินค้าภายในงาน “มหกรรมสินค้าปลอดภัย กลุ่ม
  จังหวัดภาคกลางตอนกลาง” 2561 บริเวณชั้น 1 หน้าโลตัส (โซนศูนย์อาหาร) อยุธยาซิตี้พาร์ค
  ซึ่งรับรองได้ว่ามาแล้วจะไม่มีคำว่าผิดหวังแน่นอน  Share FB

  1052561Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias