กทพ. เปิดให้บริการเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านช่องทาง mPay และ mPay STATION

 • กทพ. เปิดให้บริการเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านช่องทาง mPay และ mPay STATION

  วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2560) เวลา 09.30 น. ณ Sky Lounge ชั้น 20 อาคารเอไอเอส ทาวเวอร์ 1
  ถนนพหลโยธิน นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทำการ
  แทนผู้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และ นายกิติพงศ์ มุตตามระ กรรมการผู้จัดการ
  ใหญ่บริษัท แอดวานซ์เอ็มเปย์ จำกัด ร่วมกันแถลงข่าวการเปิดให้บริการเติมเงินบัตร Easy Pass
  ผ่านช่องทาง mPay และ mPay STATION


  กทพ. เปิดให้บริการเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านช่องทาง mPay และ mPay STATION

  นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ ทำการแทนผู้ว่าการ กทพ. กล่าวว่า กทพ. ได้เปิดให้บริการระบบเก็บ
  ค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ โดยใช้บัตรอัตโนมัต (Easy Pass) มาตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 ซึ่ง
  สามารถเปิดให้บริการได้ทุกครบทุกสายทาง ได้แก่ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลอง
  รัช ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษบูรพาวิถี ทางพิเศษอุดรรัถยา ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี
  – สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษสายศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ปัจจุบัน มีผู้สมัคร
  ใช้บริการบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) จำนวนกว่า 1.3 ล้านบัตร มีปริมาณจราจรที่ใช้ระบบเก็บค่า
  ผ่านทางพิเศษอัตโนมัติจำนวนกว่า 6.2 แสนเที่ยว/วัน คิดเป็นร้อยละ 37 ของปริมาณรถ 4 ล้อ
  ที่ใช้ทางพิเศษทั้งหมด และการทางพิเศษฯ ยังคงมุ่งส่งเสริมให้มีการใช้บัตรอัตโนมัติ (Easy Pass)
  อย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันนี้ กทพ. ได้ยกเว้นการเก็บค่าประกันอุปกรณ์ชำรุดสูญหายจำนวน 1,000
  บาท ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2555

  กทพ. เปิดให้บริการเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านช่องทาง mPay และ mPay STATION

  นอกจากนี้เพื่อจูงใจให้ผู้ใช้บริการในระบบเงินสดตัดสินใจสมัครใช้งานบัตร Easy Pass ได้ง่ายขึ้น
  กทพ. จึงได้จัดรายการส่งเสริมการใช้บัตร Easy Pass โดยลดอัตราการเติมเงินสำรองค่าผ่านทาง
  พิเศษครั้งแรกจาก 1,000 บาทเหลือเพียง 500 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ไปจนถึงวันที่ 31
  มกราคม 2561 เป็นระยะเวลา 2 เดือน เพื่อจะได้เป็นแรงจูงใจให้ผู้ใช้บริการในระบบเงินสดหันมา
  สมัครใช้บริการบัตร Easy Pass ให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ
  บัตร Easy Pass โดยการปรับเพิ่มจำนวนช่องทางอัตโนมัติ (Easy Pass Lane) ให้เป็นร้อยละ 50 ของ
  จำนวนช่องทางทั้งหมดในแต่ละด่านฯ

  กทพ. เปิดให้บริการเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านช่องทาง mPay และ mPay STATION

  นอกจากนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษให้แก้ผู้ใช้บริการบัตร
  Easy Pass กทพ. มีความพยายามที่จะเพิ่มพันธมิตรในโครงการเติมเงินบัตร Easy Passให้หลาก
  หลายรูปแบบเพื่อเป็นทางเลือกในการเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษให้แก่ผู้ใช้บริการได้ตาม
  ความต้องการ โดยปัจจุบัน กทพ. ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร จำนวน 14 หน่วยงานให้บริการ
  รับเติมเงินผ่านธนาคาร เคาน์เตอร์รับชำระ และการเติมเงินผ่านบัตรเครดิตและผ่านแอพพลิเคชั่น
  เป็นต้น โดยที่ บริษัท แอดวานซ์เอ็มเปย์ จำกัด นับเป็นพันธมิตรรายล่าสุดที่ได้พัฒนาระบบการเติม
  เงินผ่านช่องทางบริการของบริษัทฯ ได้แก่ช่องทาง mPay และ

  กทพ. เปิดให้บริการเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านช่องทาง mPay และ mPay STATION

  mPay STATION เชื่อมต่อกับระบบเติมเงินของการทางพิเศษฯ ได้สำเร็จ โดยผู้ใช้บริการสามารถ
  เติมเงินบัตร Easy Pass ได้โดยสะดวก และง่ายมาก เพียงดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น เอ็มเปย์ สำหรับ
  การเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่าน mPay ส่วนการเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่าน mPay STATION ผู้ใช้
  บริการสามารถยื่นบัตรสมาร์ทการ์ดให้กับพนักงานที่จุดรับชำระ (mPay STATION) และแจ้งจำนวน
  เงินที่จะเติมโดยเริ่มต้นขั้นต่ำ จำนวน 500 บาท และเพิ่มขึ้นขั้นละ 500 บาท เช่น 500, 1,000, 1,500, ....
  โดยเติมเงินสูงสุดต่อครั้งได้จำนวน 5,000 บาท และสะสมในบัตรได้ไม่เกิน 9,999 บาท

  กทพ. เปิดให้บริการเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านช่องทาง mPay และ mPay STATION

  "กทพ. ขอขอบคุณ บริษัท แอดวานซ์เอ็มเปย์ จำกัด สำหรับความร่วมมือในการร่วมเป็นพันธมิตร
  โครงการเติมเงินบัตร Easy Pass ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางเลือกในการเติมเงินให้แก่ผู้ใช้บริการ
  บัตร Easy Pass ของ กทพ. และในทางกลับกันก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ
  สามารถเลือกใช้บริการได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ กทพ. ยังคงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ
  ของการให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้ทางพิเศษได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมั่นใจทุกครั้งที่
  ท่านใช้ทางพิเศษ" นายสุทธิศักดิ์ฯ กล่าวในท้ายสุด

  กทพ. เปิดให้บริการเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านช่องทาง mPay และ mPay STATION

  Share FB

  011217Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias