ทส. รวมใจจิตอาสาต้านภัยโควิด - 19 ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพชุมชนร่วมใจพิบูล 2

 • ทส. รวมใจจิตอาสาต้านภัยโควิด - 19 ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพชุมชนร่วมใจพิบูล 2
  พร้อมเก็บขยะทำความสะอาดคลองลาดพร้าว

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่แจกจ่ายถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์
  ให้แก่ประชาชนและผู้ป่วยติดเตียงชุมชนร่วมใจพิบูล 2 ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
  ระบาดโควิด – 19

  วันที่18 พฤษภาคม 2563 เวลาประมาณ 08.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำทีมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงฯ มอบถุงยัง
  ชีพให้แก่ประชาชนและผู้ป่วยติดเตียง ณ บริเวณ ชุมชนร่วมใจพิบูล 2 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
  กรุงเทพมหานคร เป็นต้น โดยมีนายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขตห้วยขวางและนางสาววรรณา แจ้งหิรัญ
  ประธานชุมชนร่วมใจพิบูล 2 ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกนำคณะผู้บริหารกระทรวงฯ เดินแจกจ่าย
  ถุงยังชีพสิ่งของบรรเทาทุกข์ อาทิ ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำตาล
  น้ำพริก เจลล้างมือ ยาสีฟัน สบู่ ยาสระผม หน้ากากผ้า ยารักษาโรคสามัญ เป็นต้น

  เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนร่วมใจพิบูล 2
  ซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณริมคลองลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เป็นชุมชน
  ประเภทแออัด โดยประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร เมื่อปี 2538 มีจำนวนครัวเรือนทั้ง
  สิ้น 273 ครัวเรือน ประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 1,300 คน ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง
  ทั่วไป ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  เป็นอย่างมาก

  จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำทีมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนัก
  งาน เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงฯ ลงเรือบริเวณท่าเรือชุมชนร่วมในพิบูล 2 เพื่อเก็บขยะบริเวณริมคลองลาดพร้าว
  ภายใต้โครงการจิตอาสากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมใจต้ายภัยโควิด - 19

  ทั้งนี้ในการดำเนินการแจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด–19
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยโควิด–19
  และอาหารให้แก่ประชาชนตามชุมชนบริเวณกระทรวงฯ หรือชุมชนที่ช่วยด้านสิ่งแวดล้อม โดยจะเปลี่ยนชุนชน
  ไปตามจุดต่าง ๆ ซึ่งถือหลักที่ว่า “พวกเรากระทรวงทรัพย์ ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่น้องประชาชนไม่ทิ้งกัน เราจะ
  ผ่าน โควิด–19 ไปด้วยกัน”

  ทส. รวมใจจิตอาสาต้านภัยโควิด - 19 ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพชุมชนร่วมใจพิบูล 2

  ทส. รวมใจจิตอาสาต้านภัยโควิด - 19 ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพชุมชนร่วมใจพิบูล 2


  ทส. รวมใจจิตอาสาต้านภัยโควิด - 19 ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพชุมชนร่วมใจพิบูล 2

  ทส. รวมใจจิตอาสาต้านภัยโควิด - 19 ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพชุมชนร่วมใจพิบูล 2

  ทส. รวมใจจิตอาสาต้านภัยโควิด - 19 ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพชุมชนร่วมใจพิบูล 2

  Share FB

  19.5.63Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias