">
ทช. ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในทะเล หลังเรือบรรทุกถ่านหินล่ม เบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดปกติ

 • ทช. ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในทะเล หลังเรือบรรทุกถ่านหินล่ม เบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดปกติ

  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดเผยว่า กรมทรัพยากร
  ทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้รับแจ้งเหตุจาก อปท. เกาะสีชัง ว่าพบเรือบรรทุกถ่านหินชื่อ SE1 หนัก 1,000 ตัน จมลง
  บริเวณทิศเหนือห่างจากของเกาะร้านดอกไม้ 500 เมตร อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จึงได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรทาง
  ทะเลและชายฝั่งที่ 2 (สทช.2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทันที จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบเรือลำ
  ดังกล่าวได้จมลงทั้งหมดไม่มีส่วนใดโผล่เหนือน้ำ และไม่พบว่ามีคราบถ่านหินลอยอยู่บริเวณเหนือน้ำ เบื้องต้นทางเจ้า
  หน้าที่ สทช. 2 และนักดำน้ำเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล จ.ชลบุรี ได้ทำเครื่องหมายจุดที่เรือจมไว้อย่างชัดเจน
  พร้อมกันนี้ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก (ศวบอ.) ได้ดำเนินการสำรวจสิ่งแวด
  ล้อมในทะเล พบว่าจุดเรือจมอยู่บริเวณทิศเหนือของเกาะขามน้อย มีระยะทางห่างจากแนวปะการังเกาะขามน้อย ประมาณ
  850 เมตร ระดับน้ำลึก 11.5 เมตร จากการตรวจสอบไม่มีผลกระทบต่อแนวปะการังดังกล่าว ด้านเจ้าหน้าที่ ศวบอ.ได้ทำ
  การเก็บตัวอย่างและวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น จำนวน 5 จุด ได้แก่ จุดที่เรือล่ม และอีก 4 จุด ห่างออกจากจุดเรือล่มออกไป
  ประมาณ 500 เมตร ทางทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และทิศใต้ ระบบนิเวศทางทะเลและสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป
  ในพื้นที่ดังกล่าว พบว่าทะเลมีสีน้ำปกติ มีคลื่นลมปานกลาง ปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นอยู่ในเกณฑ์ปกติ มีช่วงค่า
  อุณหภูมิน้ำ 28.5-29.5 ° C ความเป็นกรด-ด่าง 8.17-8.35 ความเค็มน้ำ 31.4-32.4 ppt ความโปร่งแสง 1.80-3.50 เมตร
  และออกซิเจนละลายน้ำ 5.10-6.20 mg/l ในส่วนของปริมาณสารอาหาร และปิโตรเลียม อยู่ระหว่างทำการวิเคราะห์ใน
  ห้องปฏิบัติ และได้ติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง

  นายโสภณ อธิบดี ทช. กล่าวว่า โดยการดำเนินงานครั้งนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและ
  ชายฝั่งที่ 2 (สทช.2) ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก (ศวบอ.) กรมเจ้าท่า เทศบาล
  เกาะสีชัง เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล จ.ชลบุรี และภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่
  สนับสนุนเครื่องมือวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ สทช.2 ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์บริเวณโดยรอบ
  รวมถึงลงพื้นที่ตรวจสอบสำรวจโดยรอบอย่างละเอียดอีกครั้ง หากพบความเสียหายต่อระบบนิเวศทางทะเล กรมฯ จะ
  ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

  ทช. ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในทะเล หลังเรือบรรทุกถ่านหินล่ม เบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดปกติ


  ทช. ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในทะเล หลังเรือบรรทุกถ่านหินล่ม เบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดปกติ


  ทช. ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในทะเล หลังเรือบรรทุกถ่านหินล่ม เบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดปกติ


  ทช. ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในทะเล หลังเรือบรรทุกถ่านหินล่ม เบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดปกติ
  Share FB

  24.2.63Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias