ทส. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ทำเนียบรัฐบาล Thai Wonder Land

 • ทส. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ทำเนียบรัฐบาล Thai Wonder Land
  มหัศจรรย์วันเด็ก

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563
  วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ ทำเนียบรัฐบาลให้เป็นพื้นที่กิจกรรมและเรียน
  รู้เรื่องราวด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเด็ก ๆ ควบคู่ไปกับการสร้างความสุขให้กับ
  เด็ก ๆ ตามคำขวัญของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ
  ประจำปี 2563 ไว้ให้กับเด็ก ๆ ทุกคนว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

  เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ทุกภาคส่วนทั่วประเทศได้ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำ
  ทุกปี เพื่อให้เด็กทั่วประเทศได้รู้ถึงความสำคัญของตนเอง พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมอันดี ส่งเสริมให้เกิด
  ความตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและประเทศชาติ ซึ่งวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี
  2563 ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำ
  ขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ไว้ให้กับเด็ก ๆ ทุกคนว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พล
  เมืองไทย” ในทุกปี รัฐบาลได้เปิดทำเนียบรัฐบาลให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมที่จัดเตรียม
  เอาไว้อย่างมากมาย และในปีนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการจัดกิจกรรมงาน
  วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ทำเนียบรัฐบาล

  สำหรับกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  จัดขึ้น มีกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้และจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในธีม Thai
  Wonder Land มหัศจรรย์วันเด็ก พบกับกองทัพไดโนเสาร์ ชมถ้ำหลวงจำลอง ชมขบวนพาเหรดของ
  ขวัญและรางวัลอีกเพียบ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ ทำเนียบรัฐบาล
  เวลา ตั้ง08.00 น.เป็นต้นไป


  ทส. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ทำเนียบรัฐบาล Thai Wonder Land  Share FB


  9.1.2020Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias