กยท. เจ้าภาพจัด MOU ระหว่าง China ZhengXin Group และ Dimond Star Network

 • กยท. เจ้าภาพจัด MOU ระหว่าง China ZhengXin Group และ Dimond Star Network
  มุ่งซื้อ – ขายยางใช้วัตถุดิบจากเกษตรกรชาวสวนยาง กระตุ้นส่งออกระหว่างประเทศ

  วันที่ 18 ธ.ค. 62 กยท. เป็นเจ้าภาพจัดพิธีลงนาม MOU เพื่อความร่วมมือทางด้านธุรกิจ ของChina ZhengXin
  Group Limited และ บริษัท Dimond Star Network จำกัด เพื่อซื้อ – ขายยางพารา มุ่งเน้นยางธรรมชาติจาก
  เกษตรกร - สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางไทยมาเป็นวัตถุดิบ กระตุ้นการส่งออกยางระหว่างประเทศ โดยมี
  นายขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล รักษาการผู้ว่าการ กยท. เป็นประธานในพิธีลงนามระหว่าง Mr.Benjamin
  Zhang GuaQiang รองผู้จัดการ China ZhengXin Group Limited และนายเกรียงศักดิ์ ทิพย์สิงห์ ประธาน บริษัท
  Dimond Star Network จำกัด ณ ห้องสถลสถานพิทักษ์การยางแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

  นายขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อ
  ความร่วมมือทางด้านธุรกิจ ระหว่าง China ZhengXin Group Limited และ บริษัท Dimond Star Network จำกัด
  ที่จัดขึ้นครั้งนี้ เพื่อการซื้อขายผลิตภัณฑ์ยางพาราของสถาบันเกษตรกร ได้แก่ ยางแท่ง STR 20 ยางแผ่นรม
  ควันยางแท่ง STR 20 ผสม 97.50% และผลิตภัณฑ์ยางพาราชนิดอื่น ๆ ถือเป็นการผลักดันผลิตภัณฑ์ยางพารา
  ของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กยท. ซึ่งบริษัทผู้ขายจะต้องทำการผลิต
  หรือจัดหาผลิตภัณฑ์ยาง โดยใช้วัตถุดิบยางธรรมชาติจากเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวนไม่น้อยกว่า 400,000
  ตันต่อปี


  นายขจรจักษณ์ กล่าวเพิ่มเติ่มว่า กยท. มีบทบาทในการสนับสนุนผู้ประกอบกิจการยางให้เกิดการปรับปรุงคุณ
  ภาพผลผลิต การผลิต การแปรรูป การตลาด และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับยางพาราและอุตสาหกรรม
  แปรรูปยางขั้นต้น รวมถึงงานในวันนี้ จะช่วยดูดซับปริมาณยางพาราในระบบ ตลอดจนสามารถกระตุ้นการส่ง
  ออกยางพาราของประเทศไทย โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นประเทศที่นำเข้ายางพาราในสัดส่วน
  มากที่สุด ฉะนั้น การร่วมมือทางด้านธุรกิจกันระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย จะเป็นการสนับ
  สนุนและช่วยเหลือเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในประเทศไทย และสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
  สร้างความสัมพันธ์อันดีทางด้านการค้าการลงทุน รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านยางพาราสืบไป


  กยท. เจ้าภาพจัด MOU ระหว่าง China ZhengXin Group และ Dimond Star Network  กยท. เจ้าภาพจัด MOU ระหว่าง China ZhengXin Group และ Dimond Star Network  กยท. เจ้าภาพจัด MOU ระหว่าง China ZhengXin Group และ Dimond Star Network
  Share FB

  19.12.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias