กรมส่งเสริมการเกษตรนำสินค้าวิสาหกิจชุมชนร่วมออกร้านในงานกาชาด ประจำปี 2562

 • กรมส่งเสริมการเกษตรนำสินค้าวิสาหกิจชุมชนร่วมออกร้านในงานกาชาด ประจำปี 2562

  กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เชิญชวนเที่ยวงานกาชาด ประจำ
  ปี 2562 พร้อมนำสินค้าคุณภาพดีจากวิสาหกิจชุมชนร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า ระหว่างวันที่ 15 – 24 พ.ย. 2562
  ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

  นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
  ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าในงานกาชาด ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด
  "เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม" ระหว่างวันที่ 15 - 24 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.30 –
  22.00 น. ณ สวนลุมพินี ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงานของหน่วยงานราชการที่เป็น
  ประโยชน์ต่อสังคม และมีส่วนร่วมกับสภากาชาดไทยในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุง
  สภากาชาดไทย อีกทั้งมุ่งหวังให้คนไทยใส่ใจผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าทางการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรไทยมาก
  ยิ่งขึ้น


  กรมส่งเสริมการเกษตรนำสินค้าวิสาหกิจชุมชนร่วมออกร้านในงานกาชาด ประจำปี 2562


  สำหรับการจัดงานครั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้เชิญกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพและ
  ได้รับการรับรองมาตรฐานมาร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า โดยมีทั้งหมด 6 บูธ เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูป
  สินค้าทางการเกษตร ให้กับคนกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

  1. วิสาหกิจชุมชนฉัตรหลวง (ณัชกร) จากกรุงเทพมหานคร นำมะม่วงน้ำปลาหวาน ข้าวแตนน้ำแตงโม จุดเด่น
  ของผลิตภัณฑ์ ข้าวแตนน้ำแตงโม ผลิตจากเมล็ดข้าวเหนียวพันธุ์ดีมีความหอม กรอบ อร่อย โรยด้วยน้ำตาล
  ผสมขี้ผึ้งผ่านการเคี่ยวจนหอมซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของ “ข้าวแตนฉัตรหลวง” ปัจจุบันมีหลายรสชาติทั้งรสสาหร่าย
  รสต้มยำ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

  2. วิสาหกิจชุมชนแก้วเจ้าจอม จากจังหวัดสุพรรณบุรี นำทองม้วนรสชาติต่าง ๆ มาร่วมจำหน่ายจุดเด่นของผลิต
  ภัณฑ์ได้คัดสรรวัตถุดิบจากท้องถิ่น ผ่านกระบวนการผลิตที่ใส่ใจ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ทองม้วนที่หอม หวาน ทรง
  คุณค่า

  3. วิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจ จากจังหวัดสมุทรสงคราม นำผลิตภัณฑ์กล้วยผง กล้วยอบ กล้วยกวน กล้วยหอม
  ทอด เพื่อสุขภาพมาจำหน่าย จุดเด่นของผลิตภัณฑ์กล้วยผง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากผลไม้พื้นบ้านสู่การพัฒนา
  ต่อยอด เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ อุดมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย

  4. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านปลายคลอง จากจังหวัดจันทบุรี ผลิตน้ำมังคุด น้ำลองกอง มังคุดกวน จุดเด่นของผลิต
  ภัณฑ์ ตัวเนื้อมังคุดไม่มีส่วนผสมของเปลือกและน้ำตาล ผลิตจากมังคุดสายพันธุ์แท้อายุมากกว่าร้อยปี

  5. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่อง จากจังหวัดลำพูน ผลิตลำไยอบแห้ง ผลไม้อบแห้ง คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดี คง
  รสชาติความหวาน หอม อร่อย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย

  6. วิสาหกิจชุมชนเรือนสมุนไพรคุณยาย จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าว จุดเด่นของผลิตภัณฑ์น้ำ
  มันมะพร้าว น้ำมันดี มีประโยชน์กับร่างกาย สามารถใช้รับประทานเพื่อลดความอ้วน เร่งกระบวนการเผาผลาญของ
  ร่างกาย เพิ่มการสร้างอินซูลิน ทั้งยังมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อราต่าง ๆ และรักษาโรคผิวหนังได้อีกด้วย

  กรมส่งเสริมการเกษตรนำสินค้าวิสาหกิจชุมชนร่วมออกร้านในงานกาชาด ประจำปี 2562

  ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่นำมาจำหน่ายกรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้าไปกับกำกับ ดูแล สนับสนุนอย่างใกล้ชิด
  อาทิ การจัดทำแผนบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การจัดทำนามบัตรร้านค้า หรือ จัดทำ QR code แนะนำ
  ร้านค้า โดยบอกเล่าเรื่องราวที่มาของร้าน ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน พร้อมมีหลักฐานที่ชัดเจน
  ปรากฏอย่างเด่นชัด และร่วมรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้า หรือถุงกระดาษ ทดแทนการใช้ถุงพลาสติก โดยให้ความใส่
  ใจเรื่องการรักธรรมชาติ ลดภาวะโลกร้อน กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอเชิญทุกท่านมาพบกันได้ที่งานกาชาด
  ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร “เที่ยวสนุก สุขใจ ได้กุศล เที่ยวงานกาชาดที่สวนลุมพินี”

  กรมส่งเสริมการเกษตรนำสินค้าวิสาหกิจชุมชนร่วมออกร้านในงานกาชาด ประจำปี 2562

  กรมส่งเสริมการเกษตรนำสินค้าวิสาหกิจชุมชนร่วมออกร้านในงานกาชาด ประจำปี 2562

  กรมส่งเสริมการเกษตรนำสินค้าวิสาหกิจชุมชนร่วมออกร้านในงานกาชาด ประจำปี 2562

  กรมส่งเสริมการเกษตรนำสินค้าวิสาหกิจชุมชนร่วมออกร้านในงานกาชาด ประจำปี 2562

  กรมส่งเสริมการเกษตรนำสินค้าวิสาหกิจชุมชนร่วมออกร้านในงานกาชาด ประจำปี 2562


  Share FB
  13.11.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias