รัฐบาล โดย รมว.ทส.เดินทางพบประชาชน

 • รัฐบาล โดย รมว.ทส.เดินทางพบประชาชน
  เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา การถือครองที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน


  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. รมว.ทส.(พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) และ
  คณะเดินทางมาโรงเรียนบ้านราษฎร์ ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง และอำเภอใกล้
  เคียง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับทราบและแก้ไขปัญหา จากราษฎรในเรื่องที่ดินทำกิน
  ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน อำเภอเสิงสาง

  รัฐบาล โดย รมว.ทส.เดินทางพบประชาชน

  โดยมีนายสมภพ ณีศะนันท์ นายอำเภอเสิงสาง ตัวแทนผวจ.กล่าวตอนรับและ ออส. (นาย
  ธัญญาเนติธรรมกุล) กล่าวรายงาน พร้อมด้วยราษฎรจาก 1. อบต.บ้านราษฎร์ 2. อบต.สระตะ
  เคียน 3. อบต.โนนสมบูรณ์4.ตัวแทนจากอำเภอวังน้ำเขียว 5.และราษฎรจากอำเภอใกล้เคียง

  รัฐบาล โดย รมว.ทส.เดินทางพบประชาชน

  รมว.ทส ได้กล่าวกับราษฎรว่า ปัญหานี้ มีมาตั้งแต่ พ.ศ.2490 มีการประกาศป่าสงวนฯปี 2509
  และประกาศเป็นอุทยานฯเมื่อปี 2524 ในการแก้ปัญหาจึงให้ยึดหลัก 3 หลัก คือ หลักตามกฎ
  หมายตามความเป็นอยู่ราษฎร และตามความสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าไม้

  รัฐบาล โดย รมว.ทส.เดินทางพบประชาชน

  อนึ่งตามแนวทางแก้ไขปัญหาทั้ง 3 หลัก จะมีการแบ่งบุคคลเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มที่อยู่เดิม
  และปฏิบัติตามกติกา 2. กลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่และมีการเปลี่ยนมือ ซึ่งอาจจะผิดหรือถูก จึง
  ต้องแก้ไขเป็นรายๆไป 3. กลุ่มผิดกฎหมาย

  รัฐบาล โดย รมว.ทส.เดินทางพบประชาชน

  สำหรับการแก้ไขปัญหาบุคคลกลุ่มที่ (1) ขณะนี้ทางรัฐบาลโดย ทส.ได้มีความคืบหน้าใน
  การแก้ไขปัญหาคือ 1. ทส.ได้ปรับปรุงพรบ.อุทยานฯ 2504 ซึ่งอยู่ในขั้นตอนกฤษฎีกาโดย
  มีมาตราที่สำคัญคือให้ออส. มีอำนาจสามารถอนุญาตให้ราษฏรใช้ประโยชน์พื้นที่อุทยานฯ
  ได้ คาดว่าจะเสร็จภายใน 6-8 เดือน ตามโรดแม็บของรัฐบาลชุดนี้

  กรณีที่ 2 หากมีปัญหากับพรบ.อุทยานฯดังกล่าว ทส.ก็จะแก้ไขปัญหาโดยการเพิกถอนพื้นที่
  อุทยานฯให้กลับเป็นป่าสงวนฯแล้วนำมาจัดเป็นพื้นที่ คทช.ให้แก่ประชาชนต่อไป.....


  Share FB

  210817Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias