กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า 3 เดือน

 • กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า 3 เดือน
  พบแนวโน้มดีขึ้น

  นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับ
  ความมือจากกรมอุตุนิยมวิทยา ในการคาดการณ์ลักษณะอากาศและปริมาณฝนล่วงหน้า 3 เดือน
  (ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2562) พบว่า หลังจากประเทศไทยได้รับผลกระทบจาก
  อิทธิพลพายุโซนร้อน “โพดุล” และดีเปรสชั่น “คาจิกิ” ซึ่งทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่อง
  กันหลายวัน เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาจนถึงวัน
  ที่ 9กันยายน 2562 ขณะนี้ประเทศไทยมีแนวโน้มปริมาณน้ำฝนดีขึ้น โดยในระยะ 3 - 5 วันนี้ ยังไม่
  มีพายุใด ๆ ที่จะเข้าสู่ประเทศไทย และกรมอุตุนิยมวิทยาได้ติดตามสภาพอากาศในบริเวณทะเล
  จีนใต้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

  ทั้งนี้ ในช่วงเดือนกันยายน 2562 จากการคาดการณ์ลักษณะอากาศ ปริมาณน้ำฝนทั่วทุกภาคของ
  ประเทศไทยจะมีฝนตกปานกลางอยู่ที่ 151 – 300 มิลลิเมตร เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของพืช
  ที่ต้องการน้ำมาก ส่วนพืชที่ต้องการน้ำน้อยควรมีการระบายน้ำออกจากแปลง สำหรับภาคตะวันออก
  ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี และตราด ภาคใต้ ได้แก่ ระนอง ชุมพร พังงา และภูเก็ต ปริมาณน้ำฝนจะตก
  หนัก อยู่ที่ 401 – 600 มิลลิเมตร

  กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า 3 เดือน

  ส่วนในช่วงเดือนตุลาคม 62 จากการคาดการณ์ลักษณะอากาศจะมีปริมาณฝนลดลง ปริมาณน้ำฝน
  ในเขตภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ จะมีปริมาณฝนตกปานกลางอยู่ที่ 151 – 300 มิลลิเมตร
  ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า จะมีปริมาณฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางอยู่ที่ 91
  – 150 มิลลิเมตร โดยเฉพาะภาคเหนือตั้งแต่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง
  น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ และลพบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้ง
  แต่จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร มุกดาหาร
  กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และ
  ชัยภูมิ ปริมาณฝนจะตกเล็กน้อยอยู่ที่ 90 – 120 มิลลิเมตร จึงขอแจ้งเตือนให้เกษตรกรรีบเก็บกักน้ำ
  ไว้ใช้ในช่วงที่มีฝนตกในระยะนี้ เพื่อสำรองไว้ใช้ในช่วงแล้ง

  กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า 3 เดือน
  ส่วนในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 จากการคาดการณ์ลักษณะอากาศ พบว่า ปริมาณน้ำฝนตั้งแต่
  ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง จะมีฝนตกน้อยมากเพียง 20 – 90
  มิลลิเมตร ซึ่งจะไม่เพียงพอต่ออัตราการใช้น้ำของพืช จึงขอแจ้งเตือนให้เกษตรกรรีบสำรองน้ำไว้ส
  ำหรับการอุปโภคบริโภค และสำรองให้เพียงพอสำหรับพืชที่เพาะปลูกไว้แล้ว โดยขอแนะนำให้ใช้
  น้ำอย่างประหยัดด้วย สำหรับภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจะมีฝนตกปานกลางถึงฝนตกหนัก
  ปริมาณฝนอยู่ที่ 200 – 600 มิลลิเมตร

  อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้เกษตรกรและประชาชน ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากประกาศของ
  ทางราชการและกรมอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งการแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิด

  กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า 3 เดือน


  Share FB
  10.9.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias