เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพในงาน “เกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2” ฟรี

 • เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพในงาน “เกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2” ฟรี!!!

  กรมส่งเสริมการเกษตร เชิญชวนผู้สนใจสมัครฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร 4 วัน 28 หลักสูตร ฟรี!!!
  ในงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 – 22 กันยายน 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค
  เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

  นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดจัดงาน
  "เกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2" ระหว่างวันที่ 19 – 22 กันยายน 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมือง
  ทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการเกษตร เพิ่มช่องทางการ
  ประชาสัมพันธ์ผลผลิตและสินค้าเกษตรคุณภาพ โดยภายในงานนอกจากจะมีการจัดแสดงนิทรรศการ
  แสดงผลงานส่งเสริมการเกษตร การยกทัพสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดพรีเมี่ยมมาจำหน่ายในเมือง
  กรุง การประกวดและแข่งขันชิงเงินรางวัล การจัดแสดงเดินแบบผ้าไทย พร้อมถนนสายอาหารของดี 4
  ภาค ตลอดจนการแสดงบนเวทีของศิลปินดาราที่ให้ทั้งสาระความรู้และความบันเทิงแล้ว ยังเปิดโอกาส
  ให้ผู้สนใจสมัครเข้ารับฝึกอบรมอาชีพ 4 วัน 28 หลักสูตรฟรี!!! ในงานดังกล่าวด้วย  สำหรับกิจกรรมการฝึกอาชีพด้านการเกษตร จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เพลินทูเก็ตเตอร์ (Plearn Together)”
  เป็นหลักสูตรที่ทำง่าย เรียนรู้ได้ใน 1 วัน และสามารถทำเป็นอาชีพได้จริง เปิดรับสมัครอบรมฟรีตลอด
  การจัดงาน “เกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2” โดยเปิดฝึกอาชีพวันละ 2 ห้อง ห้องละ 4 รอบ หรือ 60 นาทีต่อ
  รอบ เริ่มตั้งแต่เวลา 10.30 – 17.00 น. รับสมัครรอบละ 30 คน รวม 840 ราย ซึ่งแต่ละวันจะมีหลักสูตรที่
  สอดคล้องกับแนวคิดการจัดงานเกษตรสร้างชาติในแต่ละวัน รวม 28 หลักสูตร ดังนี้ วันที่ 19 กันยายน
  2562 มีจำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ สละน้ำผึ้งชีสพาย การปักกล้วยไม้อย่างง่าย โลฟกล้วยหอมช็อกโกแลต
  และการร้อยมาลัยกล้วยไม้

  วันที่ 20 กันยายน 2562 ภายใต้แนวคิด อาหารเพื่อสุขภาพ มีจำนวน 8 หลักสูตร ได้แก่ น้ำยาเห็ด น้ำหม่อน
  /โยเกิร์ตน้ำหม่อน ขนมจีบ น้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่ สลัดโรล วุ้นลูกมะพร้าว เค้กกล้วยหอม และบาร์บีคิว
  วันที่ 21 กันยายน 2562 ภายใต้แนวคิด การใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้ มีจำนวน 8 หลักสูตร ได้แก่ กล้วย
  ไม้แฟนซี การปลูกกล้วยไม้และการเพิ่มมูลค่า การร้อยมาลัยกล้วยไม้จิ๋ว การเพาะต้นอ่อนธัญพืช การทำ
  ช่อกล้วยไม้ การจัดสวนเคลื่อนที่ การร้อยมาลัยกล้วยไม้ริบบิ้น และผักลอยฟ้า และวันที่ 22 กันยายน 2562
  มีจำนวน 8 หลักสูตร ได้แก่ น้ำผึ้งมะนาวสมุนไพร อาหารว่างจากน้ำผึ้ง การทดสอบน้ำผึ้งอย่างง่าย แปร
  รูปจิ้งหรีดแบบอินเตอร์ ศิลปะการพับผ้าขนหนู พับกลีบบัว ถั่วงอกอินทรีย์ และพวงมาลัยใบเตย

  “เงื่อนไขการรับสมัครฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร ผู้สมัครสามารถสมัครได้คนละไม่เกิน 4 หลักสูตร
  (30 คน/หลักสูตร) เปิดรับสมัคร ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี บริเวณหน้าห้องอบรม
  ก่อนถึงเวลาเรียน 30 นาที ผู้ที่สมัครแล้วต้องมาแสดงตัว และลงชื่อเพื่อลงทะเบียนพร้อมรับวัสดุฝึกอบรม
  หน้างาน ก่อนเข้ารับการฝึกอาชีพไม่น้อยกว่า 10 นาที หากไม่มาแสดงตัวถือว่าสละสิทธิ์ในหลักสูตรนั้นๆ
  ซึ่งเราเปิดฟรี!!! ทุกวัน จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ได้ครับ” อธิบดีกรมส่ง
  เสริมการเกษตร กล่าว

  เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพในงาน “เกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2” ฟรี

  เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพในงาน “เกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2” ฟรี


  Share FB
  9.9.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias