กรมส่งเสริมการเกษตรยกทัพสินค้าเกษตรเกรดพรีเมี่ยมจากเกษตรกรทั่วประเทศ

 • กรมส่งเสริมการเกษตรยกทัพสินค้าเกษตรเกรดพรีเมี่ยมจากเกษตรกรทั่วประเทศ
  ร่วมงานใหญ่ “เกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2”

  กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมจัดงานใหญ่ “เกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2” คัดสรรสุดยอดสินค้าเกษตร
  คุณภาพเกรดพรีเมี่ยมจากผลงานส่งเสริมเกษตรมาโชว์ ภายใต้แนวคิด รวมพลังส่งเสริมเกษตรไทย
  ก้าวไกลมั่นคง พร้อมจัดกิจกรรมที่น่าสนใจทั้งประกวดแข่งขันทางการเกษตร ฝึกอาชีพฟรี และ
  ชวนช้อปชวนชิม ได้ทั้งสาระและบันเทิงดีๆ อีกเพียบ!!! ระหว่างวันที่ 19 – 22 ก.ย. นี้ ณ อาคาร
  ชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

  นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนด
  จัดงาน "เกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 19 – 22 ก.ย. 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค
  เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด "Smart & Strong Together รวมพลังส่งเสริมเกษตรไทย ก้าวไกลมั่นคง"
  โดยงานดังกล่าวถือเป็นมหกรรมเกษตรแห่งปี ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการ
  ดำเนินงานด้านการส่งเสริมการเกษตร เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลผลิตและสินค้าเกษตรคุณ
  ภาพ สร้างโอกาสในการขับเคลื่อน Smart Farmer พัฒนาความสามารถเกษตรกรรุ่นใหม่ Young
  Smart Farmer และบูรณาการงานวิสาหกิจชุมชนไปสู่ธุรกิจเกษตร โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้
  ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ มีความก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง และงาน
  ส่งเสริมการเกษตรมีส่วนสำคัญในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น

  กรมส่งเสริมการเกษตรยกทัพสินค้าเกษตรเกรดพรีเมี่ยมจากเกษตรกรทั่วประเทศ

  สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านการเกษตร
  ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ การจำหน่ายสินค้าเกษตรเกรด
  พรีเมี่ยมจากเกษตรแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรรุ่นใหม่ การให้บริการความรู้ จัดฝึก
  อาชีพด้านการเกษตรฟรี การประกวดและแข่งขันทางการเกษตรชิงเงินรางวัล อาทิ ประกวดการ
  ใช้ประโยชน์กล้วยไม้ในชีวิตประจำวัน การประกวดสวนผักคนเมือง การแข่งขันอาหารเพื่อสุขภาพ
  ส้มตำลีลา การจัดแจกันและช่อบูเก้กล้วยไม้ เป็นต้น พร้อมเพลิดเพลินกับอาหารอร่อย 100 ร้านจาก
  ทุกภาคทั่วประเทศ และการเปิดโต๊ะเจรจาธุรกิจให้นักลงทุนรุ่นใหม่ได้พบปะกับเกษตรกรโดยตรง
  นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการโชว์มหัศจรรย์พันธุ์พืชแปลก พืชหายากที่น่าสนใจ ได้แก่ ข้าวโพด
  แฟนซี กล้วยและสับปะรดสีชนิดต่าง ๆ มะพร้าวเปลือกหวาน มะพร้าวพวงร้อย มะเขือแฟนซี 1 ต้น
  มี 7 ชนิด ชาเลือด และอื่น ๆ สาธิตการทำอาหาร ร่วมเสวนากับ “คนดังนั่งคุย” การแสดงเดินแบบ
  ผ้าไทยของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกิจกรรมนาทีทอง ลด แลก แจก แถม ที่จะยกทัพมาให้ทั้งสาระ
  และความบันเทิงภายในงาน ซึ่งถือเป็นมหกรรมเกษตรแห่งปี และงานดีที่ต้องมา สนใจข้อมูลเพิ่มเติม
  ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage “เกษตรสร้างชาติ”

  กรมส่งเสริมการเกษตรยกทัพสินค้าเกษตรเกรดพรีเมี่ยมจากเกษตรกรทั่วประเทศ

  กรมส่งเสริมการเกษตรยกทัพสินค้าเกษตรเกรดพรีเมี่ยมจากเกษตรกรทั่วประเทศ

  กรมส่งเสริมการเกษตรยกทัพสินค้าเกษตรเกรดพรีเมี่ยมจากเกษตรกรทั่วประเทศ

  กรมส่งเสริมการเกษตรยกทัพสินค้าเกษตรเกรดพรีเมี่ยมจากเกษตรกรทั่วประเทศ

  กรมส่งเสริมการเกษตรยกทัพสินค้าเกษตรเกรดพรีเมี่ยมจากเกษตรกรทั่วประเทศ

  กรมส่งเสริมการเกษตรยกทัพสินค้าเกษตรเกรดพรีเมี่ยมจากเกษตรกรทั่วประเทศ
  Share FB
  30.8.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias