สระแก้วระดมสินค้าปศุสัตว์ 5 จังหวัด จัดมหกรรมขายถูกปลุกกระแสตลาด

 • สระแก้วระดมสินค้าปศุสัตว์ 5 จังหวัด จัดมหกรรมขายถูกปลุกกระแสตลาด

  เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคสินค้าปศุสัตว์ที่มีความปลอดภัย รวมทั้งมีการพัฒนาช่องทาการตลาด
  เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าและขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ จ.สระแก้ว
  โดยสำนักงานปศุสตัว์จังหวัดสระแก้ว จึงได้จัดงาน “มหกรรมสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย” ในระหว่าง
  วันที่ 6-8 กันยายน 2562 ที่บริเวณลานจอดรถโซนหน้า ห้างฯ บิ๊กซี สระแก้ว จ.สระแก้ว

  ภายในงานจะมีเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าปศุสัตว์และผู้ประกอบการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
  2 จำนวน 54 ราย นำสินค้ามาร่วมจัดแสดงและจำหน่าย โดยผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์
  ปลอดภัยทั้งเนื้อ หมู ไก่ ไข่ และอาหารทะเล ในรูปแบบอาหารสดและแปรรูป รวมถึงพืช ผัก และผล
  ไม้อินทรีย์ ได้จากผู้ผลิตโดยตรง โดยทุกอย่างจะถูกจัดจำหน่ายในราคาพิเศษเฉพาะงานนี้ และรับ
  ประกันได้ว่าเป็นราคาที่ถูกกว่าราคาตลาดทั่วไปแน่นอน

  นอกจากนี้ ภายในงานตลอดทั้ง 3 วัน ยังจะมีการจัดช่วงเวลา “สินค้านาทีทอง” วันละ 2 รอบ เวลา
  13.00 น. และ 18.00 น. ยกเว้นวันแรก คือ วันที่ 6 กันยายน 2562 ที่จะจัดรอบแรกในเวลา 14.00 น.
  โดยจะมีการนำสินค้าต่าง ๆ มาจัดโปรโมชั่นให้ประชาชนได้เลือกซื้อกันในราคาถูกลงไปอีก เช่น
  ไข่ไก่แพค 6 ลูก ราคา 6 บาท หมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ 100 บาท รวมถึงข้าวสาร ขนมและอาหารแพค
  ละ 20-30 บาท เป็นต้น

  ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย จึงขอเชิญชวนประชาชนใน จ.สระแก้ว และพื้นที่ใกล้เคียง
  รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้ง ชาวไทยและต่างประเทศที่มีโอกาสเดินทางมา จ.สระแก้ว ในช่วงระหว่างวันที่
  6-8 กันยายน 2562 แวะมาเข้าชมมหกรรมสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย ที่บริเวณลานจอดรถโซน ห้างฯ
  บิ๊กซี สาขา สระแก้ว เราเปิดตลาดตั้งแต่ 10.00 น. ไปจนถึง 20.00 น. ทุกวัน

  สระแก้วระดมสินค้าปศุสัตว์ 5 จังหวัด จัดมหกรรมขายถูกปลุกกระแสตลาด

  สระแก้วระดมสินค้าปศุสัตว์ 5 จังหวัด จัดมหกรรมขายถูกปลุกกระแสตลาด

  สระแก้วระดมสินค้าปศุสัตว์ 5 จังหวัด จัดมหกรรมขายถูกปลุกกระแสตลาด

  สระแก้วระดมสินค้าปศุสัตว์ 5 จังหวัด จัดมหกรรมขายถูกปลุกกระแสตลาด


  Share FB
  27.8.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias