“ไม่อยากเชื่อ น้องมาเรียม จากไปเพราะขยะพลาสติก”

 • “ไม่อยากเชื่อ น้องมาเรียม จากไปเพราะขยะพลาสติก”

  วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดเผย
  ถึงอาการของมาเรียมหลังจากได้รับรายงานผลการชันสูตรการผ่าพิสูจน์สาเหตุการตายของมาเรียม
  จากทีมสัตวแพทย์ว่าพบสาเหตุุการตายมาจากการช๊อค นอกจากนี้ยังพบเศษพลาสติกเล็กๆ หลาย
  ชิ้นขวางลำไส้ จนมีอาการอุดตันบางส่วนและอักเสบ ทำให้มีแก๊สสะสมอยู่เต็มทางเดินอาหาร มีการ
  ติดเชื้อในกระแสเลือด ปอดเป็นหนอง ตามมา

  โดยในช่วงแรกของการรักษา สามารถลดการติดเชื้อในระบบหายใจลงได้บางส่วน แต่ในทางเดิน
  อาหารท่ีมีขยะพลาสติกนั้น ไม่สามารถรักษาได้ จึงลุกลามไปจนช้อค และทำให้เสียชีวิตในที่สุด
  รอยโรคอีกส่วนหนึ่งที่พบคือ มีรอยช้ำเลือดในกล้ามเนื้อและผนังช่องท้องด้านใน ซึ่งอาจเกิดจาก
  การกระแทกกับของแข็ง เช่น ถูกพะยูนตัวใหญ่พุ่งชน หรือชนหินขณะท่ีเกยท่ีตื้น ทุกคนเศร้าเสีย
  ใจกับการสูญเสียครั้งนี้ แต่สิ่งที่ตอกย้ำให้ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ถ้าจะอนุรักษ์ให้สัตว์ทะเลหายาก
  ยังคงอยู่กับเราต่อไป ทุกภาคส่วน ทุกคน ต้องช่วยกันเรื่องขยะทะเล

  “ไม่อยากเชื่อ น้องมาเรียม จากไปเพราะขยะพลาสติก”


  นายจตุพร อธิบดี ทช. กล่าวว่า มาเรียมจากไปเมื่อคืนนี้ของวันที่ 16 สิงหาคม 2562 แต่ความหวังใน
  การอนุรักษ์พะยูนไทยไม่ได้จากไปด้วย การมาถึงของมาเรียมได้พิสูจน์แล้วว่าคนไทยรักและให้ความ
  สำคัญกับพะยูนและสัตว์ทะเลหายากขนาดไหน ความพยายามทุ่มเทในการดูแลของนักวิชาการ ชาว
  บ้าน อาสาสมัคร การทำงานแบบไม่แบ่งแยกองค์กร ทุกฝ่ายต่างร่วมมือกันเพื่อความหวังเดียวคือให้
  ชีวิตใหม่แก่สัตว์ทะเลหายากในท้องทะเลไทย

  โดยมาเรียมได้ทำหน้าที่เป็นทูตสันถวไมตรีที่ช่วยให้มนุษย์ได้มีโอกาสใกล้ชิดและเข้าใจความต้องการ
  ของสัตว์ทะเลหายากอย่างพะยูนมากยิ่งขึ้น มาเรียมจึงเป็นเหมือนคนในครอบครัว และสมาชิกของชุม
  ชน เป็นความผูกพันระหว่างพะยูนและคนไทยอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน หวังว่าโชคชะตาที่ไม่อาจ
  กำหนดได้ของดุหยงน้อยมาเรียม จะเป็นการจุดประกายครั้งสำคัญให้เกิดการจัดการอนุรักษ์แหล่ง
  หญ้าทะเลอันเป็นบ้านของพะยูนฝูงใหญ่ที่สุดในประเทศที่เหลืออยู่อย่างเข้มแข็งจริงจัง เพื่อให้ชุมชน
  และสัตว์ทะเลหายากได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติ มาเรียมอาจจะจากพวกเราไปแล้ว แต่เชื่อว่าความทรงจำ
  ของคนไทยเกี่ยวกับมาเรียมยังคงแจ่มชัด ความพยายามเป็นของมนุษย์ ลิขิตเป็นของฟ้าดิน หลับให้
  สบายนะหนูน้อยมาเรียม "นายจตุพร กล่าวว่าทิ้งท้าย"

  “ไม่อยากเชื่อ น้องมาเรียม จากไปเพราะขยะพลาสติก”

  “ไม่อยากเชื่อ น้องมาเรียม จากไปเพราะขยะพลาสติก”


  Share FB
  17.8.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias