">
ทช. ย้ายที่อยู่ใหม่ให้มาเรียม พร้อมเตรียมแผนสำรองหากอาการไม่ดีขึ้น

 • ทช. ย้ายที่อยู่ใหม่ให้มาเรียม พร้อมเตรียมแผนสำรองหากอาการไม่ดีขึ้น

  นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า สืบเนื่อง
  จากการที่มาเรียมถูกพะยูนตัวผู้ไล่บริเวณแหลมปันหยัง ซึ่งเป็นช่วงน้ำลง และช่วงนี้อยู่ในช่วงฤดู
  ผสมพันธุ์ ทำให้มาเรียมเกิดอาการตกใจจนตัวสั่น (ช็อค) โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น ทำให้มาเรียม
  ไม่กินนม และกินหญ้านิดหน่อย กระทั้งเมื่อคืนวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น
  ทีมสัตวแพทย์ต้องฉีดยากระตุ้นหัวใจ ทำให้อาการมาเรียมในตอนนี้อยู่ในภาวะที่ต้องเฝ้าระวังตลอด
  24 ชั่วโมง จากนั้น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
  พืช (อส.) จิตอาสา และกลุ่มพิทักษ์ดุหยง ได้หารือถึงแผนการขนย้ายมาเรียมขึ้นมาดูแลที่บริเวณบ่อ
  สำหรับดูแลชั่วคราวอย่างปลอดภัยที่สุด

  ทช. ย้ายที่อยู่ใหม่ให้มาเรียม พร้อมเตรียมแผนสำรองหากอาการไม่ดีขึ้น

  นายจตุพร อธิบดี ทช. กล่าวถึงอาการเบื้องต้นของมาเรียมหลังจากที่ทีมสัตว์แพทย์ได้ทำการเคลื่อน
  ย้ายมาเรียมขึ้นมาอนุบาลบริเวณบ่อพักฟื้นชั่วคราว พบว่ายังคงมีภาวะ dehydrated ลอยตัวนิ่ง ค่อน
  ข้างสูง (positive buoyancy) HR เฉลี่ย 80, RR เฉลี่ย 6/5 min เริ่มมีการกินหญ้าเล็กน้อย เรอ และตด
  เป็นระยะ แสดงอาการอ่อนแรง ตัวสั่นเหมือนต้องใช้ความพยายามในการขึ้นมาหายใจ สัตว์แพทย์
  จึงได้สอดท่อให้อาหาร ได้รับอาหารประมาณ 180 ml รวมทั้งวิตามินและโปรไบโอติก และฉีดยา
  ปฏิชีวนะเข้าทางหลอดเลือด จากนั้น มาเรียมเริ่มมีการจมตัว เริ่มว่ายน้ำ กลับมาเป็น neutral buoyancy
  จมตัวลงไปนอนใต้น้ำได้บ้าง และมีอาการจามหลายครั้งอีกด้วย

  ทช. ย้ายที่อยู่ใหม่ให้มาเรียม พร้อมเตรียมแผนสำรองหากอาการไม่ดีขึ้น

  นายจตุพร อธิบดี ทช. กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ทีมสัตว์แพทย์ได้จัดเตรียมแผนสำรองเกี่ยวกับแนวทางการ
  ดำเนินการเคลื่อนย้ายมาเรียม ถ้าหากมาเรียมมีอาการที่ไม่ดีขึ้นทีมสัตวแพทย์จำเป็นจะต้องมีการ
  เคลื่อนย้ายมาเรียมมารักษาในบ่อพยาบาลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิวิชัย วิทยา
  เขตตรัง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้เตรียมบ่ออนุบาลสัตว์ทะเล จำนวน 2 บ่อ คือบ่อแปดเหลี่ยม เส้นผ่า
  ศูนย์กลางประมาณ 6 เมตร และบ่ออนุบาลขนาดใหญ่รวมทั้งมีระบบน้ำไหลเวียน เพื่อรองรับการ
  อนุบาลน้องมาเรียม รวมทั้งได้เตรียมพร้อมบุคลากรรับมืออย่างเร่งด่วน

  ส่วนแผนสำรองสุดท้าย อาจจะต้องเคลื่อนย้ายมาเรียมไปที่โรงพยาบาลศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากร
  ทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน จ.ภูเก็ต สำหรับการเคลื่อนย้ายไปจ.ภูเก็ตนั้น จะทำการเคลื่ิอนย้าย
  โดยเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเรือภาคที่ 3 หากทีมสัตวแพทย์ลงความเห็นว่าจะ
  ต้องเคลื่อนย้ายมาเรียมทันที กองทัพเรือก็สามารถทำได้ทันที เพราะ ผบ.ทัพเรือภาคที่ 3 ได้สั่งการ
  เตรียมความพร้อมของกำลังพลไว้แล้วตลอด 24 ชั่วโมง

  ทช. ย้ายที่อยู่ใหม่ให้มาเรียม พร้อมเตรียมแผนสำรองหากอาการไม่ดีขึ้น

  ทช. ย้ายที่อยู่ใหม่ให้มาเรียม พร้อมเตรียมแผนสำรองหากอาการไม่ดีขึ้น
  Share FB
  16.8.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias