กทพ.จัดหนัก แจกถังดับเพลิงพร้อมตรวจสุขภาพชาวบ้าน บางพลี-สุขสวัสดิ์

 • กทพ.จัดหนัก แจกถังดับเพลิงพร้อมตรวจสุขภาพชาวบ้าน บางพลี-สุขสวัสดิ์

  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จัดกิจกรรมชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และการฝึกซ้อม
  ป้องกันและระงับอัคคีภัยทางพิเศษกาญจนาภิเษก การพัฒนาพื้นที่รอบเขตทางพิเศษ และกิจกรรม EXAT
  We Care โดยมีนายประมวลรัตน์ จินณรงค์ ผู้อำนวยฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
  (กทพ.)ร่วมเป็นประธานในกิจกรรม พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวชุมชนรอบเขตทางพิเศษ เมื่อวันที่
  6 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ บริเวณถนนมิตรไมตรี ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

  กทพ.จัดหนัก แจกถังดับเพลิงพร้อมตรวจสุขภาพชาวบ้าน บางพลี-สุขสวัสดิ์

  นายประมวลรัตน์ จินณรงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน กทพ. กล่าวว่า ทางการทางพิเศษฯได้
  ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างสังคมในพื้นที่ใต้เขตทางและรอบเขตทางพิเศษให้เป็นสังคมคุณภาพ
  จึงได้จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย การพัฒนาพื้นที่ร่วมกับชุมชน และการสร้าง
  ชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง สร้างความสัมพันธ์อันดี โดยได้รับ
  ความร่วมมือจาก เทศบาลตำบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ ทหาร
  ฝ่ายความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบางเมือง ทีมหน่วยแพทย์เคลื่อน
  ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ชมรมผู้สูงอายุ ชมรม อปพร. กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางเมืองชุมชนมิตร
  ไมตรี 1 และ 2 ชุมชนศุภนิมิตร 1-2 และชาวชุมชนรอบเขตทางพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการทาง
  พิเศษฯต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ดังกล่าวที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด เป็นการ
  แสดงให้เห็นว่า การทางพิเศษฯ กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงชุมชนรอบเขตทางพิเศษ
  มีความร่วมมือที่ดีต่อกัน นอกจากนี้ การทางพิเศษฯ ยังได้มอบถังดับเพลิง จำนวน 45 ถัง ให้กับชุมชน
  ศุภนิมิตร 1-2 และชุมชนมิตรไมตรี 1 และ 2 และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลบาง
  เมืองอีกด้วย โดยในกิจกรรมครั้งนี้ยังได้จัดให้มีกิจกรรม Exat We Care  โดยการเชิญหน่วยเเพทย์
  เคลื่อนที่ โรงพยาบาลรามาธิบดี มาออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับชาวชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
  ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนและชุมชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ถือเป็น
  ความร่วมมือที่ดีระหว่างการทางพิเศษฯและชุมชนโดยรอบเขตทางพิเศษด้วย

  กทพ.จัดหนัก แจกถังดับเพลิงพร้อมตรวจสุขภาพชาวบ้าน บางพลี-สุขสวัสดิ์

  ในส่วนของตัวแทนชุมชนศุภนิมิตร 2 นางทองม้วน ทวีกลาง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 เปิดเผยว่า ใน
  ชุมชนศุภนิมิตมีทั้งหมด 1,300 ครัวเรือน ซึ่งจะมีเพียง 30 ครัวเรือนที่อยู่ใกล้บริเวณทางพิเศษและ
  ได้รับผลกระทบจากทางพิเศษ เช่น เสียงดังรบกวน และมีอุบัติเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย
  จึงรู้สึกดีใจที่ทางการทางพิเศษนำถังดับเพลิงมามอบให้ และจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการป้องกัน
  และระงับอัคคีภัยเบื้องต้น นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับชุมชนของตนเอง ด้าน นางสาวณิชชา
  ศิริพาณิชย์ศุกุนต์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลบางเมือง กล่าวต่อว่ารู้สึกยินดี
  ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรบการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย เนื่องจากเด็กนักเรียนจะได้นำ
  ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และยังขอบคุณทางการทางพิเศษฯที่มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับทาง
  โรงเรียนอีกด้วย

  กทพ.จัดหนัก แจกถังดับเพลิงพร้อมตรวจสุขภาพชาวบ้าน บางพลี-สุขสวัสดิ์


  กทพ.จัดหนัก แจกถังดับเพลิงพร้อมตรวจสุขภาพชาวบ้าน บางพลี-สุขสวัสดิ์  Share FB
  9.8.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias