กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของ

 • กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของ
  แผ่นดิน ประจำปี 2562

  วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
  เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562
  เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28
  กรกฎาคม 2562 โดยมีนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยคณะ
  ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อแสดง
  ความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอย
  ตามเบื้องพระยุคลบาท แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร
  ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร


  กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของ

  กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของ

  กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของ


  กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของ  Share FB
  26.7.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias