รวงผึ้งต้นแรกแย้มบานรับวันมหามงคลที่กรมส่งเสริมการเกษตร

 • รวงผึ้งต้นแรกแย้มบานรับวันมหามงคลที่กรมส่งเสริมการเกษตร

  นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยคณะข้าราชการกองส่งเสริม
  โครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมถ่ายภาพ
  กับต้นรวงผึ้งพรรณไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10 ซึ่งออกดอกเป็นต้นแรกและครั้งแรก ณ บริเวณ
  อาคารสืบสานงานโครงการพระราชดำริด้านการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร นับเป็นความ
  อัศจรรย์ในช่วงใกล้วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา
  วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

  รวงผึ้งต้นแรกแย้มบานรับวันมหามงคลที่กรมส่งเสริมการเกษตร

  สำหรับต้นรวงผึ้งดังกล่าว นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ปลูก
  ไว้เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 และจากสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม ทำให้ต้นไม้มงคลดังกล่าวออก
  ดอกสีเหลืองบานสะพรั่ง ส่งกลิ่นหอมไปทั่วบริเวณอาคารกรมส่งเสริมการเกษตร ถือเป็นนิมิตหมาย
  อันดีและเป็นสิริมงคลแก่เหล่าข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ได้ชื่นชมดอกรวงผึ้งต้นแรกแย้ม
  บานในช่วงโอกาสมหามงคลครั้งนี้

  รวงผึ้งต้นแรกแย้มบานรับวันมหามงคลที่กรมส่งเสริมการเกษตร

  ต้นรวงผึ้ง มีลักษณะโดดเด่นคือ ดอกสีเหลือง เป็นสีซึ่งตรงกับวันพระบรมราชสมภพ นั่นคือวันจันทร์
  ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 และมักผลิดอกในช่วงวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพอดี เมื่อพระองค์
  ท่านได้เสด็จไปประกอบพระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่าง ๆ ได้ทรงปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานไว้
  เพื่อให้เป็นตัวแทนแห่งพระองค์ท่านและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ราษฎร ในช่วงผลิดอกคือราวเดือน
  กรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม จะออกดอกสีเหลืองเปล่งปลั่งบานสะพรั่ง สร้างความสวยงามและเจริญ
  ตามาก


  รวงผึ้งต้นแรกแย้มบานรับวันมหามงคลที่กรมส่งเสริมการเกษตร

  ต้นรวงผึ้ง หรือ Yellow Star ในบางภูมิภาคเรียกว่า น้ำผึ้ง หรือสายน้ำผึ้ง พบมากทางภาคเหนือ นิยม
  เรียกกันว่าดอกน้ำผึ้ง ลักษณะโดยทั่วไป เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ ถ้าหากรับแสงแดดเต็มอยู่
  ในทุ่งกลางแจ้ง จะเห็นเด่นชัดเป็นพุ่มกลมขนาดใหญ่ สวยงามมาก ลำต้นนั้น แตกกิ่งค่อนข้างเล็ก
  เรือนยอดเป็นพุ่มมน ใบ เป็นแบบใบเดี่ยวเรียงสลับ ผิวใบด้านบนเป็นสีเขียว ด้านล่างเป็นสีน้ำตาลอม
  นวล ดอก ให้กลิ่นหอมได้ตลอดทั้งวัน บานได้นาน 7-10 วัน ช่อดอกดก ส่วนปลายแยกออกเป็นห้าแฉก
  รูปดาวและไม่มีกลีบดอก พร้อมเชิญชวนข้าราชการในสังกัดและประชาชนร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
  กับพรรณไม้มงคลนี้


  รวงผึ้งต้นแรกแย้มบานรับวันมหามงคลที่กรมส่งเสริมการเกษตร  Share FB
  25.7.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias