ทช. ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมและป้อนนม “ยามีล”พร้อมอวยพรให้

 • ทช. ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมและป้อนนม “ยามีล”พร้อมอวยพรให้
  เติบโตเป็นพะยูนที่แข็งแรง

  นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 8 ก.ค.2562
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในจังหวัดภูเก็ต พร้อม
  กับแวะเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์ที่ช่วยกันดูแลลูกพะยูน“ยามีล”เพศผู้อายุประมาณ
  3 เดือน ซึ่งเป็นลูกพะยูนตัวล่าสุดที่เข้ามาเกยตื้นในพื้นที่จังหวัดกระบี่

  โดยปัจจุบันพะยูนตัวดังกล่าวมีสภาพร่างกายแข็งแรงดี และอยู่ในการดูแลของทีมสัตวแพทย์ของกรม
  ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับกองทัพเรือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และถือเป็นพระมหากรุณา
  ธิคุณอย่างสูงที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงรับลูกพะยูนมาเรียมและ
  ลูกพะยูนยามีลไว้ในโครงการ “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลาน
  เธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์” จึงนับเป็นพระเมตตาและเป็นที่ปลาบปลื้มใจอย่างยิ่งให้กับหน่วย
  งานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานดูแลลูกพะยูนทั้ง 2 ตัว อีกทั้งยังเปรียบเสมือนการสร้างจิตสำนึกให้
  ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญของระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและสัตว์ทะเลหายาก

  นายจตุพร อธิบดี ทช. กล่าวต่อว่า จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้ป้อนนมและสอบถามถึงการอนุบาลและ
  การเลี้ยงดู อีกทั้งได้เยี่ยมชมบ่ออนุบาลเต่าทะเลและห้องปฏิบัติการดูแลสัตว์ทะเลหายาก ตลอดจนให้
  กำลังใจและขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่ รวมถึงทีมสัตวแพทย์ที่ได้ดูแลลูกพะยูนและอนุรักษ์พะยูนไทยไว้
  ได้เป็นอย่างดี จนทำให้ปัจจุบันมีพะยูนไทยจำนวนเพิ่มมากขึ้น ช่วงหนึ่ง พลเอก ประยุทธ์ ได้พูดกับลูก
  พะยูนยามีลหลังป้อนนมว่า “ขอให้หายเร็วๆ และเติบโตเป็นพะยูนที่แข็งแรงต่อไป”

  ทช. ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมและป้อนนม “ยามีล”พร้อมอวยพรให้

  ทช. ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมและป้อนนม “ยามีล”พร้อมอวยพรให้

  ทช. ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมและป้อนนม “ยามีล”พร้อมอวยพรให้

  ทช. ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมและป้อนนม “ยามีล”พร้อมอวยพรให้
  Share FB
  9.7.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias