ชาวบ้านคลองขวาง–วัดช่องลมปลื้ม กทพ.แจกถังดับเพลิง

 • ชาวบ้านคลองขวาง–วัดช่องลมปลื้ม กทพ.แจกถังดับเพลิง

  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จัดกิจกรรมสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษและ
  การฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ดาวคะนอง-ท่าเรือ) และมอบถังดับ
  เพลิงให้แก่โรงเรียนนนทรีวิทยา จำนวน 30 ถัง รวมไปถึงซ่อมแซมเติมน้ำยาถังดับเพลิงเดิมอีก 10
  ถัง และได้มอบถังดับเพลิงให้กับชุมชนคลองขวาง จำนวน 20 ถัง และชุมชนวัดช่องลม 20 ถึง รวม
  ทิ้งสิ้น 70 ถัง โดยมีนายประมวลรัตน์ จินณรงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน การทางพิเศษแห่ง
  ประเทศไทย เป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนนนทรีวิทยา
  เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

  ด้านนายอุปถัมภ์ พรรคสังข์ ประธานชุมชนคลองขวาง กล่าวว่า เนื่องจากชุมชนของตนนั้นค่อนข้าง
  แออัดและเป็นบ้านไม้เสียส่วนใหญ่ ซึ่งจะทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ง่ายและลุกลามอย่างรวดเร็ว อีก
  ทั้งชุมชนคลองขวางตั้งอยู่บริเวณใต้ทางพิเศษ หากเกิดเหตุอัคคีภัยอาจจะทำให้ไฟนั้นลุกลามไปยัง
  ทางพิเศษได้ ซึ่งการที่ทางการทางพิเศษแห่งประเทศได้นำโครงการดีๆ มามอบให้เด็กนักเรียนโรงเรียน
  นนทรี และชุมชนบริเวณเขตทางพิเศษนั้นนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักเรียนและชาวบ้านที่นี่
  ทางเรารู้สึกขอบคุณการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นอย่างมากที่ให้ความสำคัญ และเข้ามาดูแลช่วย
  เหลือ มอบถังดับเพลิงแก่ชุมชนคลองขวาง รวมไปถึงให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้อง
  ต้นอีกด้วยครับส่วนตัวแทนชุมชน นางทองเจือ กิ่งสอน ที่ปรึกษาชุมชนวัดช่องลม กล่าวว่า รู้สึกดีใจ
  เป็นอย่างมากที่ทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้มาให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
  เบื้องต้น รวมไปถึงมอบถังดับเพลิงให้จำนวน 20 ถัง และหวังว่าทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะ
  จัดกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ไปตลอด

  ชาวบ้านคลองขวาง–วัดช่องลมปลื้ม กทพ.แจกถังดับเพลิง

  ชาวบ้านคลองขวาง–วัดช่องลมปลื้ม กทพ.แจกถังดับเพลิง

  ชาวบ้านคลองขวาง–วัดช่องลมปลื้ม กทพ.แจกถังดับเพลิง

  ชาวบ้านคลองขวาง–วัดช่องลมปลื้ม กทพ.แจกถังดับเพลิง


  Share FB
  20.6.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias