• กทพ. จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ
  และฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย

  วันนี้ (13 กรกฎาคม 2560) เวลา 10.00 น.นายปัญญา ไชยานนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการทาง
  พิเศษ แห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในกิจกรรมการสร้างชุม
  ชนเครือข่ายเป็นมิตร กับทางพิเศษและฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ บริเวณ
  ชุมชนร่มเกล้าและชุมชนน้องใหม่ เขตคลองเตย ทางพิเศษเฉลิมมหานคร โดยมี การ
  ท่าเรือแห่งประเทศไทยสำนักงานเขตคลองเตย สถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ สถานีดับ
  เพลิงคลองเตย กองพันทหารม้าที่ 17 รักษาพระองค์ ชาวชุมชน ร่มเกล้า ชุมชนน้อง
  ใหม่ และชาวชุมชนบริเวณรอบเขตทางพิเศษเข้าร่วมในกิจกรรม

  กทพ. จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ


  นายปัญญา ไชยานนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ กทพ.กล่าวว่า กทพ.ได้ตระหนักและให้ความสำคัญ
  ในการเสริมสร้างสังคมในพื้นที่ใต้เขตทางและรอบเขตทางพิเศษ จึงได้จัดกิจกรรมการ
  สร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตร กับทางพิเศษและฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยขึ้น
  เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งสร้างความสัมพันธ์อันดีและก่อให้เกิดความสามัคคี ที่จะมีส่วน
  ร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่พื้นที่เขตทางพิเศษและทรัพย์สิน ของประชาชน
  บริเวณใกล้เคียง
  กทพ. จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ
  โดยได้รับความร่วมมือจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย สำนักงานเขตคลองเตย สถานี
  ตำรวจนครบาลท่าเรือ สถานีดับเพลิงคลองเตย กองพันทหารม้าที่ 17 รักษาพระองค์
  ชาวชุมชนร่มเกล้า ชุมชนน้องใหม่ และชุมชนรอบเขตทางพิเศษเข้าร่วมการฝึกซ้อม
  และเข้าร่วมสังเกตการณ์ กทพ. ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ดังกล่าวที่ให้ความร่วมมือ
  อย่างดี และในวันนี้นอกจากจะมีการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยแล้ว กทพ.
  ยังได้มอบถังดับเพลิง จำนวน92 ถัง ให้แก่ชุมชนร่มเกล้าและชุมชนน้องใหม่อีกด้วย

  กทพ. จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ

  "กิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ ในวันนี้ เป็นการแสดงให้เห็น
  ว่า กทพ. กับชุมชนรอบเขตทางพิเศษมีความร่วมมือที่ดีต่อกัน ผมหวังว่ากิจกรรมใน
  วันนี้จะช่วยสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กทพ. และชุมชนรอบเขตทางพิเศษ ก่อให้
  เกิดความเข้าใจที่ดีและช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน ลดพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ชุมชนช่วยกันดู
  แลพื้นที่รอบเขตทางพิเศษ โดย กทพ. ก็จะจัดกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ต่อไป" นายปัญญาฯ
  กล่าวในท้ายที่สุด

  กทพ. จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ


  130717


Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias