ชป.จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 117 ปี

 • ชป.จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 117 ปี

  ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน แถลงข่าวการจัดงานนิทรรศการ ครบรอบ 117 ปี
  กรมชลประทาน พร้อมเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ เที่ยวชมนิทรรศการ และร่วมกิจกรรม
  มากมายภายในงาน ระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2562

  ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานจัดงานนิทรรศการเนื่องใน
  วันคล้ายสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 117 ปี ภายใต้ชื่องาน “RID CREATIVITY & INNOVATION
  2019” นำเสนอนวัตกรรมเพื่อการชลประทาน ตลอดจนโครงการที่โดดเด่น และการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุน
  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯลฯ

  โดยภายในงานมีการแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆในสังกัดกรมชลประทาน แบบจำลองฝายพลิก
  ได้ การจัดทำฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำ ระบบติดตามการทำงานของเครื่องจักร-เครื่องมือ และระบบติดตามสถาน
  การณ์น้ำผ่าน Mobile Application รวมทั้งภายในงานยังมีการวางจำหน่ายสินค้าของผู้ได้รับผลกระทบภาย
  ใต้แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการแจกกล้าไม้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

  สำหรับการจัดงาน จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ
  กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

  ชป.จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 117 ปี

  ชป.จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 117 ปี

  ชป.จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 117 ปี
  Share FB
  10.6.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias