สทนช. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

 • คณะผู้บริหาร ข้าราชการสทนช. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
  ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

  วันที่ 3 มิ.ย.62 เวลา7.30น. นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ สังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีทำบุญตัก
  บาตร พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 410 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
  พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ท้องสนามหลวง
  กรุงเทพฯ จากนั้นเวลา 8.30น. เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พร้อมคณะร่วมถวาย
  ความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมถวายแจกันดอกไม้และลง
  นามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพร
  ะบรมมหาราชวัง ด้วย

  สทนช. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

  สทนช. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

  สทนช. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

  สทนช. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

  สทนช. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

  สทนช. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

  Share FB
  4.6.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias