ชป. ทั่วประเทศเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ หลังอุตุฯประกาศฝนตกหนัก

 • ชป. ทั่วประเทศเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ หลังอุตุฯประกาศฝนตกหนัก
  27 – 31 พ.ค. นี้

  ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออก
  ประกาศเตือนว่า ในช่วงวันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2562 ประเทศไทยจะมีฝนตกหนัก เนื่องจาก
  มีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุม
  ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้
  ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้นและอาจมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณภาคเหนือ ภาค
  ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน นั้น

  กรมชลประทาน ได้สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ(SWOC) กรมชลประทาน ที่อยู่ในพื้นที่
  ต่างๆทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจมีผลกระทบต่อพื้นที่ทั้งในเขตชล
  ประทานและนอกเขตชลประทาน โดยให้เจ้าหน้าที่ประจำอยู่ในพื้นที่ หากเกิดฝนตกหนักจะได้
  เข้าไปดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้เฝ้าระวังติดตาม
  และตรวจสอบอาคาร/ระบบชลประทาน สิ่งกีดขวางทางน้ำ ให้สามารถรองรับสถานการณ์น้ำ
  ได้อย่างเต็มศักยภาพ ตามสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละช่วงเวลา นอกจากนี้ ยังได้ย้ำให้
  เฝ้าระวัง ติดตาม และบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมอย่าง
  เคร่งครัด รวมทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำเกินร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ ด้วย
  พร้อมนี้ได้ให้ทุกโครงการชลประทานบูรณาการการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด กรม
  ป้องกันและ-บรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแจ้งเตือน
  ประชาชน ให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำ

  อนึ่ง กรมชลประทาน ได้เตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ อาทิ รถแบคโฮ รถขุด รถเทรลเลอร์
  เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เครื่องผลักดันน้ำ รวม 4,850 หน่วย ประจำตามจุดต่าง ๆ ในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งจะ
  สามารถนำไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ สามารถ
  แจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่โครงการชลประทานในพื้นที่ใกล้บ้านได้ตลอดเวลา รวมทั้งขอให้ติด
  ตามติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของตนอย่างใกล้ชิดด้วย

  ชป. ทั่วประเทศเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ หลังอุตุฯประกาศฝนตกหนัก

  ชป. ทั่วประเทศเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ หลังอุตุฯประกาศฝนตกหนัก

  ชป. ทั่วประเทศเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ หลังอุตุฯประกาศฝนตกหนัก
  Share FB
  28.519Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias