กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือตลาดไทจัดงาน “ตลาดไท ทุเรียนไทยคุณภาพ”

 • กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือตลาดไทจัดงาน “ตลาดไท ทุเรียนไทคุณภาพ”

  นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  โดยกรมส่งเสริมการเกษตร และจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับตลาดไท กำหนดจัดงานเทศกาล“ตลาด
  ไท ทุเรียนไทคุณภาพ” ระหว่างวันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2562 นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น.
  ณ ลาดจอดรถ ตลาดผลไม้ฤดูกาล ตลาดไท ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีวัตถุ
  ประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตของเกษตรกร และการจำหน่ายทุเรียนคุณภาพ พร้อมทั้งสร้างการ
  รับรู้และเข้าถึงข้อมูลการดูทุเรียนคุณภาพไปยังประชาชนทั่วไป มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กรมส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด และหน่วยงานราช
  การ รวมถึงเกษตรกร และผู้ค้า ให้ความร่วมมือสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ โดยคาดหวังให้เกิด
  การยกระดับทุเรียนไทยให้มีชื่อเสียงด้านคุณภาพ อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการค้าทุเรียน
  ต่อไป

  สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงนวัตกรรมเครื่องวัดทุเรียนคุณภาพจาก 4
  สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ การแสดงสุดยอดทุเรียนสายพันธุ์หายาก อาทิ หลงลับแล,
  หลินลับแล, ก้านยาว, พวงมณี, ชะนีไข่, กบพิกุล เป็นต้น การเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการ
  ดูทุเรียนคุณภาพ วิธีบรรจุหีบห่อ บรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุทุเรียนเพื่อยืดอายุทุเรียนให้อร่อยและ
  กินได้นาน และเทคโนโลยีอันทันสมัย พร้อมไปกับการจำหน่ายทุเรียนคุณภาพทั้งทุเรียนสดและ
  แปรรูป ในรูปแบบค้าปลีกและส่ง ที่สำคัญพลาดไม่ได้กับกิจกรรมไฮไลท์ในวันที่ 29 พฤษภาคม
  นี้ ซึ่งเป็นพิธีเปิดงานเทศกาล “ตลาดไท ทุเรียนไทคุณภาพ” กับ การจัดแข่งขัน “นักคัดทุเรียน
  คุณภาพ นักคัดมือทอง” เพื่อเฟ้นหานักคัดทุเรียนคุณภาพ ครั้งแรกของประเทศไทยจากผู้สนใจ
  เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 45 ท่านทั่วประเทศ และคัดเหลือผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จำนวน 5 ท่าน

  กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานดังกล่าวได้ ซึ่งงานนี้เป็นงานที่
  คนรักทุเรียนต้องห้ามพลาด เพราะจะได้พบกับกองทัพทุเรียนที่อัดแน่นด้วยคุณภาพ พร้อม
  กิจกรรมอีกมากมายทั้ง โชว์ แชร์ ช้อป แอนด์ ชิม ให้ร่วมสนุกอีกมาก

  กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือตลาดไทจัดงาน “ตลาดไท ทุเรียนไทยคุณภาพ”

  กรมชลฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการเตรียมการเพื่อรองรับการตรวจประเมิน  Share FB
  27.519Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias