กทพ.ผ่านฉลุย รับใบรับรองด้านการบริการ 9001 : 2015

 • กทพ.ผ่านฉลุย รับใบรับรองด้านการบริการ 9001 : 2015

  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ.) รับมอบใบรับรองการบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2015 ของ
  ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ประจำปี 2562 จากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีนายดำเกิง ปานขำ รอง
  ผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการรับมอบใบรับรอง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม
  2562 ณ ห้องประชุม 2301 ชั้น 3 อาคาร 2 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

  นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการฯ กล่าวในรายละเอียดว่า ทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ เข้าสู่
  ระบบบริหารคุณภาพด้านบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2542 โดยเริ่มนำทาง
  ด่วนเฉลิมพระนครทั้ง 19 ด่าน ได้แก่ ทางด่วน ดินแดง , ดินแดง 1 , สุขุมวิท ,บางนา ,บางจาก ,สุขสวัสดิ์ ,ท่าเรือ 1 ,
  ท่าเรือ 2 , เพชรบุรี , พระรามที่สี่ 1 ,เลียบแม่น้ำ , สุขุมวิท 62 , อาจณรงค์ , อาจณรงค์ 1 , อาจณรงค์ 2 , อาจณรงค์
  3 , ดาวคะนอง , สาธุประดิษฐ์ 1 , สาธุประดิษฐ์ 2 เข้าสู่ระบบเป็นอันดับแรก ซึ่งทางเรามีความมุ่งมั่นดำเนินการรักษา
  ระบบฯ และปรับปรุงพัฒนาระบบการให้บริการเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001 ที่มีการปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่นอย่างต่อ
  เนื่อง จนได้รับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2015 ในงานรับชำระค่าผ่านทางพิเศษ
  และงานควบคุมการจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ภายใต้นโยบายในการให้บริการจัด
  เก็บค่าผ่านทางพิเศษด้วยจิตสำนึกและหัวใจในการให้บริการที่ดีมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ประทับใจ ได้มาตรฐาน
  สากล เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 และเพื่อให้การรับรองระบบบริหารคุณภาพด้านบริการมีการปรังปรุงพัฒนาอย่าง
  ต่อเนื่องในปีนี้ กทพ. ได้ว่าจ้างให้ บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการตรวจประเมินเพื่อออกใบรับรอง
  ระบบบริหารคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2015 ซึ่งการออกใบรับรองฯ ครั้งนี้ มีระยะเวลา 3 ปี โดยเริ่มต้นตั้งแต่
  วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และสิ้นสุดวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

  นายดำเกิง ปานขำ กล่าวต่อทิ้งท้ายว่า ในอนาคตยังมีการวางแผนสำหรับการจะนำทางพิเศษอื่นๆ เช่น ทางพิเศษ
  กาญจนาภิเษก ทั้ง 21 ด่าน เข้าระบบ ISO 9001 : 2015 ด้วย อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่
  ระบบ ISO 9001 ด้านการให้บริการ ทางเรามีความมุ่งมั่น และตั้งใจที่จะรักษามาตรฐานการให้บริการลูกค้าเช่นนี้
  ต่อไป และผลักดันให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจชั้นนำของประเทศ  กทพ.ผ่านฉลุย รับใบรับรองด้านการบริการ 9001 : 2015 โครงการทุนปริญญา


  กทพ.ผ่านฉลุย รับใบรับรองด้านการบริการ 9001 : 2015 โครงการทุนปริญญา

  กทพ.ผ่านฉลุย รับใบรับรองด้านการบริการ 9001 : 2015 โครงการทุนปริญญา  Share FB
  23519Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias