รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรม

 • รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรม
  การบริหารจัดการหอประวัติ (Hall of fame)

  วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุม
  คณะกรรมการบริหารจัดการหอประวัติ (Hall of fame) กรมชลประทาน สามเสน ครั้งที่ 1/2562
  โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวง
  ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน

  ทั้งนี้ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์พระบามสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และศูนย์การ
  เรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดตั้งหอประวัติ (Hall of fame) กรมชล
  ประทาน สามเสน พร้อมทั้งศึกษาการออกแบบแนวคิดและบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ที่มีประสิทธิ
  ภาพและเพิ่มความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์และหอประวัติให้กับบุคลากร


  รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรม

  รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรม


  รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรม


  รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรม

  รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรม

  รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรม

  รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรม

  รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรม
  Share FB

  13.5.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias