• "บิ๊กเต่า"สั่งด่วนหน่วยงานทส.ทั่วประเทศเตรียมจนท.เครื่องมือลุยช่วยน้ำท่วม 24ชม.

  "บิ๊กเต่า"สั่งด่วน!หน่วยงานในสังกัดทส.ทั่วประเทศ เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์
  เครื่องมือสำหรับออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนกรณีฉุกเฉินจากน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำ
  ป่าไหลหลาก ตลอด 24ชั่วโมง ลั่นขอให้วางใจ ทส.พร้อมยืนเคียงข้างประชาชน อยู่พื้น
  ที่ห่างไกลแค่ไหนก็จะเข้าไปให้ถึง ย้ำมีกำลังคนจากหน่วยพิทักษ์ป่าและพื้นที่อนุรักษ์ทั่ว
  ประเทศกว่า 5 พันคน เฮลิคอปเตอร์ 8 ลำ พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมืออื่นๆ พร้อมออกปฏิบัติ
  การได้ทันที


  "บิ๊กเต่า"สั่งด่วนหน่วยงานทส.ทั่วประเทศเตรียมจนท.เครื่องมือลุยช่วยน้ำท่วม 24ชม.


  พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า จาก
  สภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงเวลานี้ซึ่งได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ และกรม
  อุตุนิยมวิทยา ก็ได้ออกประกาศเตือนเป็นระยะถึงการเกิดฝนตกชุกหนาแน่นและฝนตก
  หนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ซึ่งอาจทำ
  ให้เกิดอันตรายจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

  ขณะที่บริเวณอ่าวไทยตอนบนและชายฝั่งทะเลอันดามัน ก็อาจเกิดพายุฝนคลื่นลมแรงจึง
  ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจาก
  ฝั่งในระยะนี้

  "บิ๊กเต่า"สั่งด่วนหน่วยงานทส.ทั่วประเทศเตรียมจนท.เครื่องมือลุยช่วยน้ำท่วม 24ชม.

  ดังนั้น เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น
  ในระยะนี้ จึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
  ล้อม (ทส.) ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เร่งวางแผน รวมทั้งจัดเตรียมบุคลากรและอุปกรณ์
  เครื่องมือต่างๆ ให้มีความพร้อมสำหรับการออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในกรณี
  ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ของตัวเองได้ทันที

  "บิ๊กเต่า"สั่งด่วนหน่วยงานทส.ทั่วประเทศเตรียมจนท.เครื่องมือลุยช่วยน้ำท่วม 24ชม.

  โดยเบื้องต้น หน่วยงานในสังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รายงาน
  มาให้รับทราบถึงจำนวนอุปกรณ์เครื่องมือและเจ้าหน้าที่ สำหรับเตรียมพร้อมในการช่วย
  เหลือประชาชนดังนี้

  1.หน่วยงานสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทั้งหมด 21 แห่ง โดยมีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ใน
  พื้นที่ จากอุทยานแห่งชาติกว่า 150 แห่ง ที่พร้อมจะช่วยเหลือประชาชน

  2.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 21 แห่ง ซึ่งมีเจ้าหน้าที่กว่า 5,000 คน จากหน่วยป้อง
  กันรักษาป่ากว่า 500 แห่ง ทั่วประเทศ พร้อมให้การช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบอุทกภัย

  3.สำหรับพื้นที่เกิดเหตุที่อยู่ตามเขตทะเลและชายฝั่ง จะมีเจ้าหน้าที่ของสำนักบริหารพื้น
  ที่ทางทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ซึ่งมี
  ครอบคลุมจังหวัดทางภาคใต้ทั้งหมด พร้อมที่จะช่วยประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 17
  จังหวัดภาคใต้

  4.ในทุกจังหวัดจะมีสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดจังหวัด (ทสจ.) ครบทั้ง 77
  จังหวัด รวมทั้ง มีสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 16 แห่ง คอยช่วยสนับสนุนและประสาน
  งานกับหน่วยงานต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดเวลา 5.หากประชา
  ชนในพื้นที่ประสบภัยขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะน้ำสำหรับบริโภค กระทรวงทรัพยากร
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน่วยบริการและสนับสนุนเรื่องน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค

  ทั้งจากน้ำบาดาลและน้ำผิวดินมากกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ และ 6.หากเกิดเหตุการณ์
  วิกฤตและภาวะฉุกเฉิน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเฮลิคอปเตอร์
  ที่ประจำอยู่ตามภาคต่างๆ 8 ลำ ที่คอยช่วยเคลื่อนย้ายประชาชนผู้ประสบเหตุต่างๆ
  ได้ตลอดเวลา

  "ผมอยากย้ำให้ประชาชนทุกคนเกิดความอุ่นใจและมั่นใจว่า กระทรวงทรัพยากรธรรม
  ชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เตรียมความพร้อมทุกอย่างในการช่วยเหลือประชาชนจากเหตุ
  ภัยธรรมชาติฉุกเฉิน โดยเฉพาะการเกิดน้ำท่วมตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่
  ห่างไกลหรือมีความยากลำบากในการเข้าถึงแค่ไหน เราก็พร้อมที่จะเข้าไปให้ความช่วย
  เหลืออย่างเต็มที่ เพราะภารกิจสำคัญของการเป็นข้าราชการ คือ การรับใช้ประชาชน
  และต้องพร้อมที่จะยืนเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์ ดังนั้นจึงขอให้มั่นใจได้"
  รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าว  20817

Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias