• วท.เชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือกับอีอีซีไอสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า
  3,575 ล้านบาทภายใน 3 ปอ่านเพิื่ม
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือโชว์อุปกรณ์ควบคุมจมูกนาโซฟอร์มแก้โรคปากแหว่งเพดานโหว
  อ่านเพิ่ม
 • ทส. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาลเรียนรู้อุทิศตนเพื่อส่วนรวม
  และสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม อ่านเพิ่
 • อยุธยาสืบสานศาสตร์พระราชา“รักษามรดกโลก-พัฒนาเกษตรไทย”ยั่งยืน อ่านเพิ่ม
 • กระทรวงเกษตรฯ ถวายราชสดุดี เทิดพระเกียรติในหลวง ร.9 สืบสานศาสตร์พระราชา ณ ลุ่มน้ำปราจีนฯ อ่านเพิ่ม
 • สทนช. ชวนคนไทยร่วมชมนิทรรศการพระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ“สายน้ำของ
  พระราชา” 5-9 ธ.ค.61 ณ ท้องสนามหลวง่ อ่านเพิ่ม
 • ดีเดย์ทั้งประเทศ!งดบริการถุงพลาสติก4ธ.ค. รับบริจาคถุงผ้าให้ร.พ.ใช้จ่ายยาลดปัญหาขยะ อ่านเพิ่ม
 • กรมชลฯ ชวนเที่ยวงานวันดินโลก ร่วมสืบสานศาสตร์พระราชา ณ ลุ่มน้ำปราจีนฯ่ อ่านเพิ่ม
 • สมาคมศิษย์เก่า วศ.ชป. ชวนร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศล ได้ทั้งบุญและสุขภาพดี อ่านเพิ่ม
 • สกส.ชูโมเดลพัฒนากลุ่มสตรี“ลพบุรี”หนุนพลังประชารัฐสร้างโอกาสหญิงไทย อ่านเพิ่ม
 • ลานนา 4.0 พลิกโฉมเมืองเหนือ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อ่านเพิ่ม
 • กระทรวงเกษตร ฯ ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาต่อเนื่อง ชลประทานขยายผลจัดงาน
  “สู่ฝันของพ่อ..สานต่อเกษตรทฤษฎีใหม่” อ่านเพิ่ม
 • รัฐบาลเกาะติดสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุง สนองพระราชดำริสางปัญหาน้ำให้คนชัยภูมิ อ่านเพิ่ม
 • วศ. จัดมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพฯ ยกระดับ OTOP จ.แม่ฮ่องสอน อ่านเพิ่ม
 • วศ.ระดมผลงานวิทยาศาสตร์พลิกโฉมโอทอปอำนาจเจริญ อ่านเพิ่ม
 • พาณิชย์! เตรียมจัดสุดยอดมหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย‘MOC Biz Club Expo 2018’
  ระดมกว่า 400 ธุรกิจจากทุกจังหวัด ขนทัพสินค้ามาไว้ในงานเดียว อ่านเพิ่ม
 • สทนช.ลงพื้นที่สำรวจบึงราชนก จ.พิษณุโลกรุกทำแผนแม่บทฟื้นฟูเพื่อบริหารจัดการ
  น้ำได้เต็มศักยภาพ อ่านเพิ่่
 • กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับ สมาคมไทยคอมโพสิท ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย หนุนวัสดุ
  คอมโพสิทตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 อ่านเพิ่ม
 • สทนช.ลุยเปิดเวทีฟังความเห็นภาคตะวันออกเดินหน้ากำหนดขอบเขตลุ่มน้ำใหม่ทั่วประเทศ อ่านเพิ่ม
 • ทส. จัดกิจกรรมประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”อ่านเพิ่ม
 • ทส. จัดกิจกรรมอินเทรนด์ “วิ่งปันรักษ์ให้โลก” ลดขยะพลาสติก อ่านเพิ่ม
 • รมว.ทส. กำชับหน่วยงานบูรณาการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือทำงานแบบไร้รอยต่อ
  เพื่อผลสำเร็จอย่างยั่งยืน อ่านเพิ่ม
 • วว.จับมือพันธมิตร จัดมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพส่งต่อนวัตกรรมเสริมแกร่ง OTOP และ
  เกษตรกรไทย อ่านเพิ่ม
 • ทส. รณรงค์ลดขยะพลาสติก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2561พร้อมจับมือ อตก. ประกาศ
  เป็นตลาดสดนำร่องลดพลาสติกและโฟม อ่านเพิ่ม
 • สส. มอบโล่รางวัล เชิดชู 81 วัด ที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม อ่านเพิ่ม
 • ทส.จัดค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม“ทม.พนัสนิคม” เปิด 4 ฐานเรียนรู้
  “เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน” ติวเข้มการพัฒนาสู่ความยั่งยืน อ่านเพิ่ม
 • จัดหนัก! มหกรรมอาหารปลอดภัย ยกทัพของดี 5 จังหวัดภาคกลางตอนกลาง ส่งตรงถึงมือ
  ผู้บริโภค อ่านเพิ่ม
 • คณะวิทย์ฯ ม.มหิดล ระดมงานวิจัย-นวัตกรรมเปิดศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ VentureClub@MUSC
  เสริมแกร่ง “สตาร์ทอัพ” อ่านเพิ่ม
 • ทส.ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การส่งเสริมการเรียนรู้ของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อ่านเพิ่ม
 • สส. ส่งเสริมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมขยายฐานเยาวชนมหิงสาสายสืบสู่ระดับปฐมวัย อ่านเพิ่ม
 • สส. สร้าง “พลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อม” เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรโรงเรียนอีโคสคูล อ่านเพิ่ม
 • กระทรวงวิทย์ ปั้น “กรุงเทพฯ เมืองแห่งการเริ่มต้นสตาร์ทอัพ” ลงพื้นที่สำรวจความ
  พร้อมก่อนผุดย่านนวัตกรรม ดึง 10 บริษัทเฟ้น 5 พันสตาร์ทอัพโกอินเตอร์ อ่านเพิ่ม
 • รมว.ทส.เปิดโครงการป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ำระยอง หวังให้เป็นห้องเรียน
  ทางธรรมชาติ เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องป่าอ่านเพิ่ม
 • ทช. สร้างเครือข่ายภาคีจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแบบมีส่วนร่วมอ่านเพิ่ม
 • สส. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาและยกระดับ
  มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม อ่านเพิ่ม
 • กทพ. มอบผ้าห่มในโครงการ “ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว” ปีงบประมาณ 2561 อ่านเพิ่ม
 • “ทส. เตรียมมอบของขวัญ ชวนเที่ยวงานวันเด็กสวนสัตว์ดุสิตฟรี” อ่านเพิ่ม
 • ทส.รณรงค์ลดโลกร้อน เชิญชวนซื้อผลิตภัณฑ์ตัว G มอบของขวัญเทศกาลปีใหม่
  อ่านเพิ่ม
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย-ลาวร่วมประชุมหารือประเด็น
  การอนุรักษ์และการวิจัยสิ่งแวดล้อม อ่านเพิ่ม
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม Green OTOP "กินอยู่
  รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" อ่านเพิ่ม
 • รมช.คมนาคม มอบนโยบาย และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ กทพ. อ่านเพิ่ม
 • กทพ. เปิดให้บริการเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านช่องทาง mPay และ mPay STATION อ่านเพิ่ม
 • ทส.จัดฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม อ่านเพิ่ม
 • เกษตรกรปลื้มรับผลประโยชน์มหาศาล อ่างนฤบดินทรฯแก้แล้ง-สร้างงาน-รายได้ อ่านเพิ่ม
 • คน"นาดี"ปลื้มอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรฯ ช่วยฟื้นป่า-สกัดนายพราน-สร้างอาชีพ อ่านเพิ่ม
 • 4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม. แห่งชาติ"สืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์
  สิ่งแวดล้อม" อ่านเพิ่ม
 • รร.แก่นทองฯเคลื่อนสิ่งแวดล้อมศึกษา ปั้น"Eco-School"สร้างพลเมืองสีเขียว อ่านเพิ่ม
 • กระทรวงเกษตรฯ จัดงาน 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง อ่านเพิ่ม
 • เปิดผลตัดสินชุมชน-โรงเรียนปลอดขยะ รับถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี2560
  อ่านเพิ่ม
 • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม "ปลื้ม"รับรางวัลการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมดีเด่น
  จาก กพร. อ่านเพิ่ม
 • กรมป่าไม้ จับมือ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เดินหน้า "ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน"
  อ่านเพิ่ม
 • "ปทุมธานี" ยกพลเกษตรกรGAPเปิดตลาด"มหกรรมสินค้าเกษตรและ
  อาหารปลอดภัยฯ" อ่านเพิ่ม
 • "ปทุมธานี" ยกพลเกษตรกร GAP บุกกรุง โชว์อลังการเปิดตลาด
  "สินค้าเกษตรปลอดภัย" อ่านเพิ่ม
 • กทพ. จัดกิจกรรม EXAT CG Day "กทพ. องค์กรโปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม" อ่านเพิ่ม
 • พิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 อ่านเพิ่ม
 • รัฐบาล โดย รมว.ทส.เดินทางพบประชาชนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา การถือครอง
  ที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน อ่านเพิ่ม
 • กทพ.จัดพิธีลงเสาเข็มโครงการก่อสร้างทางเชื่อมทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวน
  รอบนอกกรุงเทพมหานคร ไปยังทางพิเศษศรีรัช (มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ) อ่านเพิ่ม


Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias