• แมลงหางหนีบ...แมลงมีประโยชน์ ปราบหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด อ่านเพิ่ม
 • เกษตรกรยิ้มได้...เพียงเดือนเดียว“เมล่อนอยุธยา”กวาดรายได้ในตลาดเกษตรกรออนไลน์เกือบครึ่งล้าน
  อ่านเพิ่ม
 • เกษตรฯ ดันกลุ่มกล้วยไม้แปลงใหญ่เบนเข็มเน้นส่งเสริมและขายในประเทศหลังเจอพิษโควิด-19 อ่านเพิ่ม
 • พลเอกประวิตร มาเมืองเลย แก้ปัญหาน้ำแล้งดัน นวัตกรรมน้ำบาดาล หอถังยักษ์ เพื่อเกษตรกร อ่านเพิ่ม
 • ข้อมูลประกอบข่าวตลาดกลางยางพาราภาคตะวันออก อ่านเพิ่ม
 • ทส. รวมใจจิตอาสาต้านภัยโควิด - 19 ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพชุมชนร่วมใจพิบูล 2 พร้อมเก็บขยะทำความ
  สะอาดคลองลาดพร้าว อ่านเพิ่ม
 • นายกฯชวนประชาชนปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2563ดีเดย์ 21พ.ค. ปลูกป่าทดแทน
  หลังถูกไฟเผาเสียหายหนัก อ่านเพิ่ม
 • กยท.ปิดจ็อบประกันรายได้เฟส1ชดเชย2หมื่นล.ชุบชีวิตสวนยาง อ่านเพิ่ม
 • กระทรวงทรัพยากรฯ ร่วมใจ ต้านภัยโควิด -19 อ่านเพิ่ม
 • เปิดแล้ว!! ตลาดเกษตรกรออนไลน์ อุดหนุนเกษตรกรตัวจริง เพียงปลายนิ้ว ส่งทันทีถึงบ้านคุณ อ่านเพิ่ม
 • ไฟป่าดีขึ้นต่อเนื่อง-ตากยังน่าห่วง ทส.ไม่รามือ-สั่งตรึงเข้มสกัดเกิดซ้ำ อ่านเพิ่ม
 • ทส.หารือเตรียมแผนการฟื้นฟูป่าภาคเหนือ อ่านเพิ่ม
 • ทส. เปิดจุดจ่าย “น้ำบาดาล” บริการฟรี ริมถนนสายหลัก 2 เส้นทาง จ.สุพรรณบุรี ส่วนอีก
  22 แห่ง จะทยอยเปิดให้ครบในเดือนพฤษภาคม 2563 นี้ อ่านเพิ่ม
 • ทช. ประสานจนท.ตร.ท่องเที่ยว จับแล้ว นทท.จีนยิงปลาสวยงามที่หาดนุ้ย อ่านเพิ่ม
 • เกษตรฯ เชิญชวนส่วนราชการและประชาชนช่วยอุดหนุนมะม่วงคุณภาพดีเป็นของขวัญ
  ของฝากหวังช่วยลดผลกระทบและช่วยเหลือเกษตรกรฝ่าวิกฤติ COVID-19 อ่านเพิ่ม
 • กรมส่งเสริมการเกษตรห่วงพื้นที่ปลูกข้าวรอบ 2 และไม้ผลเสี่ยงขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้ง
  เผยแล้งหนักในรอบ 40 ปี พร้อมสร้างการรับรู้แนะเกษตรกรดูแลพืชผลอย่างถูกวิธี
  อ่านเพิ่ม
 • กยท.ฝ่าวิกฤต COVID-19 ถก 5 สมาคม แก้ผลกระทบปิดด่านมาเลย์ อ่านเพิ่ม
 • กรมป่าไม้ - ราช กรุ๊ป จับมือค้นหาป่าชุมชนต้นแบบ การจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน ขยาย
  ผลสู่เป้าหมายเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน 10 ล้านไร่ อ่านเพิ่ม
  กยท. มอบเงินจัดซื้อเครื่องพ่นยาแรงดันสูงฯ – สารป้องกันและจำกัดเชื้อราแก่ชาวสวนยาง
  จ. นราธิวาส อ่านเพิ่ม
 • “วราวุธ” ปล่อยคาราวานรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือภัยแล้ง ที่อำเภอบ้านไร่ จ.อุทัยธานี อ่านเพิ่ม
 • เกษตร..เดินหน้า พัฒนาเกษตรเชิงพื้นที่ยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง ขับเคลื่อนตามความต้องการของ
  เกษตรกร อ่านเพิ่ม
 • กยท. จับมือ ร.พ.รามาธิบดี ลงนาม MOU ด้านงานวิจัยพัฒนา ดึงผลิตภัณฑ์ยางพาราสู่แบบ
  จำลองการเรียนการสอนในวงการแพทย์ อ่านเพิ่ม
 • รมว.ทส. ลงพื้นที่ติดตามการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน พื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย
  อ่านเพิ่ม
 • เกษตรฯ หนุนจัดงาน "Durian to Go" by สมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก เปิดตัวยิ่งใหญ่
  ภายใต้แนวคิด "พัฒนาทุเรียนไทย ก้าวไกลสู่สากล" ณ จังหวัดจันทบุรี อ่านเพิ่ม
 • กรมส่งเสริมการเกษตรจัด Workshop สร้างเครือข่ายพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลงใหญ่
  รุ่นที่ 2 มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพ อ่านเพิ่ม
 • ติวเข้ม จนท.สระบุรี ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ มุ่งสร้างรายได้เกษตรกร
  อ่านเพิ่ม
 • ทช. จับมือกับศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย เปิดตัวโครงการกอดป่ากอดทะเล เริ่มต้น
  ที่แรกจังหวัดกระบี่ อ่านเพิ่ม
 • ทช. ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในทะเล หลังเรือบรรทุกถ่านหินล่ม เบื้องต้นไม่พบ
  สิ่งผิดปกติ อ่านเพิ่ม
 • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่บ้านต้นต้อง เยี่ยมชมและทำข่าว
  การจัดการไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดลำปาง อ่านเพิ่ม
 • รมว.ทส. สั่งการเด็ดขาด แก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 อ่านเพิ่ม
 • สอว.ชู “สมาร์ทฟาร์ม” ปลูกผักอินทรีย์ผ่านแอฟปลิเคชั่น อ่านเพิ่ม
 • กรมส่งเสริมการเกษตรแนะวิธีดูแลรักษาต้นไม้ผลให้ผ่านพ้นช่วงฤดูแล้ง อ่านเพิ่ม
 • เกษตรฯ จัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หนุนผลิตมะม่วง
  หิมพานต์สร้างรายได้สู้ภัยแล้ง ณ ศพก.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ อ่านเพิ่ม
 • เกษตรฯ สั่งการเจ้าหน้าที่เร่งประสานงานช่วยเหลือชาวสวนลำไยจันทบุรีก่อนยืนต้นตาย อ่านเพิ่ม
 • เกษตรฯ กำหนดแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2563 ข้อมูลการผลิตต้องชัด เชื่อมโยงกับตลาด
  ได้อย่างเหมาะสม มุ่งเป้าเกษตรกรขายได้ไม่ต่ำกว่าทุนพร้อมบวกกำไรเพิ่ม 30% อ่านเพิ่ม
 • ทช. ผลักดันโครงการ Save Marine for My Life “หน้าบ้านใครหน้าบ้านมัน” สร้างการมีส่วนร่วม
  รักษาทรัพยากรทางทะเลท้องถิ่นหน้าบ้านตนเอง อ่านเพิ่ม
 • กรมป่าไม้ ชวนแรลลี่ศึกษาธรรมชาติ “แรลลี่ อ้อมกอดขุนเขา เรารักป่าในเมือง” อ่านเพิ่ม
 • รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรติดตามสถานการณ์ไม้ผลภาคตะวันออก และการเตรียมการป้อง
  กันภัยแล้งในสวนไม้ผล จ.จันทบุรี อ่านเพิ่ม
 • กรมส่งเสริมการเกษตรจัด Kick Off รณรงค์สร้างวินัยหยุดเผาในไร่นาลดฝุ่น PM 2.5 ที่ จ.นครปฐม
  อ่านเพิ่ม
 • ทส.บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปางแก้ปัญหาฝุ่นละออง และเฝ้าระวังการเผาใน
  ที่โล่งและเกิดไฟป่า อ่านเพิ่ม
 • เกษตรฯ วางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม มุ่งลดปัญหาฝุ่น
  หมอกควัน อ่านเพิ่ม
 • สส. ติวเข้มครูลูกเสืออนุรักษ์ฯ เน้น ร่วมคิด ร่วมทำ ให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน อ่านเพิ่ม
 • คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรเฝ้ารับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
  กุมารีเสด็จฯ ทรงเปิดอาคาร “เกษตรสิริสุข” ที่โรงเรียน ตชด.บ้านย่านซื่อ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
  สืบสานพระราชดำริโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน อ่านเพิ่ม
 • สทนช.เดินหน้า SEA ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก แก้ปัญหาน้ำในทุกมิติอย่างเป็นระบบ อ่านเพิ่ม
 • สทนช. หนุน“ธนาคารน้ำ-ฝายดักขยะ”หวังเป็นต้นแบบแก้ไขปัญหาน้ำท่วม-แล้งลุ่มน้ำทะเลสาบ
  สงขลา โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน อ่านเพิ่ม
 • กรมส่งเสริมการเกษตรแนะวิธีรับมือ “น้ำเค็มรุก” เข้าสวน อ่านเพิ่ม
 • ทส. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ทำเนียบรัฐบาล Thai Wonder Land มหัศจรรย์
  วันเด็ก อ่านเพิ่ม
 • กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดแหล่งท่องเที่ยว 21 แห่ง ส่งสุขปีใหม่ให้บริการเกษตรกรและประชาชน
  อ่านเพิ่ม
 • เกษตรฯ จัดงาน Field Day ส่งความสุขปีใหม่ให้เกษตรกรก่อนเริ่มฤดูกาลผลิต ปี 2563อ่านเพิ่ม
 • สทนช. ดัน 2,000 โครงการ เดินหน้าแก้ภัยแล้งเร่งด่วน อ่านเพิ่ม
 • “บิ๊กป้อม” ชวนประชาชน นับถอยหลัง 7 วัน ร่วมมือลดใช้ถุงพลาสติก อ่านเพิ่ม
 • ทส.มอบความสุขปีใหม่ 2563 ให้คนไทย อ่านเพิ่ม
 • ทส.จัดงาน "เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินเชียงใหม่" อ่านเพิ่ม
 • ทส. ปฏิบัติการ SAVE เพื่อนมาเรียม รณรงค์จัดการขยะทะเลขับเคลื่อนตรังยั่งยืน อ่านเพิ่ม
 • ทส.จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
  พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 อ่านเพิ่ม
 • กยท. เจ้าภาพจัด MOU ระหว่าง China ZhengXin Group และ Dimond Star Networkมุ่งซื้อ – ขายยาง
  ใช้วัตถุดิบจากเกษตรกรชาวสวนยาง กระตุ้นส่งออกระหว่างประเทศ อ่านเพิ่ม
 • ทส. เดินหน้าต่อเนื่อง จับมือ ช่องทีวี “Censor Plastic Bags” อ่านเพิ่ม
 • ทส. จับมือ กค. มุ่งสู่ Green Office ศูนย์ราชการต้นแบบพร้อมมอบรางวัล G-Green ระดับประเทศ ปีที่ 13
  อ่านเพิ่ม
 • สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานฯ จัดงานเดิน - วิ่งการกุศล ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก
  เพื่อหารายได้สนับสนุนทุนการศึกษาต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นและจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ศูนย์การ
  แพทย์ปัญญานันภิกขุชลประทาน อ่านเพิ่ม
 • ทส. จัดงาน วันสิ่งแวดล้อมไทย และ วัน ทสม. แห่งชาติจับมือเครือข่าย ย้ำ 1 มกรา งดถุงพลาสติก
  หูหิ้ว เผย ประชาชน มากกว่า 90% ปรับเปลี่ยนตัวเองบ้างแล้ว อ่านเพิ่ม
 • ทส. หนุน ทสม. สื่อสารกับคนรุ่นใหม่ ยุค 4.0 ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเน้น การจัดการ
  ขยะพลาสติก อ่านเพิ่ม
 • ม.มหิดลและม.ชิบะ เปิดตัว ศูนย์ความร่วมมือทางการวิจัยและฝึกอบรมด้านการปลูกพืชในอาคาร
  MU-CUPFAL อ่านเพิ่ม
 • ทส. เร่ง เดินหน้า “1 จังหวัด 1 เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ให้ครบ 76 จังหวัด ภายในปีหน้า อ่านเพิ่ม
 • กรมส่งเสริมการเกษตรชูงานท่องเที่ยววิถีเกษตรสนองนโยบายรัฐสร้างงานสร้างรายได้ให้เกษตรกร
  อ่านเพิ่ม
 • กรมส่งเสริมการเกษตรขยายผลสร้างช่างเกษตรประจำท้องถิ่นรองรับการใช้เครื่องจักรกลเกษตร
  อ่านเพิ่ม
 • รมว.ทส. นำทัพ รุกต่อเนื่อง ชวนผู้เที่ยวงาน กาชาด’62 พกถุงผ้าให้เคยชิน รับดีเดย์ 1 มกรา ปีหน้า
  อ่านเพิ่ม
 • สส. รับลูก มติ ครม. รวมพลัง 50 เครือข่าย หามาตรการรองรับ หลังงดแจกถุงหูหิ้ว 1 มกราย้ำ ต้อง
  ร่วมกันสร้างความเคยชินให้ประชาชน อ่านเพิ่ม
 • กรมส่งเสริมการเกษตรติดอาวุธเจ้าหน้าที่หนุนพัฒนาคุณภาพไม้ผลภาคตะวันออกครบวงจร อ่านเพิ่ม
 • มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัว “ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อสะเต็มศึกษา” ขึ้นเป็นครั้งแรก อ่านเพิ่ม
 • กรมส่งเสริมการเกษตรนำสินค้าวิสาหกิจชุมชนร่วมออกร้านในงานกาชาด ประจำปี 2562 อ่านเพิ่ม
 • มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวห้องปฏิบัติการดิจิทัลรูปแบบใหม่แห่งแรกของอาเซียน เทคโนโลยีสุดล้ำ
  พร้อมรองรับงานวิจัยและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบทันสมัยสำหรับศตวรรษที่ 21 อ่านเพิ่ม
 • อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบัวงาม จังหวัดราชบุรี อ่านเพิ่ม
 • เกษตรฯ ชวนประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาขุดลอกคลอง-รับความรู้วิธีแปรรูปผักตบชวาให้เกิด
  รายได้ 4 พ.ย.นี้ ณ ร.ร.นวมินทร์เบญจมราชาลัย คลองสามวา กทม. อ่านเพิ่ม
 • รัฐมนตรีเกษตรฯ ห่วงสถานการณ์การระบาดโรคใบร่วงยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ สั่งการกรมส่ง
  เสริมการเกษตรเฝ้าระวัง และให้เจ้าหน้าที่ออกสำรวจพื้นที่ที่พบการระบาด พร้อมให้คำแนะนำ
  ป้องกันแก่เกษตรกร อ่านเพิ่ม
 • รัฐมนตรีเกษตรฯ ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น หนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ YSF ใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยีตอบ
  โจทย์ผู้บริโภค อ่านเพิ่ม
 • รมว.ทส. ลงเอ็มควอเทียร์ จับมือ เดอะมอลล์ กรุ๊ป เดินหน้า ชวนคนไทย ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุง
  พลาสติกเตรียมรับ วันดีเดย์ 1 ม.ค. 2563 งดแจกถุงพลาสติกหูหิ้วทั่วประเทศ อ่านเพิ่ม
 • กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนนโยบายตลาดนำการเกษตร ดันกลุ่มผักแปลงใหญ่ลำพูนส่งห้าง
  Modern trade อ่านเพิ่ม
 • วราวุธ !! แถลงผลงานสำคัญรอบ 3 เดือน ชู “เดินหน้ารณรงค์แก้ไขปัญหาขยะพลาสติก เพิ่ม
  ประสิทธิภาพ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” อ่านเพิ่ม
 • กรมชลฯ เชิญชวนเดิน-วิ่ง ส่งเสริมสุขภาพ พร้อมร่วมทำบุญมอบศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
  ชลประทานฯ อ่านเพิ่ม
 • เกษตรฯ จัด 5 โครงการ...เร่งฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี 2562
  อ่านเพิ่ม
 • ทส. ชวนคนไทยร่วม ดูแล บำรุง รักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562พร้อม...
  ต่อยอดเพิ่มเป้าหมายปลูกต้นไม้ตามโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่
  100 ล้านต้น อ่านเพิ่ม
 • รมว.เกษตรฯ บูรณาการร่วมมหาดไทย และหน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้น
  ที่ภาคใต้ อ่านเพิ่ม
 • กรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี ภายหลัง
  น้ำในหลายพื้นที่ลด อ่านเพิ่ม
 • กรมชลฯ เปิดเขื่อนชวนนักวิ่งร่วม “ขุนด่านรัน 20 ไมล์”ร่วมทำบุญสมทบให้3รพ.และ
  ก้าวคนละก้าว อ่านเพิ่ม
 • กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมโครงการจิตอาสาช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย
  น้ำท่วม 21 จังหวัด อ่านเพิ่ม
 • กรมส่งเสริมการเกษตรแนะวิธีดูแลและฟื้นฟูพืชหลังประสบอุทกภัยจากพายุ “โพดุล”
  และ “คาจิกิ” อ่านเพิ่ม
 • กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า 3 เดือน
  พบแนวโน้มดีขึ้น อ่านเพิ่ม
 • เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพในงาน “เกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2” ฟรี!!! อ่านเพิ่ม
 • กรมส่งเสริมการเกษตรยกทัพสินค้าเกษตรเกรดพรีเมี่ยมจากเกษตรกรทั่วประเทศ
  ร่วมงานใหญ่ “เกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2” อ่านเพิ่ม
 • สระแก้วระดมสินค้าปศุสัตว์ 5 จังหวัด จัดมหกรรมขายถูกปลุกกระแสตลาด อ่านเพิ่ม
 • มหกรรมสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย สระแก้ว อ่านเพิ่ม
 • ทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพะยูน "มาเรียม" และ "ยามีล" ร่วมกันทำบุญอุทิศ
  ส่วนกุศลให้กับพะยูนที่ได้ตายลงในท้องทะเลไทย อ่านเพิ่ม
 • ทช. เผยสาเหตุการตายของยามีล พะยูนน้อยแห่งทะเลอันดามัน อ่านเพิ่ม
 • วศ. พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียจากการผลิตมะพร้าวขาว อ่านเพิ่ม
 • เผยผลการดำเนินงานโครงการสร้างมูลค่าจากไร่นาฯ ตอบโจทย์ช่วยลดปัญหาการเผาและ
  รักษาสิ่งแวดล้อม อ่านเพิ่ม
 • “ไม่อยากเชื่อ น้องมาเรียม จากไปเพราะขยะพลาสติก” อ่านเพิ่ม
 • ทช. ย้ายที่อยู่ใหม่ให้มาเรียม พร้อมเตรียมแผนสำรองหากอาการไม่ดีขึ้น อ่านเพิ่ม
 • เสียชีวิตแล้ว "เจ้าโฮป" ลูกวาฬหัวทุยแคระ อ่านเพิ่ม
 • กษตรอำเภอเขาย้อยจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เชื่อมโยงตลาดข้าวเปลือกพันธุ์ปทุมธานี 1
  อ่านเพิ่ม
 • กทพ.จัดหนัก แจกถังดับเพลิงพร้อมตรวจสุขภาพชาวบ้าน บางพลี-สุขสวัสดิ์อ่านเพิ่ม
 • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(สส.) จัดการขยะในชุมชน ชุมชนไผ่กองดิน ต.ไผ่กองดิน
  อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุร อ่านเพิ่ม
 • ทส.ขยายผลขับเคลื่อนเครือข่ายทสม.พัฒนา"จิตอาสาพระราชทาน904วปร." อ่านเพิ่ม
 • เกษตรฯ หนุนชาวสวนยะลาพัฒนาและบริหารจัดการทุเรียนคุณภาพสร้างรายได้ในพื้นที่
  ภาคใต้ตอนล่าง อ่านเพิ่
 • กรมส่งเสริมการเกษตรเผยผลสำรวจพื้นที่เกษตรเสียหายสิ้นเชิงจากแล้ง/ฝนทิ้งช่วงรวมกว่า 2
  แสนไร่ อ่านเพิ่ม
 • กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งการผ่าน Conference กำชับทุกจังหวัดติดตามสถานการณ์แล้งฝนทิ้งช่วง
  ใกล้ชิด อ่านเพิ่ม
 • กรมส่งเสริมการเกษตรเผยมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2562 อ่านเพิ่ม
 • แจ้งเตือนเกษตรกรพื้นที่ฝนน้อยและฝนทิ้งช่วงเตรียมป้องกันความเสียหายจากปัญหาขาดแคลนน้ำ
  อ่านเพิ่ม
 • กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของ
  แผ่นดิน ประจำปี 2562 อ่านเพิ่ม
 • รวงผึ้งต้นแรกแย้มบานรับวันมหามงคลที่กรมส่งเสริมการเกษตร อ่านเพิ่ม
 • กรมส่งเสริมการเกษตรแนะชาวสวนผลไม้ให้ดูแลผลผลิตช่วงสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง อ่านเพิ่ม
 • กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งการทุกจังหวัดตั้งวอร์รูมสำรวจพื้นที่ประสบภัยแล้งพร้อมแจ้งเตือน
  เกษตรกรปรับปรุง/ขึ้นทะเบียนเกษตรกรก่อนเกิดความเสียหาย อ่านเพิ่ม
 • อัยการสั่งไม่ฟ้อง 88 การ์มองเต้ รีสอร์ท กรมอุทยานยันขอพิสูจน อ่านเพิ่ม
 • จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติให้บริการเกษตรกร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
  28 ก.ค. – 3 ส.ค. นี้ พร้อมกันทั่วประเทศ อ่านเพิ่ม
 • เปิดโลกทัศน์คัดเกษตรกรผลงานเด่นร่วมศึกษาดูงานเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรที่ทันสมัย
  ในงาน “ปักกิ่ง เอ็กซ์โป 2019” ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน อ่านเพิ่ม
 • ทช. ร่วมหารือกับทุกภาคส่วนกำหนดแผนและมาตรการในการดูแลพะยูน อ่านเพิ่ม
Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias