• สส. มอบโล่รางวัล เชิดชู 81 วัด ที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม อ่านเพิ่ม
 • ทส.จัดค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม“ทม.พนัสนิคม” เปิด 4 ฐานเรียนรู้
  “เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน” ติวเข้มการพัฒนาสู่ความยั่งยืน อ่านเพิ่ม
 • จัดหนัก! มหกรรมอาหารปลอดภัย ยกทัพของดี 5 จังหวัดภาคกลางตอนกลาง ส่งตรงถึงมือ
  ผู้บริโภค อ่านเพิ่ม
 • คณะวิทย์ฯ ม.มหิดล ระดมงานวิจัย-นวัตกรรมเปิดศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ VentureClub@MUSC
  เสริมแกร่ง “สตาร์ทอัพ” อ่านเพิ่ม
 • ทส.ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การส่งเสริมการเรียนรู้ของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อ่านเพิ่ม
 • สส. ส่งเสริมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมขยายฐานเยาวชนมหิงสาสายสืบสู่ระดับปฐมวัย อ่านเพิ่ม
 • สส. สร้าง “พลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อม” เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรโรงเรียนอีโคสคูล อ่านเพิ่ม
 • กระทรวงวิทย์ ปั้น “กรุงเทพฯ เมืองแห่งการเริ่มต้นสตาร์ทอัพ” ลงพื้นที่สำรวจความ
  พร้อมก่อนผุดย่านนวัตกรรม ดึง 10 บริษัทเฟ้น 5 พันสตาร์ทอัพโกอินเตอร์ อ่านเพิ่ม
 • รมว.ทส.เปิดโครงการป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ำระยอง หวังให้เป็นห้องเรียน
  ทางธรรมชาติ เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องป่าอ่านเพิ่ม
 • ทช. สร้างเครือข่ายภาคีจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแบบมีส่วนร่วมอ่านเพิ่ม
 • สส. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาและยกระดับ
  มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม อ่านเพิ่ม
 • กทพ. มอบผ้าห่มในโครงการ “ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว” ปีงบประมาณ 2561 อ่านเพิ่ม
 • “ทส. เตรียมมอบของขวัญ ชวนเที่ยวงานวันเด็กสวนสัตว์ดุสิตฟรี” อ่านเพิ่ม
 • ทส.รณรงค์ลดโลกร้อน เชิญชวนซื้อผลิตภัณฑ์ตัว G มอบของขวัญเทศกาลปีใหม่
  อ่านเพิ่ม
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย-ลาวร่วมประชุมหารือประเด็น
  การอนุรักษ์และการวิจัยสิ่งแวดล้อม อ่านเพิ่ม
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม Green OTOP "กินอยู่
  รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" อ่านเพิ่ม
 • รมช.คมนาคม มอบนโยบาย และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ กทพ. อ่านเพิ่ม
 • กทพ. เปิดให้บริการเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านช่องทาง mPay และ mPay STATION อ่านเพิ่ม
 • ทส.จัดฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม อ่านเพิ่ม
 • เกษตรกรปลื้มรับผลประโยชน์มหาศาล อ่างนฤบดินทรฯแก้แล้ง-สร้างงาน-รายได้ อ่านเพิ่ม
 • คน"นาดี"ปลื้มอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรฯ ช่วยฟื้นป่า-สกัดนายพราน-สร้างอาชีพ อ่านเพิ่ม
 • 4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม. แห่งชาติ"สืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์
  สิ่งแวดล้อม" อ่านเพิ่ม
 • รร.แก่นทองฯเคลื่อนสิ่งแวดล้อมศึกษา ปั้น"Eco-School"สร้างพลเมืองสีเขียว อ่านเพิ่ม
 • กระทรวงเกษตรฯ จัดงาน 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง อ่านเพิ่ม
 • เปิดผลตัดสินชุมชน-โรงเรียนปลอดขยะ รับถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี2560
  อ่านเพิ่ม
 • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม "ปลื้ม"รับรางวัลการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมดีเด่น
  จาก กพร. อ่านเพิ่ม
 • กรมป่าไม้ จับมือ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เดินหน้า "ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน"
  อ่านเพิ่ม
 • "ปทุมธานี" ยกพลเกษตรกรGAPเปิดตลาด"มหกรรมสินค้าเกษตรและ
  อาหารปลอดภัยฯ" อ่านเพิ่ม
 • "ปทุมธานี" ยกพลเกษตรกร GAP บุกกรุง โชว์อลังการเปิดตลาด
  "สินค้าเกษตรปลอดภัย" อ่านเพิ่ม
 • กทพ. จัดกิจกรรม EXAT CG Day "กทพ. องค์กรโปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม" อ่านเพิ่ม
 • พิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 อ่านเพิ่ม
 • รัฐบาล โดย รมว.ทส.เดินทางพบประชาชนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา การถือครอง
  ที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน อ่านเพิ่ม
 • กทพ.จัดพิธีลงเสาเข็มโครงการก่อสร้างทางเชื่อมทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวน
  รอบนอกกรุงเทพมหานคร ไปยังทางพิเศษศรีรัช (มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ) อ่านเพิ่ม
 • กทพ. จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 อ่านเพิ่ม
 • รมว.ทส.เร่งรัด จนท.บูรณาการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ่านเพิ่ม
 • รวมพลัง3ประสานผลักดันประชารัฐ พัฒนา 52 ชุมชนริมคลองทั่วกรุงปลอดขยะ
  อ่านเพิ่ม
 • กทพ. จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษและฝึกซ้อม
  การป้องกันและระงับอัคคีภัย อ่านเพิ่ม
 • จัดยิ่งใหญ่"เกษตรแห่งชาติ" 9 วัน 9 คืนระดมนวัตกรรมส่งต่อถึงมือเกษตรกร
  อ่านเิพิ่ม
 • ทส. ขับเคลื่อนพลังประชารัฐ ดันเป้าหมายประเทศไทยไร้ขยะอย่างยั่งยืน
  อ่านเพิ่ม
 • "ประเทศไทย" ยืนยันความพร้อมเต็มที่ 100%ต้อนรับเยาวชนจาก 76 ชาติ เข้า
  ร่วมแข่งขัน "เคมีโอลิมปิกนานาชาติ"อ่านเพิ่ม
 • กทพ. ฝึกซ้อมป้องกันระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษศรีรัช ประจำปี 2560 อ่านเพิ่ม
 • เลิกใช้เลิกรับ"ถุงพลาสติก"ทุกจันทร์-พุธ-ศุกร อ่านเพิ่ม
 • ทส.สร้างจุด"เชื่อมต่อ"คนไทยสู่ธรรมชาติ ขับเคลื่อนแคมเปญรณรงค์
  "วันสิ่งแวดล้อมโลก" 5 มิ.ย. อ่านเพิ่ม
 • "บิ๊กเต่า"สั่งด่วนหน่วยงานทส.ทั่วประเทศเตรียมจนท.เครื่องมือลุยช่วยน้ำท่วม
  24 ชม. อ่านเพิ่ม
 • ทส.โชว์ผลงานแปลง"ป่าชายเลน"เสื่อมปีเศษจัดที่ทำกินแจกชาวบ้าน1.6หมื่นไร
  อ่านเพิ่ม
 • อาเซียนทึ่งผลงาน"Eco-School"ไทย โบว์แดงขับเคลื่อน"สิ่งแวดล้อมศึกษา"
  อ่านเพิ่ม
 • กทพ.จับมือ กลุ่มเซ็นทรัล ให้บริการเติมเงินสำรอง
  ค่าผ่านทางพิเศษบัตร Easy Pass ผ่านบริการ CenPay (เซ็นเพย์) อ่านเพิ่ม
 • ปลุกพลังคนไทยให้ความสำคัญกับธรรมชาติเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
  อ่านเพิ่ม
 • ทส.ยุค"4.0"เปิดตัวแอพน้ำบาดาล ระบบกระจายน้ำพลังแสงอาทิตย อ่านเพิ่ม
 • กทพ. มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในกิจกรรม "ทางด่วนเพื่อเยาวชน"
  ประจำปี 2560 อ่านเพิ่ม
 • สร้างแกนหลักฟื้นฟูทรัพยากร 3 จังหวัดชายแดน
  เสริมแกร่งเครือข่ายเยาวชนใต้ จากนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการ
  พัฒนาเยาวชนให้มีการเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตมีทักษะในการแก้
  ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ โดยน้อมนำ "ศาสตร์
  พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" อ่านเพิ่ม

 • กรมหม่อนไหม เปิดศูนย์หม่อนไหมฯ หนองคาย เตรียมพร้อมเชื่อมโยง
  การท่องเที่ยวสู่ประเทศเพื่อนบ้าน อ่านเพิ่ม

 • กทพ. ร่วมกับบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด จัดโปรโมชั่น
  ให้ผู้ใช้บริการบัตร Easy Pass เติมเงินพร้อมยื่นบัตรคลับการ์ด ที่เทสโก้
  โลตัส ทุกสาขาลุ้นรับแต้มคลับการ์ด มูลค่ากว่า 10,000,000 แต้ม อ่านเพิ่ม


Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias