• ชป.มั่นใจฝนตกภาคอีสาน ส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าอ่างฯ ยันเขื่อนอุบลรัตน์ ใช้น้ำก้น
  อ่างฯ ไม่กระทบต่อความมั่นคงของตัวเขื่อน อ่านเพิ่ม
 • กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือตลาดไทจัดงาน “ตลาดไท ทุเรียนไทคุณภาพ” อ่านเพิ่ม
 • สส. ยกระดับ ชุมชนบ้านหนองวิไล อุบลฯ ชุมชนปลอดขยะ รางวัลถ้วยพระราชทานฯ
  เป็น ศูนย์เรียนรู้ Zero Waste แห่งที่ 22 อ่านเพิ่ม
 • กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช,กรมป่าไม้,กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วม
  จัดงาน “วันมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล” ปีที่ 1 เนื่องในวันครบรอบ 1 ปี มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า
  อ่านเพิ่ม
 • ทช. เผยสถานการณ์ปะการังฟอกขาวปี 62 เริ่มคลี่คลายลงแล้ว อ่านเพิ่ม
 • สทนช. เข้าร่วมการประชุม 2019 International Drought Forum ณ สาธารณรัฐเกาหลี อ่านเพิ่ม
 • อธิบดีกรมชลประทานนำคณะข้าราชการกรมชลฯ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล
  ในหลวงรัชกาล10 อ่านเพิ่ม
 • สทนช. บรรยายเรื่อง ทิศทางการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมในประเทศไทย
  แผนการบริหารจัดการน้ำ 20 ปี อ่านเพิ่ม
 • กทพ.ผ่านฉลุย รับใบรับรองด้านการบริการ 9001 : 2015 อ่านเพิ่ม
 • เชิญชวน Young Smart Farmer และ Smart Farmer สมัครเข้าร่วมโครงการทุนปริญญาตรี
  เฉลิมพระเกียรติฯ 16-24 พ.ค.นี้ อ่านเพิ่ม
 • สทนช.ผุดไอเดียพัฒนาโครงสร้างสีเขียวด้านน้ำรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  เล็งนำนวัตกรรมเยอรมันมาใช้ในไทย อ่านเพิ่ม
 • กทพ. เปิดซองราคาสัญญาจ้างด่วนพระราม 3–ดาวคะนอง–วงแหวนรอบนอก อ่านเพิ่ม
 • ชป. ร่วมประชุมคณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและ
  การชลประทาน ณ ประเทศเกาหลี อ่านเพิ่ม
 • กรมชลฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการเตรียมการเพื่อรองรับการตรวจประเมินใน
  พื้นที่ อ่านเพิ่ม
 • สทนช. ประชุมวิชาการนานาชาติ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ
  ในลุ่มน้ำโขง อ่านเพิ่
 • เกษตรฯ นัดหารือเตรียมการจัดตั้งสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทย อ่านเพิ่ม
 • สทนช.ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการร่วมการบริหารจัดการน้ำท่วม-ภัยแล้ง ในพื้นที่
  ชายแดนระหว่างไทย-กัมพูชา อ่านเพิ่ม
 • ดึง YSF ผนึกกำลังแปลงใหญ่และวิสาหกิจชุมชน ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง อ่านเพิ่ม
 • รองอธิบดี ร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อน
  จากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อ่านเพิ่ม
 • เลขาธิการสทนช. กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Dutch Water Bootcamp อ่านเพิ่ม
 • สทนช. ร่วมลงนามสัญญาจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาใน 2โครงการ
  ศึกษา อ่านเพิ่ม
 • อธิบดีกรมชลฯ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
  สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่
  จังหวัดน่าน อ่านเพิ่ม
 • กรมชลฯลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าแผนการปฏิรูปประเทศ ฟื้นฟูลุ่มน้ำลำเชียงไกร
  จ.ชัยภูมิ อ่านเพิ่ม
 • สทนช. พร้อมด้วยบริษัทที่ปรึกษา เข้าพบ ผู้ว่าฯจังหวัดอุทัยธานีเพื่อแนวทางศึกษา
  กรอบการทำงานในพื้นที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง อ่านเพิ่ม
 • สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์
  แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 10/2562 อ่านเพิ่ม
 • กทพ. จัดกิจกรรม EXAT CG Day ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน อ่านเพิ่ม
 • รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ
  หอประวัติ (Hall of fame) อ่านเพิ่ม
 • สทนช.ลงพื้นที่ชุมชนเกาะกลาง บริเวณคลองพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
  เพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ อ่านเพิ่ม
 • เกษตรฯ เผยแนวทางการดูแลลิ้นจี่และลำไยภาคเหนือ อ่านเพิ่ม
 • ผู้บริหารกรมชลประทาน ร่วมพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2562 อ่านเพิ่ม
 • สทนช. ร่วมงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พ.ศ.2562 อ่านเพิ่ม
 • กรมชลประทานยันเขื่อนอุบลรัตน์มีน้ำพอใช้ตลอดฤดูแล้ง อ่านเพิ่ม
 • ทส.จับมือองค์กรเอกชนเพื่อสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนลดโลกร้อน อ่านเพิ่ม
 • กรมส่งเสริมการเกษตร ทำพิธีเคลื่อนย้ายคันไถ ไปในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัล
  แรกนาขวัญ อ่านเพิ่ม
 • สทนช. ประชุมคณะทำงานด้านวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อสนับสนุนกรอบ
  ความร่วมมือแม่น้ำโขง-ล้านช้าง อ่านเพิ่ม
 • กรมชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ำพระราชดำริ ในหลวง ร.10 บนพื้นที่ราชบุรีครบ 6 แห่ง อ่านเพิ่ม
 • สส. จับมือ 3 มหาวิทยาลัย ร่วมหากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม อ่านเพิ่ม
 • คณะผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ สทนช. จำนวน 30 คน ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 อ่านเพิ่ม
 • ชป.ร่วมกับหลายหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลก สร้างฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำยม
  บรรเทาภัยแล้งให้กับราษฎรในพื้นที่อ.บางระกำ อ่านเพิ่ม
 • กรมป่าไม้แจกต้นรวงผึ้งให้ประชาชนในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อ่านเพิ่ม
 • งานแถลงข่าวโครงการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหาร
  จัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ อ่านเพิ่ม
 • กรมป่าไม้ ส่งต่อภารกิจชุดคทช. แก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อ่านเพิ่ม
 • กรมชลประทานรวมพลังกลุ่มผู้ใช้น้ำทั่วประเทศจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเฉลิม
  พระเกียรติยิ่งใหญอ่านเพิ่ม
 • ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการ
  ทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2562 อ่านเพิ่ม
 • สทนช.แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบำบัดน้ำเสียกับคณะผู้แทนองค์กร Enviro-Pure
  Foundation จากประเทศเนเธอร์แลนด์ อ่านเพิ่ม
 • รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน
  โครงการต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส อ่านเพิ่ม
 • ทส.ชี้ อีก3 ปี ป่าชุมชนครบ 21,850 ชุมชน ลดบุกรุกป่า“ป่าไม้” เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่
  จัดเสวนา “กฎหมายป่าชุมชนฯ” ขับเคลื่อนงาน อ่านเพิ่ม
 • ทส.งัด 4มาตรการลุยโรดแมปล้างบางพลาสติก7ชนิดหมดใน3ปอ่านเพิ่ม
 • ไทยลดพลาสติกสูงเป็นประวัติการณ์
  “วันคุ้มครองโลก” ทส.ปลุกคนไทยร่วมเคลื่อนโรดแมป รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก อ่านเพิ่ม
 • บิ๊กฉัตร” หวั่นแล้งลาม นัดถกแผนรับมือ 1 พ.ค.นี้ สกัด 7 จว.เสี่ยง อ่านเพิ่ม
 • กรมทรัพยากรธรณี แถลงข่าว และจัดนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารคณะกรรมการนโยบาย
  บริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ อ่านเพิ่ม
 • รองอธิบดีกรมชลฯ เดินหน้าติดตาม 2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ประจวบคีรีขันธ์
  อ่านเพิ่ม
 • เปิดงาน“วันน้ำโลก” 22 มีนา 62 รัฐบาล ตั้งเป้า 7,490 หมู่บ้านขาดแคลน มีน้ำกินน้ำใช้ทั่วถึง
  ภายในปีนี้ อ่านเพิ่ม
 • สทนช.จัดยิ่งใหญ่งาน“วันน้ำโลก” 22 มีนาคมนี้ ที่ห้างเซ็นทรัลฯ เวสต์เกต อ่านเพิ่ม
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือโชว์อุปกรณ์ควบคุมจมูกนาโซฟอร์มแก้โรคปากแหว่ง
  เพดานโหว อ่านเพิ่ม
 • กระทรวงวิทย์ฯ จัดงาน Tech Enterprise Thailand 2019
  สร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนักรบใหม่ทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค อ่านเพิ่ม
 • วท.เชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือกับอีอีซีไอสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า
  3,575 ล้านบาทภายใน 3 ปอ่านเพิ่ม
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือโชว์อุปกรณ์ควบคุมจมูกนาโซฟอร์มแก้โรคปากแหว่งเพดานโหว
  อ่านเพิ่ม
 • ทส. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาลเรียนรู้อุทิศตนเพื่อส่วนรวม
  และสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม อ่านเพิ่
 • อยุธยาสืบสานศาสตร์พระราชา“รักษามรดกโลก-พัฒนาเกษตรไทย”ยั่งยืน อ่านเพิ่ม
 • กระทรวงเกษตรฯ ถวายราชสดุดี เทิดพระเกียรติในหลวง ร.9 สืบสานศาสตร์พระราชา ณ ลุ่มน้ำปราจีนฯ อ่านเพิ่ม


Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias