• สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานฯ จัดงานเดิน - วิ่งการกุศล ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก
  เพื่อหารายได้สนับสนุนทุนการศึกษาต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นและจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ศูนย์การ
  แพทย์ปัญญานันภิกขุชลประทาน อ่านเพิ่ม
 • ทส. จัดงาน วันสิ่งแวดล้อมไทย และ วัน ทสม. แห่งชาติจับมือเครือข่าย ย้ำ 1 มกรา งดถุงพลาสติก
  หูหิ้ว เผย ประชาชน มากกว่า 90% ปรับเปลี่ยนตัวเองบ้างแล้ว อ่านเพิ่ม
 • ทส. หนุน ทสม. สื่อสารกับคนรุ่นใหม่ ยุค 4.0 ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเน้น การจัดการ
  ขยะพลาสติก อ่านเพิ่ม
 • ม.มหิดลและม.ชิบะ เปิดตัว ศูนย์ความร่วมมือทางการวิจัยและฝึกอบรมด้านการปลูกพืชในอาคาร
  MU-CUPFAL อ่านเพิ่ม
 • ทส. เร่ง เดินหน้า “1 จังหวัด 1 เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ให้ครบ 76 จังหวัด ภายในปีหน้า อ่านเพิ่ม
 • กรมส่งเสริมการเกษตรชูงานท่องเที่ยววิถีเกษตรสนองนโยบายรัฐสร้างงานสร้างรายได้ให้เกษตรกร
  อ่านเพิ่ม
 • กรมส่งเสริมการเกษตรขยายผลสร้างช่างเกษตรประจำท้องถิ่นรองรับการใช้เครื่องจักรกลเกษตร
  อ่านเพิ่ม
 • รมว.ทส. นำทัพ รุกต่อเนื่อง ชวนผู้เที่ยวงาน กาชาด’62 พกถุงผ้าให้เคยชิน รับดีเดย์ 1 มกรา ปีหน้า
  อ่านเพิ่ม
 • สส. รับลูก มติ ครม. รวมพลัง 50 เครือข่าย หามาตรการรองรับ หลังงดแจกถุงหูหิ้ว 1 มกราย้ำ ต้อง
  ร่วมกันสร้างความเคยชินให้ประชาชน อ่านเพิ่ม
 • กรมส่งเสริมการเกษตรติดอาวุธเจ้าหน้าที่หนุนพัฒนาคุณภาพไม้ผลภาคตะวันออกครบวงจร อ่านเพิ่ม
 • มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัว “ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อสะเต็มศึกษา” ขึ้นเป็นครั้งแรก อ่านเพิ่ม
 • กรมส่งเสริมการเกษตรนำสินค้าวิสาหกิจชุมชนร่วมออกร้านในงานกาชาด ประจำปี 2562 อ่านเพิ่ม
 • มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวห้องปฏิบัติการดิจิทัลรูปแบบใหม่แห่งแรกของอาเซียน เทคโนโลยีสุดล้ำ
  พร้อมรองรับงานวิจัยและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบทันสมัยสำหรับศตวรรษที่ 21 อ่านเพิ่ม
 • อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบัวงาม จังหวัดราชบุรี อ่านเพิ่ม
 • เกษตรฯ ชวนประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาขุดลอกคลอง-รับความรู้วิธีแปรรูปผักตบชวาให้เกิด
  รายได้ 4 พ.ย.นี้ ณ ร.ร.นวมินทร์เบญจมราชาลัย คลองสามวา กทม. อ่านเพิ่ม
 • รัฐมนตรีเกษตรฯ ห่วงสถานการณ์การระบาดโรคใบร่วงยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ สั่งการกรมส่ง
  เสริมการเกษตรเฝ้าระวัง และให้เจ้าหน้าที่ออกสำรวจพื้นที่ที่พบการระบาด พร้อมให้คำแนะนำ
  ป้องกันแก่เกษตรกร อ่านเพิ่ม
 • รัฐมนตรีเกษตรฯ ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น หนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ YSF ใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยีตอบ
  โจทย์ผู้บริโภค อ่านเพิ่ม
 • รมว.ทส. ลงเอ็มควอเทียร์ จับมือ เดอะมอลล์ กรุ๊ป เดินหน้า ชวนคนไทย ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุง
  พลาสติกเตรียมรับ วันดีเดย์ 1 ม.ค. 2563 งดแจกถุงพลาสติกหูหิ้วทั่วประเทศ อ่านเพิ่ม
 • กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนนโยบายตลาดนำการเกษตร ดันกลุ่มผักแปลงใหญ่ลำพูนส่งห้าง
  Modern trade อ่านเพิ่ม
 • วราวุธ !! แถลงผลงานสำคัญรอบ 3 เดือน ชู “เดินหน้ารณรงค์แก้ไขปัญหาขยะพลาสติก เพิ่ม
  ประสิทธิภาพ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” อ่านเพิ่ม
 • กรมชลฯ เชิญชวนเดิน-วิ่ง ส่งเสริมสุขภาพ พร้อมร่วมทำบุญมอบศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
  ชลประทานฯ อ่านเพิ่ม
 • เกษตรฯ จัด 5 โครงการ...เร่งฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี 2562
  อ่านเพิ่ม
 • ทส. ชวนคนไทยร่วม ดูแล บำรุง รักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562พร้อม...
  ต่อยอดเพิ่มเป้าหมายปลูกต้นไม้ตามโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่
  100 ล้านต้น อ่านเพิ่ม
 • รมว.เกษตรฯ บูรณาการร่วมมหาดไทย และหน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้น
  ที่ภาคใต้ อ่านเพิ่ม
 • กรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี ภายหลัง
  น้ำในหลายพื้นที่ลด อ่านเพิ่ม
 • กรมชลฯ เปิดเขื่อนชวนนักวิ่งร่วม “ขุนด่านรัน 20 ไมล์”ร่วมทำบุญสมทบให้3รพ.และ
  ก้าวคนละก้าว อ่านเพิ่ม
 • กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมโครงการจิตอาสาช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย
  น้ำท่วม 21 จังหวัด อ่านเพิ่ม
 • กรมส่งเสริมการเกษตรแนะวิธีดูแลและฟื้นฟูพืชหลังประสบอุทกภัยจากพายุ “โพดุล”
  และ “คาจิกิ” อ่านเพิ่ม
 • กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า 3 เดือน
  พบแนวโน้มดีขึ้น อ่านเพิ่ม
 • เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพในงาน “เกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2” ฟรี!!! อ่านเพิ่ม
 • กรมส่งเสริมการเกษตรยกทัพสินค้าเกษตรเกรดพรีเมี่ยมจากเกษตรกรทั่วประเทศ
  ร่วมงานใหญ่ “เกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2” อ่านเพิ่ม
 • สระแก้วระดมสินค้าปศุสัตว์ 5 จังหวัด จัดมหกรรมขายถูกปลุกกระแสตลาด อ่านเพิ่ม
 • มหกรรมสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย สระแก้ว อ่านเพิ่ม
 • ทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพะยูน "มาเรียม" และ "ยามีล" ร่วมกันทำบุญอุทิศ
  ส่วนกุศลให้กับพะยูนที่ได้ตายลงในท้องทะเลไทย อ่านเพิ่ม
 • ทช. เผยสาเหตุการตายของยามีล พะยูนน้อยแห่งทะเลอันดามัน อ่านเพิ่ม
 • วศ. พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียจากการผลิตมะพร้าวขาว อ่านเพิ่ม
 • เผยผลการดำเนินงานโครงการสร้างมูลค่าจากไร่นาฯ ตอบโจทย์ช่วยลดปัญหาการเผาและ
  รักษาสิ่งแวดล้อม อ่านเพิ่ม
 • “ไม่อยากเชื่อ น้องมาเรียม จากไปเพราะขยะพลาสติก” อ่านเพิ่ม
 • ทช. ย้ายที่อยู่ใหม่ให้มาเรียม พร้อมเตรียมแผนสำรองหากอาการไม่ดีขึ้น อ่านเพิ่ม
 • เสียชีวิตแล้ว "เจ้าโฮป" ลูกวาฬหัวทุยแคระ อ่านเพิ่ม
 • กษตรอำเภอเขาย้อยจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เชื่อมโยงตลาดข้าวเปลือกพันธุ์ปทุมธานี 1
  อ่านเพิ่ม
 • กทพ.จัดหนัก แจกถังดับเพลิงพร้อมตรวจสุขภาพชาวบ้าน บางพลี-สุขสวัสดิ์อ่านเพิ่ม
 • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(สส.) จัดการขยะในชุมชน ชุมชนไผ่กองดิน ต.ไผ่กองดิน
  อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุร อ่านเพิ่ม
 • ทส.ขยายผลขับเคลื่อนเครือข่ายทสม.พัฒนา"จิตอาสาพระราชทาน904วปร." อ่านเพิ่ม
 • เกษตรฯ หนุนชาวสวนยะลาพัฒนาและบริหารจัดการทุเรียนคุณภาพสร้างรายได้ในพื้นที่
  ภาคใต้ตอนล่าง อ่านเพิ่
 • กรมส่งเสริมการเกษตรเผยผลสำรวจพื้นที่เกษตรเสียหายสิ้นเชิงจากแล้ง/ฝนทิ้งช่วงรวมกว่า 2
  แสนไร่ อ่านเพิ่ม
 • กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งการผ่าน Conference กำชับทุกจังหวัดติดตามสถานการณ์แล้งฝนทิ้งช่วง
  ใกล้ชิด อ่านเพิ่ม
 • กรมส่งเสริมการเกษตรเผยมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2562 อ่านเพิ่ม
 • แจ้งเตือนเกษตรกรพื้นที่ฝนน้อยและฝนทิ้งช่วงเตรียมป้องกันความเสียหายจากปัญหาขาดแคลนน้ำ
  อ่านเพิ่ม
 • กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของ
  แผ่นดิน ประจำปี 2562 อ่านเพิ่ม
 • รวงผึ้งต้นแรกแย้มบานรับวันมหามงคลที่กรมส่งเสริมการเกษตร อ่านเพิ่ม
 • กรมส่งเสริมการเกษตรแนะชาวสวนผลไม้ให้ดูแลผลผลิตช่วงสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง อ่านเพิ่ม
 • กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งการทุกจังหวัดตั้งวอร์รูมสำรวจพื้นที่ประสบภัยแล้งพร้อมแจ้งเตือน
  เกษตรกรปรับปรุง/ขึ้นทะเบียนเกษตรกรก่อนเกิดความเสียหาย อ่านเพิ่ม
 • อัยการสั่งไม่ฟ้อง 88 การ์มองเต้ รีสอร์ท กรมอุทยานยันขอพิสูจน อ่านเพิ่ม
 • จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติให้บริการเกษตรกร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
  28 ก.ค. – 3 ส.ค. นี้ พร้อมกันทั่วประเทศ อ่านเพิ่ม
 • เปิดโลกทัศน์คัดเกษตรกรผลงานเด่นร่วมศึกษาดูงานเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรที่ทันสมัย
  ในงาน “ปักกิ่ง เอ็กซ์โป 2019” ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน อ่านเพิ่ม
 • ทช. ร่วมหารือกับทุกภาคส่วนกำหนดแผนและมาตรการในการดูแลพะยูน อ่านเพิ่ม
 • กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดศูนย์เรียนรู้บริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกรถาวร) จังหวัด
  พิจิตร เน้นสร้างโอกาสให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพสินค้าตรงตามความต้องการผู้บริโภค อ่านเพิ่ม
 • พบเต่ามะเฟืองเกยตื้นตาย บริเวณหาดสวนสน จ.ระยองเจ้าหน้าที่ ทช. ตรวจสอบพบถุง
  พลาสติก 9 ชิ้นในทางเดินอาหาร อ่านเพิ่ม
 • ทช. มอบรางวัลภาพที่ทรงคุณค่าแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกวดวาดภาพจิตรกรรมภายใต้
  หัวข้อ “เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย” อ่านเพิ่ม
 • กทพ.ผนึกกำลังภาครัฐเอกชนซ้อมกู้ภัยอุบัติเหตุร้ายแรงย้ำอันดับแรกผู้ประสบภัยต้องมี “สติ”
  อ่านเพิ่ม
 • ทช. ชี้แจงข้อกฎหมายคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่เกาะสีชัง อ่านเพิ่ม
 • ทช. ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมและป้อนนม “ยามีล”พร้อมอวยพรให้เติบโต
  เป็นพะยูนที่แข็งแรง อ่านเพิ่ม
 • สส. เฉลิมพระเกียรติ ร. 10 ปั้น วิทยากรจิตอาสา จัดการขยะอย่างมืออาชีพรุ่นแรก
  อ่านเพิ่ม
 • ทช.เปิดการไลฟ์สดติดตามเฝ้าระวังพะยูนน้อย 2 ตัว ตลอด 24 ชม. อย่างเป็นทางการ
  อ่านเพิ่ม
 • ทช. ร่วมมือกับจังหวัดตรัง และภาคเอกชน จัดกิจกรรม ปั่นปันน้ำใจ ให้พะยูนน้อย
  เพื่อช่วยเหลือพะยูนและอนุรักษ์พะยูนไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากทะเลตรัง อ่านเพิ่ม
 • สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาพระราชทาน
  ชื่อให้แก่พะยูนที่เกยตื้นตัวล่าสุด ทรงรับพะยูนทั้ง 2 ตัวไว้ในโครงการอนุรักษ์แนวปะการังฯ
  อ่านเพิ่ม
 • เตรียมจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกร ปี 2562 “จิตวิญญาณของกลุ่มยุวเกษตรกรคือ พลังที่ไม่
  สิ้นสุด” อ่านเพิ่ม
 • สส. เฟ้นหาชุมชน “สะอาดบุรี” ชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน ปี 2 อ่านเพิ่ม
 • เกษตรฯ เปิดแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือ และแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ปี2562
  อ่านเพิ่ม
 • ทช.ชี้แจงข้อเท็จจริงการดำเนินงานด้านการจัดการขยะพลาสติกต่อประเด็นข้อเสนอแนะ
  ของกรีนพีซ อ่านเพิ่ม
 • แจ้งเตือนเกษตรกรและผู้ส่งออกเฝ้าระวัง “ด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง” หวั่นทำตลาดส่งออก
  พังเน้นคัดผลผลิตตามหลัก GAP สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค อ่านเพิ่ม
 • เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของหนอนกระทู้กล้าในนาข้าว อ่านเพิ่ม
 • สส. เตรียมสร้างมหิงสาสายสืบปฐมวัย รุ่น 2 เสริมความพร้อมผู้ดูแล อ่านเพิ่ม
 • กทพ.มอบอุปกรณ์กีฬาและถังดับเพลิง สานสัมพันธ์ชุมชนรอบทางพิเศษอุดรรัถยา อ่านเพิ่ม
 • ทช. เตรียมไลฟ์สดเกาะติดชีวิต "มาเรียม" พะยูนน้อยแห่งเกาะลิบง อ่านเพิ่ม
 • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ติวเข้ม ชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ ชิงถ้วยรางวัล
  พระราชทานฯ อ่านเพิ่ม
 • เกษตรฯ ร่วมเป็นสักขีพยานเลือกตั้งนายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียน อ่านเพิ่ม
 • ทช. จับมือ เอสซีจี พัฒนาต้นแบบทุ่นกักขยะลอยน้ำป้องกันขยะไหลลงสู่ทะเล อ่านเพิ่ม
 • อตก.ตั้งธงบุก“ตลาดออนไลน์”ดันเป้ามูลค่ารวมแตะ2หมื่นล.อ่านเพิ่ม
 • ทช.เผยผลชันสูตรซากวาฬบรูด้าสองตัว หลังเกยตื้นตายในพื้นที่ทะเลอ่าวไทย อ่านเพิ่ม
 • สลดใจ พบวาฬบรูด้าเกยตื้นตายสองตัว บริเวณทะเลอ่าวไทย ทีมสัตวแพทย์ ทช. เร่ง
  ชันสูตรหาสาเหต อ่านเพิ่ม
 • กรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
  ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย จังหวัดสระแก้ว อ่านเพิ่ม
 • ชาวบ้านคลองขวาง–วัดช่องลมปลื้ม กทพ.แจกถังดับเพลิง อ่านเพิ่ม
 • สส. เสริมศักยภาพเครือข่าย ทสม. กรุงเทพฯ ร่วมพัฒนากลไกขับเคลื่อนตรงบริบทของพื้นที่
  หวังเป็นกลไกและพลังสำคัญดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่านเพิ่ม
 • กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมแสดงความอาลัยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง
  จ. นราธิวาส จากถูกลอบทำร้าย จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ อ่านเพิ่ม
 • กรมส่งเสริมการเกษตรติดตามสถานการณ์การผลิตลำไย จ.ลำพูน พร้อมจับมือ บ.ไปรษณีย์
  ไทย จำหน่ายลำไยคุณภาพ GAP ผ่านช่องทางออนไลน์ อ่านเพิ่ม
 • กทพ. ใจดี แจกทุนการศึกษา “ทางด่วนเพื่อเยาวชน” อ่านเพิ่ม
 • สส. มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 112 วัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อมหวังให้
  เป็นต้นแบบสร้างแรงจูงใจให้กับวัดอื่นๆ อ่านเพิ่ม
 • กทพ. เปิดสะพานกลับรถสถานีรถไฟบางบำหรุ แก้ปัญหาการจราจร อ่านเพิ่ม
 • ชป.จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 117 ป อ่านเพิ่ม
 • ทช. จัดงานวันทะเลโลก ปี 62 ภายใต้แนวคิด Gender and the Ocean “ทะเลเท่าเทียม”
  พร้อมชู 3 แผนดูแลทะเลไทยให้ยั่งยืน อ่านเพิ่ม
 • กรมชลฯเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตรฮังการี-ไทย ครั้งที่ 7
  ณ กระทรวงเกษตร ประเทศฮังการี อ่านเพิ่ม
 • สทนช.ได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝนปีนี้ ติดตามรายละเอียดได้ใน
  รายการศาสตร์พระราชาฯ อ่านเพิ่ม
 • ทส. เปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกชวนคนไทย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่ออากาศใสไร้มลพิษ
  อ่านเพิ่ม
 • ชป.แถลงข่าวเตรียมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 117 ปี
  อ่านเพิ่ม
 • ชป. แถลงแผนบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปี 62 เตรียมพร้อมรับมือทั่วประเทศ
  อ่านเพิ่ม
 • ชป.นำคณะสื่อมวลชนร่วมโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อน
  พระนครศรีอยุธยา อ่านเพิ่ม
 • สทนช.ประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ
  (Rule Curve) อ่านเพิ่ม
 • ชป.ชี้แจงวางท่อถมคลองเดือดร้อน พร้อมเร่งแก้ปัญหา อ่านเพิ่ม
 • สทนช.ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่น
  ในความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นด้านการป้องกันภัยพิบัติ อ่านเพิ่ม
 • ทีมสัตวแพทย์ เฝ้าดูแล "มาเรียม" อย่างใกล้ชิด คาดอีก 6 เดือนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้ อ่านเพิ่ม
 • กรมชลฯเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนม
  พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อ่านเพิ่ม
 • สทนช. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนม
  พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อ่านเพิ่ม
 • สส. ยกระดับ อนุบาลสุดารักษ์ กทม. โรงเรียนปลอดขยะ รางวัลถ้วยพระราชทานฯเป็น
  ศูนย์เรียนรู้ Zero Waste School อ่านเพิ่ม
 • อธิบดีกรมชลประทาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงนาม
  ไว้อาลัย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อ่านเพิ่ม
 • สทนช.ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้แบบจำลอง สำหรับการวางแผนและการปฏิบัติ
  การพยากรณ์ในลุ่มแม่น้ำโขง อ่านเพิ่ม
 • ทส. ชวนลดมลพิษทางอากาศ ย้ำ ป้องกันและแก้ไขได้ เพียงปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อ่านเพิ่ม
 • ชป.เดินหน้าติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ย และฝายต้นลำไย
  หวังให้ประชาชนมีน้ำกินน้ำใช้ตลอดปี อ่านเพิ่ม
 • สทนช.เร่งผุดแผนหลักจัดการน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ ตั้งเป้าแล้วเสร็จภายใน ก.พ.63
  อ่านเพิ่ม
 • ทช. เร่งชันสูตรวาฬบรูด้า หนัก 10 ตัน สลดยังโตไม่เต็มวัย ตายอืดกลางทะเลบ้านแหลม
  อ่านเพิ่ม
 • ชป.เข้มสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง งานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝายปงตำ
  อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ อ่านเพิ่ม
 • เติม Easy Pass ปุ๊บปั๊บ รับโชค Go to Japan อ่านเพิ่ม
 • สทนช.ประชุมการกำหนดสถานีหลัก (Key Station) เพื่อการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ
  อ่านเพิ่ม
 • ชป. ทั่วประเทศเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ หลังอุตุฯประกาศฝนตกหนัก27 – 31 พ.ค.
  2562 อ่านเพิ่ม
 • เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมชลประทานเข้าร่วมการฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์
  กับประเทศไทย อ่านเพิ่ม
 • สทนช.วางกรอบรับมือน้ำหลาก’62 กำหนดเกณฑ์ระดับภัยพิบัติเพื่อกำหนดกลไกป้องกัน
  แจ้งเตือนล่วงหน้า อ่านเพิ่ม
 • สทนช.ประชุม Kick Off โครงการศึกษาจัดลำดับความสำคัญแผนงานเพื่อบรรเทา
  อุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยา อ่านเพิ่ม
 • ชป.มั่นใจฝนตกภาคอีสาน ส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าอ่างฯ ยันเขื่อนอุบลรัตน์ ใช้น้ำก้น
  อ่างฯ ไม่กระทบต่อความมั่นคงของตัวเขื่อน อ่านเพิ่ม
 • กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือตลาดไทจัดงาน “ตลาดไท ทุเรียนไทคุณภาพ” อ่านเพิ่ม
 • สส. ยกระดับ ชุมชนบ้านหนองวิไล อุบลฯ ชุมชนปลอดขยะ รางวัลถ้วยพระราชทานฯ
  เป็น ศูนย์เรียนรู้ Zero Waste แห่งที่ 22 อ่านเพิ่ม
 • กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช,กรมป่าไม้,กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วม
  จัดงาน “วันมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล” ปีที่ 1 เนื่องในวันครบรอบ 1 ปี มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า
  อ่านเพิ่ม
 • ทช. เผยสถานการณ์ปะการังฟอกขาวปี 62 เริ่มคลี่คลายลงแล้ว อ่านเพิ่ม
 • สทนช. เข้าร่วมการประชุม 2019 International Drought Forum ณ สาธารณรัฐเกาหลี อ่านเพิ่ม
 • อธิบดีกรมชลประทานนำคณะข้าราชการกรมชลฯ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล
  ในหลวงรัชกาล10 อ่านเพิ่ม
 • สทนช. บรรยายเรื่อง ทิศทางการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมในประเทศไทย
  แผนการบริหารจัดการน้ำ 20 ปี อ่านเพิ่ม
 • กทพ.ผ่านฉลุย รับใบรับรองด้านการบริการ 9001 : 2015 อ่านเพิ่ม
 • เชิญชวน Young Smart Farmer และ Smart Farmer สมัครเข้าร่วมโครงการทุนปริญญาตรี
  เฉลิมพระเกียรติฯ 16-24 พ.ค.นี้ อ่านเพิ่ม
 • สทนช.ผุดไอเดียพัฒนาโครงสร้างสีเขียวด้านน้ำรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  เล็งนำนวัตกรรมเยอรมันมาใช้ในไทย อ่านเพิ่ม
 • กทพ. เปิดซองราคาสัญญาจ้างด่วนพระราม 3–ดาวคะนอง–วงแหวนรอบนอก อ่านเพิ่ม
 • ชป. ร่วมประชุมคณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและ
  การชลประทาน ณ ประเทศเกาหลี อ่านเพิ่ม
 • กรมชลฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการเตรียมการเพื่อรองรับการตรวจประเมินใน
  พื้นที่ อ่านเพิ่ม
 • สทนช. ประชุมวิชาการนานาชาติ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ
  ในลุ่มน้ำโขง อ่านเพิ่
 • เกษตรฯ นัดหารือเตรียมการจัดตั้งสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทย อ่านเพิ่ม
 • สทนช.ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการร่วมการบริหารจัดการน้ำท่วม-ภัยแล้ง ในพื้นที่
  ชายแดนระหว่างไทย-กัมพูชา อ่านเพิ่ม
 • ดึง YSF ผนึกกำลังแปลงใหญ่และวิสาหกิจชุมชน ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง อ่านเพิ่ม
 • รองอธิบดี ร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อน
  จากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อ่านเพิ่ม
 • เลขาธิการสทนช. กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Dutch Water Bootcamp อ่านเพิ่ม
 • สทนช. ร่วมลงนามสัญญาจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาใน 2โครงการ
  ศึกษา อ่านเพิ่ม
 • อธิบดีกรมชลฯ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
  สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่
  จังหวัดน่าน อ่านเพิ่ม
 • กรมชลฯลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าแผนการปฏิรูปประเทศ ฟื้นฟูลุ่มน้ำลำเชียงไกร
  จ.ชัยภูมิ อ่านเพิ่ม
 • สทนช. พร้อมด้วยบริษัทที่ปรึกษา เข้าพบ ผู้ว่าฯจังหวัดอุทัยธานีเพื่อแนวทางศึกษา
  กรอบการทำงานในพื้นที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง อ่านเพิ่ม
 • สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์
  แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 10/2562 อ่านเพิ่ม
 • กทพ. จัดกิจกรรม EXAT CG Day ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน อ่านเพิ่ม
 • รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ
  หอประวัติ (Hall of fame) อ่านเพิ่ม
 • สทนช.ลงพื้นที่ชุมชนเกาะกลาง บริเวณคลองพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
  เพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ อ่านเพิ่ม
 • เกษตรฯ เผยแนวทางการดูแลลิ้นจี่และลำไยภาคเหนือ อ่านเพิ่ม
 • ผู้บริหารกรมชลประทาน ร่วมพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2562 อ่านเพิ่ม
 • สทนช. ร่วมงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พ.ศ.2562 อ่านเพิ่ม
 • กรมชลประทานยันเขื่อนอุบลรัตน์มีน้ำพอใช้ตลอดฤดูแล้ง อ่านเพิ่ม
 • ทส.จับมือองค์กรเอกชนเพื่อสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนลดโลกร้อน อ่านเพิ่ม
 • กรมส่งเสริมการเกษตร ทำพิธีเคลื่อนย้ายคันไถ ไปในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัล
  แรกนาขวัญ อ่านเพิ่ม
 • สทนช. ประชุมคณะทำงานด้านวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อสนับสนุนกรอบ
  ความร่วมมือแม่น้ำโขง-ล้านช้าง อ่านเพิ่ม
 • กรมชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ำพระราชดำริ ในหลวง ร.10 บนพื้นที่ราชบุรีครบ 6 แห่ง อ่านเพิ่ม
 • สส. จับมือ 3 มหาวิทยาลัย ร่วมหากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม อ่านเพิ่ม
 • คณะผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ สทนช. จำนวน 30 คน ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 อ่านเพิ่ม
Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias