วันอนุรักษ์แรดโลก

 • วันอนุรักษ์แรดโลก

  แรดจัดเป็นสัตว์เลือดอุ่นที่มีขนาดใหญ่อันดับ 2 รองจากช้างประชากรแรดมีแนวโน้มลดลงทุกปี
  โดยเฉพาะประเทศไทยพบร่องรอยแรดครั้งสุดท้ายในปี 2540 บริเวณป่าฮาลา-บาลา ในจังหวัด
  ยะลาและนราธิวาส ในปี 2553 เป็นต้นมา วันที่ 22 กันยายนของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์แรดโลก

  วันอนุรักษ์แรดโลก

 • วันอนุรักษ์แรดโลกวันสำคัญที่ตอกย้ำ และแสดงให้ตระหนักถึงการลดลงของจำนวนประชากรแรด
  สาเหตุส่วนใหญ่มาจากฝีมือมนุษย์ จากการลักลอบล่าเพื่อนำแรดไปแปรรูป เช่น เป็นเครื่องประดับ
  ต่างๆ หรือนำไปเป็นส่วนผสมของยาตามความเชื่อ

  องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wildlife Fund: WWF)ประจำประเทศไทย รายงานข้อมูล
  ล่าสุดว่า แรดสายพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธ์ที่สุดคือรายพันธุ์ แรดชวา ปัจจุบันมีจำนวนประชากรที่สำรวจ
  ได้เพียง 44 ตัวเท่านั้น อาศัยอยู่ในป่าอุทยานแห่งชาติอูจุงกูลนบนเกาะชวาของอินโดนีเซีย


  วันอนุรักษ์แรดโลก

 • ครั้งหนึ่งแรดชวานั้นเคยอาศัยอยู่ในประเทศไทยและเพื่อนบ้านอย่าง ลาว เวียดนาม และกัมพูชา
  แต่ได้สูญพันธุ์ไปแล้ว โดยตัวสุดท้ายที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ถูกสังหารไปเมื่อปี 2553 ที่ประเทศ
  เวียดนาม ส่วนแรดสายพันธุ์อื่นๆ อย่างแรดอินเดีย มีประชากรราวๆ 3,300 ตัว แรดดำ 5,000
  ตัว และแรดขาว 20,400 ตัวทั่วโลก(ข้อมูลปี2558)

  วันอนุรักษ์แรดโลก


  ในประเทศไทยแรดจัดเป็นสัตว์ป่าสงวน มีหลักฐานพบแรดป่าสองสายพันธุ์ ได้แก่ แรดชวา และแรด
  สุมาตราหรือ กระซู่ (หลักการจำแนกคือแรดมีนอเดียว แต่กระซู่จะมีสองนอ) ซึ่งทั้งสองชนิดสูญพันธุ์
  แล้วในประเทศไทย จากหลักฐานชิ้นสุดท้ายเมื่อปี 2540 ได้พบร่องรอยของกระซู่บริเวณป่าฮาลา-บาลา
  ในจังหวัดยะลาและนราธิวาส แต่ไม่มีใครพบตัวมัน โดยคาดว่าอาจหลบหนีนายพรานไปยังมาเลเซีย
  และถูกฆ่าในที่สุด

  ข้อมูลจาก:https://workpointtoday.com/,https://www.wwf.or.th/news_and_information/?229630/world-rhino-day
  ภาพจาก: pixabay  Share FB
  21.9.63
  รวมวันสำคัญ


Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias