รายการสิงสา ซีซั่นที่ 4 ตอน บึงฉวาก บ้านหลังที่ 2 ของสัตว์ไกลบ้าน

 • รายการสิงสา ซีซั่นที่ 4 ตอน บึงฉวาก บ้านหลังที่ 2 ของสัตว์ไกลบ้าน

  ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวากมีสภาพเป็นบึงยาว เป็นแหล่งน้ำสาธารณะ ลักษณะอากาศ
  อากาศเย็นสบายตลอดปี ชนิดพรรณไม้และสัตว์ป่า

  เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2525 นายจรินทร์ กาญจโนมัย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีในสมัยนั้น
  ได้เข้ามาพัฒนาหมู่บ้านซึ่งอยู่บริเวณรอบ ๆ พื้นที่ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี และเห็นว่าบึงฉวากเป็น
  แหล่งน้ำตามธรรมชาติ มีนกชนิดต่าง ๆ อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และมีทัศนียภาพที่สวยงามตาม
  ธรรมชาติ ควรจะอนุรักษ์ไว้ จึงเสนอมายังกองอนุรักษ์สัตว์ป่า (เดิม) กรมป่าไม้ เพื่อให้ทำการ
  สำรวจหาข้อมูล และเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2525 ได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนด
  ให้พื้นที่บริเวณบึงฉวาก ในท้องที่ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท และตำบลปากน้ำ
  ตำบลเดิมบาง ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และ
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 100 ตอนที่ 48 วันที่ 29 มีนาคม 2526

  ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวากดูแลพูกฟัก มีสัตว์ป่าที่น่ารักอย่าง เช่น ไลเกอร์เป็นการผสม
  กันระหว่างพ่อสิงโต กับแม่เสือโคร่ง อีกทั้งยังมี ม้าลาย เสือขาว ยีราฟ อูฐ นกเงือก นกกระตั้ว สัตว์
  ป่าอื่นๆ ของประเทศไทย และต่างประเทศอีกมากมาย จำนวน 56 ชนิด 620 ตัว พร้อมสร้างความสุข
  ให้แก่นักท่องเที่ยวในสไตล์ New Normal ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามนโยบายรัฐมนตรีว่า
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยเคร่งครัด
  พร้อมกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัย COVID-19ตามมาตรฐานสาธารณสุข

  ชมคลิปได้จาก https://www.facebook.com/MatichonOnline/videos/309739490462730/
  เครดิต FBมติชนออนไลน์

  รายการสิงสา ซีซั่นที่ 4 ตอน บึงฉวาก บ้านหลังที่ 2 ของสัตว์ไกลบ้าน  รายการสิงสา ซีซั่นที่ 4 ตอน บึงฉวาก บ้านหลังที่ 2 ของสัตว์ไกลบ้าน

   

  ไลเกอร์เป็นการผสมกันระหว่างพ่อสิงโต กับแม่เสือโคร่ง


  Share FB
  20.8.63


Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias