พรรณไม้งานในพระนามพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 • พรรณไม้งานในพระนามพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

  เข้าสู่เดือนสำคัญอีกเดือนหนึ่งซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
  ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
  หลวง ซึ่งหรือที่รู้จักกันใน “วันแม่” ซึ่งในวันนี้นั้น หลายคนคงนึกถึง
  เพียง “ดอกมะลิ” ที่เป็นสัญลักษณ์ในวันแม่กันเสียส่วนใหญ่ แล้วรู้หรือไม่ว่า
  นอกจากดอกมะลิ แล้วยังมี
  พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ที่มีชื่อเกี่ยวข้องกับพระนามาภิไธยในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
  พระบรมราชินีนาถ 
  อีกมากมายหลากหลายชนิดด้วยกัน  


  พรรณไม้งานในพระนามพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  โมกราชินี เป็นพรรณไม้ที่มีความงดงามโดดเด่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นไม้ถิ่นเดียวที่พบเฉพาะ
  ในประเทศไทย และยังมีสถานภาพเป็นพรรณไม้หายาก และใกล้สูญพันธุ์
   


  พรรณไม้งานในพระนามพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  มหาพรหมราชินี เป็นไม้วงศ์กระดังงาชนิดใหม่ของโลก มักพบในประเทศไทยที่เขตอุทยานแห่งชาติ
  น้ำตกแม่สุรินทร์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน สภาพนิเวศวิทยา พบในเขตป่าดิบเขา ที่สูงชัน ในระดับความสูง
  มากว่า 
  1,100 เมตร ที่มีสภาพลมแรง และอากาศหนาวเย็นจัดในฤดูหนาว 


  พรรณไม้งานในพระนามพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  บัวควีนสิริกิติ์ เป็นพันธุ์ไม้น้ำที่เกิดจากการผสมพันธุ์โดยฝีมือคนไทย และได้ลักษณะของสีสันดอกที่
  งดงามยิ่งนัก แสดงให้เห็นถึงความสามารถของคนไทย ในเรื่องการปรับปรุงพันธุ์พืช เพื่อเพิ่มความ
  หลากหลายของพรรณไม้น้ำต่อไป   
   

  พรรณไม้งานในพระนามพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  แคทลียาควีนสิริกิติ์ เป็นกล้วยไม้ที่อยู่ในสกุลแคทลียาสีขาว กลางดอกสีเหลืองโดยเป็นกล้วยไม้พันธุ์
  ผสม
   ซึ่งบริษัทกล้วยไม้เก่าแก่ของอังกฤษชื่อ แบล็กแอนด์ฟลอรี (Black & Flory) ซึ่งเป็นผู้ผสมขึ้นและ
  ได้รับรางวัลระดับสูงจากราชสมาคมไม้ประดับ (
  Royal Horticultural Society) แห่งอังกฤษ ได้ขอพระ
  ราชทานพระราชา
  นุญาต ตั้งชื่อตามพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

   พรรณไม้งานในพระนามพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  กุหลาบควีนสิริกิติ์ เป็นกุหลาบดอกใหญ่สีเหลือง เมื่อต้องแสงอาทิตย์ปลายกลีบจะมีสีส้ม ดอกมีกลิ่น
  หอม บางครั้งกิ่งหนึ่งอาจมีถึง 
  ดอก นายอองเดร อองดริก ผู้อำนวยการไร่กุหลาบกร็องด์ โรเซอเร 
  ดู วาล เดอ 
  ลัวร์ (Grandes Roseraies Du Val de Loire) เป็นผู้ตั้งชื่อดอกกุหลาบชนิดนี้ ตามพระนาม
  ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 


  พรรณไม้งานในพระนามพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  สรัสจันทร เป็นดอกไม้ป่ายังไม่มีผู้นำมาปลูกเลี้ยง กระจายพันธุ์ทางภาคตะวันออกและภาคตะวัน
  ออกเฉียงเหนือของไทย ในธรรมชาติมักขึ้นรวมกันเป็นทุ่งบนลานหินที่มีแสงแดดตลอดวันและน้ำ
  ท่วมขัง หรือชายน้ำทางภาคอีสานและพื้นที่ใกล้กับพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร
  เป็นดอกไม้ป่า 1 ใน5 ชนิดที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระราชทานชื่อไว้
   

  พรรณไม้งานในพระนามพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  มณีเทวา เป็นดอกไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานชื่อไว้ อยู่ในวงศ์ 
  ERIOCAULACEAE  เป็นไม้ล้มลุกลักษณะเป็นกอขนาดเล็กคล้ายหญ้า สูง 2-6 ซม. ดอกสีขาว
  ออกเป็นช่อ ตั้งจากโคนกอสูง 5-15 ซม. ลักษณเป็นก้อนกลมที่ปลายยอด ผลเป็นผลแห้ง ชนิด
  เมื่อแก่แล้วไม่แตก ขึ้นตามพื้นที่โล่งชุ่มชื้นหรือชายป่าโปร่ง ในภาคตะวันออกและตะวันออเฉียง
  เหนือของประเทศไทย
   

  พรรณไม้งานในพระนามพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  ร้อยสุวรรณา เป็นดอกไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานชื่อไว้ อยู่ในวงศ์ 
  LENTIBULARIACEAE เป็นไม้ล้มลุก กินแมลง ขึ้นเป็นกอเล็กๆ สูง 10-15 ซม. อายุปีเดียว มีอวัยวะ
  จับแมลงเกิดตามข้อของไหลหรือบนใบรูปกลมขนาดเล็ก มีก้านชูสั้นๆ ดอกสีเหลือง ออกเป็นช่อ ผล
  เป็นผลแห้งชนิดแตกเมื่อแก่ พบในอินเดีย 
  เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และอินโดนีเซีย ในประเทศไทย
  พบตามพื้นที่โล่งและชุ่มชื้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
   

  พรรณไม้งานในพระนามพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  ดอกดุสิตา ดอกไม้นามพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีชื่อท้องถิ่น
  ว่า "หญ้าข้าวก่ำน้อย" หรือ "หญ้านกขาบ" ดอกจะมีลักษณะเป็นช่อ ๆ สูง 5-20 เซนติเมตร มีสีม่วง
  เข้ม ปลายแยกเป็น 5 แฉก ด้านบนมีสีม่วงปนน้ำเงิน ด้านล่างมีลักษณะเป็นถุงคล้ายเรือ และจะออก
  ดอกในช่วงราวเดือนตุลาคม-ธันวาคมของทุกปี
    

  ความงดงามของพรรณไม้พระนามพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปี
  หลวง
   ไม่ได้มีความสำคัญเพียงเฉพาะความงดงามของดอกเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความหลาก
  หลายของพรรณไม้ที่พบในประเทศไทย ยิ่งเป็นพรรณไม้ที่พบได้เฉพาะถิ่น ที่อยู่ในสถานภาพเป็น
  พรรณไม้หายาก และใกล้สูญพันธุ์ ยิ่งมีค่าควรคู่แก่การอนุรักษ์รักษาไว้ให้คงอยู่คู่กับผืนแผ่นดิน
  ไทย
  ต่อไป 

 • ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki ,https://today.line.me/th/article/ดอกไม้ของแม่

  Share FB
  12.8.63


Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias