สิงสา ซีซั่นที่ 4 ตอน สมาร์ทพาโทรล สะพานเชื่อมป่า และวัวแดงทับลาน

 • รายการสิงสา ซีซั่นที่ 4 ตอน สมาร์ทพาโทรล สะพานเชื่อมป่า และวัวแดงทับลาน

 • ในอดีตป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และป่าทับลาน ถูกขวางกั้น โดยถนนสาย 304 ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคง
  แต่มีหลักฐานชัดเจนว่า หลังจากมีการสร้างสะพานเชื่อมป่า หรือคอร์ริดอร์ เพื่อเปิดโอกาสให้สัตว์ที่อยู่ 2 ป่า
  สามารถเดินข้ามไปมาได้ ปรากฏว่า มีการกระจายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดความหลากหลายในพื้นที่ป่า แห่งนี้มาก
  ยิ่งขึ้น โดยสัตว์หลายชนิด ทั้ง กระทิง กวาง หมูป่า เลียงผา หรือกระทั่งสัตว์ตัวเล็กๆอย่าง เต่า เริ่มมาใช้บริการ
  ข้ามสะพาน เดินไปมาระหว่าง 2 ป่า มากยิ่งขึ้น
 • นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ที่ทำหน้าที่ลาดตระเวนป่า บอกว่า เจอรอยตีนสัตว์จำนวนมากเดิน
  ไปมา บริเวณพื้นที่ป่าบ้านผาเม่น ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบริเวณสะพานเชื่อมป่า ทั้งสัตว์ผู้ล่า อย่างเสือโคร่ง และสัตว์
  ที่เป็นเหยื่อ เช่น กวาง หมูป่า และอีกหลายชนิดที่ไม่เคยเจอมาก่อน อันเนื่องมาจากการลาดตระเวนที่เข้มข้น
  รวมไปถึงการนำเอาระบบสมาร์ท พาโทรล หรือการลาดตระเวนเชิงคุณภาพมาใช้

  ติดตามได้ ในรายการสิงสา มติชนออนไลน์
  ชมคลิป https://www.facebook.com/MatichonOnline/videos/1551040835055408/?v=1551040835055408


  สิงสา ซีซั่นที่ 4 ตอน สมาร์ทพาโทรล สะพานเชื่อมป่า และวัวแดงทับลาน

  สิงสา ซีซั่นที่ 4 ตอน สมาร์ทพาโทรล สะพานเชื่อมป่า และวัวแดงทับลาน


  สิงสา ซีซั่นที่ 4 ตอน สมาร์ทพาโทรล สะพานเชื่อมป่า และวัวแดงทับลาน

  สิงสา ซีซั่นที่ 4 ตอน สมาร์ทพาโทรล สะพานเชื่อมป่า และวัวแดงทับลาน

  สิงสา ซีซั่นที่ 4 ตอน สมาร์ทพาโทรล สะพานเชื่อมป่า และวัวแดงทับลาน

  สิงสา ซีซั่นที่ 4 ตอน สมาร์ทพาโทรล สะพานเชื่อมป่า และวัวแดงทับลาน

  สิงสา ซีซั่นที่ 4 ตอน สมาร์ทพาโทรล สะพานเชื่อมป่า และวัวแดงทับลาน

  Share FB
  10.8.63


Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias