จีนมีเขตอนุรักษ์ธรรมชาติสูงแตะ 1.5 ล้านตารางกิโลเมตร ช่วยอนุรักษ์ความหลากหลาย

 • จีนมีเขตอนุรักษ์ธรรมชาติสูงแตะ 1.5 ล้านตารางกิโลเมตร ช่วยอนุรักษ์ความหลากหลาย
  ทางระบบนิเวศ

  สำนักงานป่าไม้และทุ่งหญ้าแห่งชาติจีน (National Forestry and Grassland Administration) เปิดเผยว่า ณ
  สิ้นเดือนกันยายน 2562 จีนมีเขตอนุรักษ์ธรรม ชาติทั่วประเทศรวม 2,750 แห่ง

  เขตอนุรักษ์ธรรมชาติทั้งหมดครอบคลุมพื้นที่รวม 1.47 ล้านตารางกิโลเมตร คิดเป็น ร้อยละ 15 ของดิน
  แดนบกของประเทศพื้นที่ดังกล่าวแบ่งออกเป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติ ราว 350,000 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ชุ่ม
  น้ำตามธรรมชาติราว 200,000 ตาราง กิโลเมตร

  เขตอนุรักษ์ธรรมชาติทั้งหมดนี้มีส่วนช่วยอนุรักษ์ความหลากหลายทางระบบนิเวศบน บกร้อยละ 90.5
  สัตว์ป่าและพันธุ์ไม้ร้อยละ 85โดยที่พื้นที่ดังกล่าวช่วยปกป้องสัตว์ป่า มากกว่า 300 ชนิด และพันธุ์ไม้ป่า
  130 ชนิด ทำให้สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ของจีนขยายตัวต่อ เนื่อง เช่น จำนวนนกช้อนหอยป่ามีจำนวนขึ้นจาก
  7 ตัว เป็นมากกว่า 2,000 ตัว หรือ ลิงจมูกเชิดขยายตัว 1.5 เท่า เป็นมากกว่า 750 ตัว และช้างเอเชียเพิ่ม
  จาก 170 ตัว เป็น มากกว่า 230 ตัว

  เทือกเขาติ่งหู(Dinghu Mountain) ซึ่งทอดตัวอยู่ในมณฑลกว่างตง(กวางตุ้ง) ทางตอนใต้ ของประเทศเป็น
  เขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งแรกของประเทศจีนกำหนดขึ้นเมื่อปี 1956

  ภาพและข้อมูลอ้างอิงจาก
  https://mgronline.com/china/detail/9620000110211
  https://www.xinhuathai.com/china/จีนมีเขตอนุรักษ์ธรรมชา_20191116

  จีนมีเขตอนุรักษ์ธรรมชาติสูงแตะ 1.5 ล้านตารางกิโลเมตร ช่วยอนุรักษ์ความหลากหลาย


  จีนมีเขตอนุรักษ์ธรรมชาติสูงแตะ 1.5 ล้านตารางกิโลเมตร ช่วยอนุรักษ์ความหลากหลาย


  จีนมีเขตอนุรักษ์ธรรมชาติสูงแตะ 1.5 ล้านตารางกิโลเมตร ช่วยอนุรักษ์ความหลากหลาย  Share FB
  18.11.19


Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias