เติมทรายให้ชายเลสงขลา ฟื้นหาดสมิหลายันชลาทัศน์

 • เติมทรายให้ชายหาดสงขลา ฟื้นหาดสมิหลายาวไปจนถึงหาดชลาทัศน์
  เพื่อป้องกันการกัดเซาะของน้ำทะเลและคลื่นลม

  ทรายที่ดูดขึ้นจากท้องทะเลถูกลำเลียงผ่านท่อขนาดใหญ่กำลังถูกปล่อยให้พ่นไหลไปตามแนวหาด
  ชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อ เติมเต็มขยายพื้นที่ชายหาดให้มีความสูงและกว้างขึ้นกว่าเดิมตั้งแต่
  ชุมชนเก้าเส้งจนถึงปลายหาดสมิหลาเป็นระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร เพื่อป้องกันคลื่นซัดกัดเซาะแนว
  ตลิ่ง ประชาชนสามารถได้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อน ทำกิจกรรมสันทนาการได้มากขึ้น ซึ่งกรมเจ้าท่า
  ได้ดำเนินโครงการนี้มาแล้วหลายปี แต่เดิมใช้โครงสร้างแข็งซึ่งเป็นแท่งซีเมนต์และแนวกระสอบ
  ทรายฝังลงใต้ผืน ทราย แต่ได้รับการถูกทักท้วงจากนักอนุรักษ์และผู้คนในพื้นที่เนื่องจากหวั่นจะ
  ไปทำลายภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมเลยถูกยกเลิกไป


  เติมทรายให้ชายเลสงขลา ฟื้นหาดสมิหลายันชลาทัศน์

  การเติมทรายให้ชายทะเลสงขลาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศในครั้งนี้ กำลังถูกจับตามองของ
  ประชาชนในพื้นที่อีกครั้ง ว่า เมื่อถึงหน้ามรสุมคลื่นลมความรุนแรงจากอ่าวไทยจะซัดโหมกระหหน่ำ
  เข้ามากระทบชายฝั่งตามวงรอบในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ ทรายจำนวนมหาศาลที่ถูกนำเติมเป็นแนว
  กั้นคลื่นลมจะสกัดกั้น เอาอยู่ได้มากน้อยแค่ไหน

  เติมทรายให้ชายเลสงขลา ฟื้นหาดสมิหลายันชลาทัศน์

  โดยได้เรือดูดทรายจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ทำการเดินเครื่องดูด ทรายจากเรือดูดทราย ผ่าน
  ท่อส่งทรายที่อยู่ใต้พื้นทะเลความยาว 5 กม. และอีก 1 กม.เลี้ยวขึ้นมาโผล่บนชายหาดชลาทัศน์เพื่อ
  นำทรายมาลง บริเวณชายหาดสมิหลา

  เติมทรายให้ชายเลสงขลา ฟื้นหาดสมิหลายันชลาทัศน์
  ที่ผ่านมาการดำเนินงานเติมทรายชายหาดสมิหลาเจอปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างทั้งในเรื่องของธรรมชาติ
  สภาพอากาศคลื่นลมแรงในทะเลซึ่งไม่สามารถฝืนธรรมชาติได้และเรื่องของเครื่องจักรเรือดูดทรายและ
  ท่อส่งทรายรั่วแต่ก็สามารถแก้ปัญหาได้จนสามารถเดินเครื่องทำงานได้ตามปรกติ

  เติมทรายให้ชายเลสงขลา ฟื้นหาดสมิหลายันชลาทัศน์

  เติมทรายให้ชายเลสงขลา ฟื้นหาดสมิหลายันชลาทัศน์

  เติมทรายให้ชายเลสงขลา ฟื้นหาดสมิหลายันชลาทัศน์

  เติมทรายให้ชายหาดสงขลา ฟื้นหาดสมิหลายาวไปจนถึงหาดชลาทัศน์

  ข้อมูลจาก www.komchadluek.net/photo-gallery/812,https://www.thaipost.net/main/detail/35683
  ภาพจาก ภาพ จรูญ ทองนวล NationPhoto

  Share FB
  5.9.19


Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias