แก้ปัญหาขยะพลาสติกได้อย่างยั่งยืน แนะ 4 วิธีลดขยะพลาสติก

 • แก้ปัญหาขยะพลาสติกได้อย่างยั่งยืน แนะ 4 วิธีลดขยะพลาสติก


  ไม่ใช่เพียงแค่การรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกเท่านั้น แต่ต้องสร้างความเข้าใจเรื่องของพลาสติก
  ประเภทต่างๆ ข้อดี-ข้อเสีย ความเหมาะสมในการใช้งานและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
  ที่จะช่วยพลิกโฉมจากประเทศไทย จากประเทศที่สร้าง ขยะอันดับต้นๆ ของโลก มาเป็นประเทศต้น
  แบบในการสร้างไอเดียนวัตกรรมใหม่จากขยะพลาสติก

  ในอีก 2 ปีข้างหน้า กฎหมายสิ่งแวดล้อมของโลกที่จะมีความเข้มข้นมากขึ้นอีก ประเทศที่ยังล่าช้าหรือ
  ไม่จัดการเรื่องปัญหาขยะ พลาสติก อาจจะถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ สิ่งนี้คือสิ่งที่ประเทศไทยเอง
  ควรตื่นตัวเป็นอย่างยิ่ง  แก้ปัญหาขยะพลาสติกได้อย่างยั่งยืน แนะ 4 วิธีลดขยะพลาสติก

  งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ‘พลิกวิกฤติขยะพลาสติกสู่ทางออกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม’ ภาย
  ใน งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562 ได้รับเกียรติจากบุคลากรผู้มีชื่อเสียง
  ในวงการอุตสาหกรรมและการรี ไซเคิลหลายท่าน ร่วมกันคิดวิเคราะห์สถานการณ์และร่วมกันคิด
  หาทางออกให้กับการจัดการปัญหาขยะพลาสติกในประเทศไทย


  โดย คลอเดีย อังเจลส์ (Claudia Anghels) ผู้ก่อตั้ง Waveone ได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่น่าสนใจ เพื่อ
  เน้นย้ำให้ประเทศ ไทยรับทราบปัญหาให้ถูกจุดเสียก่อน อย่ามองพลาสติกว่ามีแต่โทษเท่านั้น ตัวอย่าง
  เช่น ฟาสต์ฟู้ดชื่อดังระดับโลกแบรนด์หนึ่ง ซึ่งในอดีตได้ใช้พลาสติกในการบรรจุอาหารให้กับผู้บริโภค
  ก่อให้เกิดความไม่สบายใจถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จนมีการ เรียกร้องให้แก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่าง
  เร่งด่วน แบรนด์สินค้านี้จึงได้ทำการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกเป็นกระดาษ ช่วย ลดกระแส
  ต่อต้านและร้องเรียนให้ลดลง แต่ในทางกลับกัน การเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษของแบรนด์ดังกล่าว
  ได้ก่อให้เกิด ปัญหาปริมาณขยะกระดาษมากขึ้นแทน ทั้งที่จากเดิมพลาสติกที่แบรนด์นี้ใช้นั้นเป็นพลาสติก
  ที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลใหม่ได้

  "หากเราเรียนรู้เรื่องวัสดุพลาสติกนั้นด้วยความเข้าใจแล้ว แทนที่จะคิดเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ตามกระแส
  สังคม ทุกแบรนด์ควรคำนึง ถึงบรรจุภัณฑ์ในแง่ของการลดปัญหาขยะประเภทพลาสติกมากกว่า เพื่อ
  ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด" ในความเป็นจริง ‘พลาสติก’ นั้นมีประโยชน์ในทุกวงการ
  โดยเฉพาะทางการแพทย์ แต่เราควรรู้ว่าจุดไหนควรใช้แบบใดเพื่อไม่ ให้เกิดปัญหาด้านขยะตามมา
  โดยแท้ที่จริงแล้ว พลาสติกที่ก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตัวจริงนั้น คือ พลาสติก
  แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (single-use) ที่เราสมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้อย่างเร่งด่วน

  แก้ปัญหาขยะพลาสติกได้อย่างยั่งยืน แนะ 4 วิธีลดขยะพลาสติก

  ในส่วนของการจัดการปัญหาขยะพลาสติกในทะเล สัตว์ทะเลที่ได้รับผลกระทบจากขยะพลาสติก
  วิทยากรได้แสดงภาพของชาย หาดในประเทศต่างๆ อันเต็มไปด้วยขยะซึ่งไม่ทราบแหล่งที่มา
  วิทยากรชี้แจงว่าน้ำทะเลอาจพัดพาขยะไปเกยตื้นตามหาดต่างๆ อาจห่างจากจุดเดิมหลายร้อย
  กิโลเมตร ปัญหาขยะพลาสติกทาง ทะเล จึงไม่ใช่แค่ปัญหาที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะมาโทษกัน
  ขวดน้ำพลาสติกแบรนด์เดียวกันสามารถหาซื้อที่ซุเปอร์มาร์เก็ต ร้านไหนก็ได้ และสร้างขยะจาก
  จุดไหนบนโลกก็ได้เช่นกัน ขยะพลาสติกส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นจากการใช้เพียงครั้งเดียว วิทยากร
  ได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่า ไม่ใช่เรื่องแปลก ที่เราจะเสพย์ติด การใช้พลาสติก เพราะมันทั้งสะดวก
  ใช้ง่าย และสะอาด แต่ความฉาบฉวยในการใช้แบบครั้งเดียวนั้นเอง ที่ก่อให้เกิดความยุ่ง ยากเป็น
  ปัญหาระดับโลกตามมา

  แก้ปัญหาขยะพลาสติกได้อย่างยั่งยืน แนะ 4 วิธีลดขยะพลาสติก


  จะทำอย่างไรให้ประเทศไทยปรับตัวได้ถูกจุด กับการลดการสร้างปัญหาขยะพลาสติก? ปาสคาล เรเนาด์
  (Pascal Renaud) วิทยากรจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ได้นำเสนอถึงวิธี การ
  จัดการและต่อยอดด้วยนวัตกรรมใหม่ที่สร้างสรรค์จากโครงงานวิทยาศาสตร์ของเด็กไทยได้อย่างน่าสนใจ
  ดังนี้
  1. พยายามใช้ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์จากธรรมชาติ เช่น ภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ ใบตอง ผักตบชวา
  หลอดจากไม้ไผ่ ซึ่งนัก ออกแบบผลิตภัณฑ์เองก็ต้องให้ความร่วมมือด้วย ซึ่งอาจเกิดเป็นเศรษฐกิจใหม่ที่
  เฟื่องฟู เพราะประเทศไทยเองก็เป็นแหล่งที่มี วัสดุจากธรรมชาติที่หลากหลายประเทศหนึ่งในโลก

  2. Say No to Plastic Bag ไม่ใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว หรือ พลาสติกในรูปแบบอื่นๆ ที่เป็น Single use
  รวมถึงการ ไม่แจกจ่ายพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแบบฟรีๆ

  3. ใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วย วิทยากรได้ยกตัวอย่าง หลอดยาสีฟันที่ใช้พลาสติกแบบใช้หมดแล้วเราก็ทิ้งเป็น
  ขยะ แต่มีนวัตกรรม ที่เด็กไทยเป็นผู้คิดค้น คือ ยาสีฟันแบบเม็ดเหมือนลูกอม ที่เราเพียงแค่อมหรือเคี้ยวฟันก็
  สะอาด ทำให้ลดการใช้พลาสติกไปได้ อย่างมาก

  4. การนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การแยกขยะแล้วนำไปเข้ากระบวนการรีไซเคิลเท่านั้น แต่เป็นการ
  ที่ภาครัฐและ เอกชนต้องร่วมมือกันตั้งแต่ต้นทาง  วิทยากรได้ยกตัวอย่าง ขวดน้ำพลาสติกจากประเทศเยอรมนีเปรียบเทียบกับของประเทศไทย ซึ่งขวดน้ำของ
  ประเทศเยอรมนีมีความเหนียว ความทนทาน แข็งแรงมากกว่า ซึ่งภาครัฐได้รับซื้อคืน เมื่อประชาชนจ่ายราคา
  ซื้อน้ำ 1 ขวด ประชาชนจะจ่ายแต่ราคาของผลิตภัณฑ์ภายใน ส่วนบรรจุภัณฑ์นั้น บริษัทที่เป็นต้นทาง ต้องรับ
  ซื้อคืนและนำไปกำจัดหรือรีไซเคิลอย่างถูกวิธี ทั้งนี้การรับซื้อบรรจุภัณฑ์พลาสติกคืน จะช่วยในเรื่องจิตสำนึก
  การแยก ขยะของประชาชน และลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอีกด้วย

  ขอบคุณข้อมูลจาก -https://mgronline.com/science/detail/9620000079604
  ขอบคุณภาพจาก -pixabay

  Share FB
  21.8.19


Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias