หมอนหลอด ลดขยะให้โลก ต่ออายุการใช้งานหลอดพลาสติกที่ใช้แล้วให้เกิดประโยชน์

 • หมอนหลอด ลดขยะให้โลก ต่ออายุการใช้งานหลอดพลาสติกที่ใช้แล้วให้เกิดประโยชน์

  ต่ออายุการใช้งานหลอดพลาสติกที่ใช้แล้วให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น ด้วยการทำ “หมอนหลอด”
  ซึ่งเป็นที่ต้องการในหมู่ผู้ป่วยติดเตียงในการป้องกันและบรรเทาการเกิดแผลกดทับ เพราะหลอด
  มีคุณสมบัติเด่นเรื่องความยืดหยุ่น สามารถระบายอากาศได้ดี

  คนจำนวนมากเริ่มตระหนักรู้แล้วว่า ในแต่ละวันเราติดการใช้หลอดโดยไม่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นการ
  ใช้หลอดดื่มกาแฟ น้ำอัดลม น้ำหวาน หรือแม้กระทั่งน้ำเปล่าใส่แก้วตามร้านข้าวแกง หลอดเล็ก ๆ
  เหล่านี้ถูกใช้งานเพียงไม่กี่นาที แต่พวกมันต้องใช้เวลาในการย่อยสลายถึง 200 ปี หลอดพลาสติก
  ทนทาน มีขนาดเล็ก ยากต่อการจัดเก็บ ทำให้มีโอกาสเล็ดลอดตกค้างและแฝงอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้
  ง่าย สุดท้ายก็ไปรวมกันเป็นขยะในท้องทะเลส่งปัญหากับพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก


  หมอนหลอด ลดขยะให้โลก ต่ออายุการใช้งานหลอดพลาสติกที่ใช้แล้วให้เกิดประโยชน์

 • ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งล่าสุด ครั้งที่ 34 ที่ประเทศไทย เหล่าสมาชิกชาติอาเซียน
  ก็มีการลงนามใน ปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน โดยจาก
  รายงานการทิ้งขยะพลาสติกลงในทะเลขององค์กรอนุรักษ์ท้องทะเล (Ocean Conservancy) เมื่อ
  ปี 2558 พบว่าชาติสมาชิกอาเซียน 3 ชาติ ประกอบไปด้วยฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย ทิ้งขยะ
  ลงท้องทะเลมากที่สุด ขณะที่จากรายงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปี พ.ศ.
  2552-2558 พบว่าหลอดพลาสติกเป็นหนึ่งในขยะพลาสติกที่พบมากที่สุดตามชายหาดและใน
  ทะเล คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 7 ของขยะทะเลทั้งหมด เป็นรองเพียงแค่ ถุงพลาสติกและฝาหรือ
  จุกพลาสติกเท่านั้น

  ด้วยผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมดังกล่าว “มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน” จึงได้ชักชวนพนักงานในกลุ่ม ปตท.
  จิตอาสาและประชาชนทั่วไป รวมทั้ง พ่อค้า แม่ค้า หลังอาคารสำนักงานใหญ่ ปตท.มาร่วมกันต่อ
  อายุการใช้งานหลอดพลาสติกที่ใช้แล้วให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น ด้วยการทำ “หมอนหลอด” ซึ่ง
  เป็นที่ต้องการในหมู่ผู้ป่วยติดเตียงในการป้องกันและบรรเทาการเกิดแผลกดทับ เพราะหลอดมีคุณ
  สมบัติเด่นเรื่องความยืดหยุ่น สามารถระบายอากาศได้ดี และช่วยลดเวลาให้กับผู้ดูแลหรือพยาบาล
  ได้มาก


  "นกแต้วแล้วท้องดำ" ยังไม่สูญพันธุ์จากเมืองไทย

  สำหรับวิธีการทำ “หมอนหลอด” นั้น เริ่มจากการขอรับบริจาคหลอดใช้แล้วจากพนักงานกลุ่ม
  ปตท. ประชาชนทั่วไป รวมทั้งพ่อค้าแม่ค้า ในอาคารและหลังอาคารสำนักงานใหญ่ ปตท. เพื่อ
  นำมาล้าง และตากแดดให้แห้ง จากนั้นเปิดกิจกรรมจิตอาสาตัดหลอดเป็นชิ้นเล็ก ๆ และประกอบ
  เป็นหมอน

  ทั้งนี้การผลิตหมอนหลอดจำนวน 80 ใบ เพื่อมอบให้กับ บ้านคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จ.ปทุมธานี
  และโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี เพื่อใช้ในการอภิบาลผู้ป่วยนั้นสามารถลดขยะหลอด
  พลาสติกที่จะกระจายตัวอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้ถึง 64,000 หลอด หรือ คิดเป็นน้ำหนักกว่า 76 กิโล
  กรัม โดยหมอนหลอด 1 ใบใช้หลอดประมาณ 800-1,000 หลอด

  อย่างไรก็ตามมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนไม่ได้หยุดเพียงแค่ส่งมอบหมอนหลอดที่จิตอาสาร่วมกันทำขึ้น
  จำนวน 80 ใบ เท่านั้น แต่ยังขอเชิญชวนให้ทุกคนร่วมกันทำความดีเพื่อสังคม รณรงค์ลดละเลิก
  ใช้หลอดพลาสติก และต่อยอดการใช้งานหลอดพลาสติกเพื่อช่วยกันลดขยะพลาสติก โดยร่วม
  กันเก็บหลอดพลาสติกที่ใช้แล้ว “ล้าง ตากให้แห้ง” ส่งมาที่ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน เลขที่ 555 อาคาร
  1 ชั้น 5 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 02537-3308-10

  "นกแต้วแล้วท้องดำ" ยังไม่สูญพันธุ์จากเมืองไทย

  นอกจากนี้ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมโดยติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน
  หรือสนใจร่วมบริจาคเป็นสาธารณะกุศลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ สามารถสอบถาม
  ข้อมูลการบริจาคได้ที่ คุณอนุวัฒน์ แก้วคุ้ม โทร. 025373308 โดยใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลด
  หย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด  ภาพและข้อมูลจาก https://mgronline.com/qol/detail/9620000060068


  Share FB
  18.7.19


Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias